Anda di halaman 1dari 7

PENDAHULUAN

Saya menjalankan tugasan ini bagi memenuhi keperluan kerja kursus ELM3023
Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral.Tugasan yang perlu saya selesaikan ialah
membuat persediaan mengajar Pendidikan Moral dan mencipta satu set permainan yang
berkaitan dengan isi PnP .Selepas itu, melaksanakan pengajaran dan pembelajaran tersebut
dan seterusnya menulis refleksi kekuatan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran tersebut
dan perkaitannya dengan unsur KBAT.
.Terdapat kesulitan untuk memilih tahun untuk diajar sama ada tahun 1,2, 3 atau 4.
Akhirnya, saya memilih DSKP tahun4 sebagai persediaan mengajar . Setelah berpuas hati
dengan maklumat yang diperolehi proses pendokumentasian dimulakan mengikut langkahlangkah yang telah ditetapkan. Proses yang terakhir ialah pendokumentasian hasil tugasan dan
penulisan refleksi setelah berkolaborasi bersama individu lain dan pensyarah pembimbing.
Sepanjang membuat tugasan ini, saya dapat menambahkan pengetahuan tentang DSKP
Pendidikan Moral terutamanya rancangan Tahunan dan penulisan persediaan mengajar.
Alhamdulillah, saya telah dapat melaksanakan tugasan ini setelah bekerja keras di samping
kerjasama semua rakan pelatih dalam kelas ini. Saya menggunakan data dan maklumat yang
diperoleh untuk menyiapkan tugasan dengan lengkap, menepati masa serta tepat secara
individu.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4
Mata pelajaran
Tahun
Tarikh
Masa
Bilangan Murid
Tajuk pelajaran
Standart

Pendidikan Moral
4 Bijak
2 September 2014
8.30-9.30 pagi (60 minit)
12 orang
Jiran Saya
10.1 Mengamalkan sikap jujur dalam perhubungan dengan jiran

kandungan
Standart

10.1.2 Memberi sebab perlunya bersikap jujur terhadap jiran

pembelajaran

10.1.3 Menghuraikan perasaan apabila bersikap jujur terhadap jiran


10.1.4 Berkelakuan jujur terhadap jiran.

Pengetahuan sedia

Hidup berjiran.

ada

Murid pernah mengamalkan nilai dan adab berjiran.

Hasil pembelajaran

Murid pernah mengamalkan nilai jujur dalam hidup berjiran.


Kognitif
1. Menyatakan secara lisan sekurang-kurangnya dua sebab mengapa
perlunya nilai jujur kepada jiran.
2. Menyatakan akibat jika tidak mengamalkan nilai jujur dalam hidup
berjiran.
Afektif
1. Berasa perlunya nilai jujur diterapkan dalam diri sendiri.
Tingkah laku:

Gabung jalin
Penerapan nilai/

1. Memulangkan hak milik orang yang tercicir pada pemiliknya.


Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.
Melakar peta buih

unsur lain
KBKK
Sumber P&P dan

Mewarna
Menjana Idea
Video adab berjiran

BBM

Gambar-gambar
Lembaran kertas kerja
Kad manila
Pen maker
Kotak Manis (kotak yang diisi soalan)
Gula-gula
Komputer riba
LCD projektor

Langkah pengajaran

langkah
Set Induksi
( 5 minit)

Isi pelajaran
Video tentang adab yang baik
sesama jiran.
Guru bertanyakan kepada murid

Strategi/ aktiviti guru dan murid

Murid menonton video yang

video
EMK : TMK

disediakan oleh guru.


Murid meneliti video yang
ditayangkan oleh guru.

apa yang akan berlaku jika tidak


mengamalkan amalan hidup
berjiran yang baik.

Catatan
BBM: tayangan

Soalan guru kepad murid:


1.Apakah yang akan berlaku
sekiranya tidak mengamalkan
sikap jujur sesama jiran?
2.Adakah jiran akan mengamalkan
nilai yang baik jika kita tidak jujur
dengan mereka?
Guru bersoal jawab dan
menerangkan tentang nilai yang
akan dipelajari.

Langkah 1

Permainan

Murid dibahagikan kepada dua

BBM: kotak

(10 minit )

kotak manis

kumpulan.

soalan, gula-gula

Menguji tahap kejujuran murid.


*Rujuk peraturan permainan

Setiap orang akan


mendapat soalan tentang

Contoh soalan:
1. Saya tidak pernah

nilai jujur terhadap jiran.

Didalam permainan ini

berbohong pada jiran

murid perlu jujur dalam

saya.

setiap perkara.

2. Saya tidak mencuri hasil


tanaman jiran saya.
3. Saya tidak pernah
meninggikan suara

Murid yang jujur boleh


mengambil gula-gula yang
diberikan untuk setiap
soalan.

dengan jiran saya.


4. Saya selalu bertegur
sapa dengan jiran saya.
5. Saya mengamalkan
sikap hormat
menghormati sesama
jiran saya.
6. Jika saya terjumpa

Guru merumuskan permainan


yang telah dilakukan.

barang jiran saya yang


tercicir, tindakan saya
adalah, memberikan
semula barang tersebut
Langkah 2
(10 minit)

kepada jiran.
Guru menunjukkan murid

Murid melihat 3 keping

gambar-gambar.

gambar yang ditunjukkan

Murid dikehendaki memilih satu

oleh guru.
Berdasarkan gambar

untuk nilai jujur.

BBM: gambar
Nilai Murni:
Kejujuran

tersebut, murid memilih


gambar yang menunjukkan
nilai kejujuran dengan jiran.

GAMBAR 1: Bersedekah
kepada jiran

Contoh soalan :
1. Pilih gambar yang mana
menunjuk sikap kejujuran
dengan jiran?
2. Nyatakan sebab mengapa
memilih gambar itu?

GAMBAR 2: Bertegur sapa


dengan jiran

GAMBAR 3: Memulangkan
barang jiran yang tercicir.
Guru memberi penerangan dan

Murid dibimbing membina

peta buih.
Murid membuat

arahan berkaitan sikap jujur


yang diamalkan oleh murid

Langkah 3

terhadap jiran mengikut

pembentangan

kumpulan.

berdasarkan hasilan
kumpulan.

(15 minit)
Aktiviti:

BBM: kad
manila, pen
marker
Nilai murni:

Murid mengaplikasikan

kerjasama

Peta buih tentang sikap dan


nilai sama ada jujur dan
tidak jujur serta penjelasan
ciri-cirinya dalam

dan penilaian

Bentuk peta buih


Langkah 4
(15 minit)

Guru memberikan lembaran

perhubungan dengan jiran.


Guru membuat pentaksiran

kerja kepada murid-murid.

Murid membuat lembaran


kerja yang diberikan oleh

BBM: Lembaran

guru.
Murid dan guru berbincang

Kerja

jawapan.
Penutup/

Guru membuat rumusan

rumusan

terhadap nilai kejujuran.

(5 minit)

Murid menyatakan semula


nilai berkaitan yang telah

Nilai:

dipelajari.
Murid menyatakan

Kejujuran

perasaan mereka setelah


dapat mengamalkan nilai
kejujuran bersama-sama
jiran.

Set permainan Nilai Kejujuran


Permainan Kotak Manis
i.

Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.

ii.

Setiap kumpulan ada 6orang murid.

iii. Setiap murid dikehendaki membaca soalan dari kotak soalan yang diedarkan.
iv. Peraturan didalam permainan ini, murid haruslah benar-benar jujur pada diri sendiri dalam
membuat keputusan.
Setiap keputusan yang mempunyai nilai moral yang baik, murid layak mengambil gula-gula
yang disediakan.
Contohnya :
soalan: Saya tidak pernah berbohong pada jiran saya.
Murid yang tidak melakukan perkara tersebut akan layak mengambil satu gula-gula,
Manakala yang pernah berbohong pada jirannya, tidak akan mengambil gula-gula tersebut, atas
nilai kejujuran pada dirinya.

Satu soalan, satu gula-gula.


v. Seorang murid (murid A) akan memulakan permainan dengan cara memberitahu ahli kumpulan
tentang soalan yang didapatinya dari kotak soalan.
Contoh :
1) Saya tidak pernah berbohong pada jiran saya.
2) Saya tidak mencuri hasil tanaman jiran saya.
3) Saya tidak pernah meninggikan suara dengan jiran saya.
4) Saya selalu bertegur sapa dengan jiran saya.
5) Saya mengamalkan sikap hormat menghormati sesama jiran saya.
6) Jika saya terjumpa barang jiran saya yang tercicir, tindakan saya adalah, memberikan
semula barang tersebut kepada jiran.

Kotak manis
Kotak soalan akan diambil
bergilir-gilir oleh murid.
Kotak gula-gula
Murid yang jujur
melakukan perlakuan baik
tersebut layak mengambil
gula-gula.
Kotak ini akan diletakkan
ditengah-tengah meja.

iv. Permainan diteruskan sehingga soalan habis dibaca.


vi.

Guru menerangkan konsep bercakap benar.