Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN SEMESTER 2

MATEMATIK TAHUN 3
TOPIK

Nombor

NO. SOALAN

ARAS KEMAHIRAN

ARAS SOALAN

KERTAS

KERTAS

PENGETAHU

KEFAHAM

APLIKA

ANALIS

1
1,2,3

2
1,2,3

AN
K1=1,3

AN
K1=2

SI

IS

K2=1,3

K2=2

Hingga

MUDAH

SEDERHA

SUKA

NA

K1=1,2,
3

10 000

K2=1,2,
3

Tambah
Tolak
Darab

9
6

K2=4

K2=4

K1=9

K1=9

17

K2=8
K1=6

K2=8
K1=6

K2=17

K2=1
7

Bahagi

11

Pecahan

8,10,16

Perpuluhan

17,19

K1=17,1

K1=17,19

Peratus

18

12

9 K2=9
K1=18

K2=9
K1=18

K2=1

16,18

K2=12
K2=16

K1=7,15

2
K1=2

K2=18

K1=11
K1=8

K2=5
K1=10

K1=11
K1=16

K2=6

Wang

7,15,22

K1=8

K2=5
K1=10,16

K2=6

K1=7,15,22
K2=18

K2=1
6
http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_21.html

NO. SOALAN
TOPIK

ARAS KEMAHIRAN

ARAS SOALAN

KERTAS

KERTAS

PENGETAHU

KEFAHAM

APLIKA

ANALIS

2
7

AN

AN
K1=13

SI
K1=14

IS

Masa Dan

1
13,14

Waktu
Panjang

4,21

13

K1=21

K2=7
K1=4

Jisim

12,23,27

10,14

K1=12,27

Isipadu

5,20

15

K2=14
K1=5,20

11,19

K2=15
K1=25

Cecair
Bentuk

24,25,26,

K1=24,26,28

28

MUDAH

SEDERHA

SUKA
R

K1=14

NA
K1=13
K2=7
K1=4,21

K2=1

K1=23

K1=12,27

3
K1=2

K2=10

K2=10,14
K1=5,20

K2=13

K1=24,

K2=11,19

K2=15
K1=,26

28

K1=2
5

K2=11,
Data

29,30

20

K1=29,3

19
K1=29

K1=30

0
JUMLAH

30

28

20

11

22

K2=20
12

http://www.sistemguruonline.my/2014/10/soalan-kssr-peperiksaan-akhir-tahun_21.html

K2=2
0

14