Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN B

BORANG SOAL SELIDIK MURID

44

BORANG KAJI SELIDIK MURID


NAMA:..

SEKOLAH

Bahagian A:Sila tandakan pada maklumat yang berkenaan


1. Jantina
Lelaki
Perempuan
2. Kaum
Melayu
Cina
India
Lain Lain
3. Umur
< 11
= 11
> 11
4. Tempat tinggal
Kampung
Bandar
5. Jarak dari rumah ke sekolah
1 5 km
6 10 km
> 10 km

45

Bahagian B : Sila jawab dengan berhati-hati dan bijaksana. Bulatkan nombor yang
sesuai dengan pilihan anda.
1. Saya berminat pada mata pelajaran matematik ?
Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

2. Saya selalu memahami apa yang di ajar oleh guru matematik saya ?
Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

3. Saya cepat putus asa apabila tidak dapat menjawab soalan matematik ?
Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

4. Saya suka membaca soalan yang banyak ayat ?


Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

5. Saya suka membuat latihan matematik ?


Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

6. Saya tidak keliru apabila menjawab soalan berayat ?


Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

7. Saya suka soalan berbentuk pengiraan sahaja ?


Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

8. Soalan penyelesaian masalah matematik senang bagi saya ?


Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

9. Saya meminta bantuan guru apabila mempunyai masalah dalam matematik ?

46

Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

10. Saya cuba memahami Konsep matematik semasa pembelajaran ?


Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

11. Masalah keluarga saya mengganggu pembelajaran saya ?


Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

12. Saya gembira bila mendapat markah yang tinggi dalam matematik ?
Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

13. Saya suka berlumba-lumba menyiapkan latihan matematik?


Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

14. Ibu bapa saya pernah memberikan dorongan untuk belajar matematik ?
Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

15. Guru saya sentiasa memberi dorongan untuk belajar matematik ?


Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

16. Saya banyak membuat latihan

tambahan dalam matematik (tidak termasuk

latihan yang diberikan oleh guru) ?


Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

17. Guru saya suka apabila pelajar cuba menjawab soalan matematik ?
Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

18. Saya suka belajar secara berkumpulan ?


Tidak Setuju

Setuju

Sangat Setuju
47

19. Saya belajar matematik di rumah mengikut jadual waktu ?


Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

20. Guru saya sentiasa sedia berbincang dan menerima pandangan pelajar ?
Tidak Setuju
1

Setuju
2

Sangat Setuju
3

TAMAT

48

Anda mungkin juga menyukai