Anda di halaman 1dari 4

SMK JELAI, BATU KURAU

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015


TINGKATAN 4
SEJARAH
KERTAS 3
3 JAM
___________________________________________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi satu Tugasan Spesifik.
2. Calon dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku teks, bahan bacaan
ilmiah, nota bertulis atau bahan fotostat dan bahan bercetak ke dalam dewan/bilik
peperiksaan.
3. Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti elektronik
ke dalam dewan/bilik peperiksaan.
4. Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan yang disediakan.
5. Calon dinasihati supaya membuat perancangan
dengan peruntukan markah yang diberikan.
6.

masa

yang

bersesuaian

Semua kertas jawapan hendaklah diikat dan diserahkan kepada pengawas


peperiksaan pada akhir peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak


___________________________________________________________________________
TUGASAN SPESIFIK
1

Tamadun manusia bersifat dinamik dan terus berkembang kerana masyarakat manusia
sentiasa berusaha mencapai kemajuan hidup.
Bincangkan peningkatan tamadun manusia terhadap kesejahteraan hidup manusia sejagat.

Aspek
Pengenalan
Isi dan
Huraian

Perincian

Markah

1. Maksud peningkatan tamadun

5 markah

2. Perkembangan sistem pemerintahan dan pentadbiran

30 markah

(a) Tamadun Rom


(b) Tamadun Yunani
3. Perkembangan sistem pendidikan
15 markah

(a) Tamadun India


(b)Tamadun China

4. Sumbangan tamadun dunia kepada tamadun hari ini.


5. Sejauh manakah aspek-aspek peningkatan tamadun manusia ini
boleh dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Malaysia hari ini?
6. Kejayaan yang dikecapi oleh kerajaan dengan menggunakan
aspek-aspek peningkatan tamadun tersebut.
7. Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam melahirkan
generasi masa depan yang menyumbang kepada kegemilangan
negara dan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut.
8. Unsur patriotisme yang diperoleh daripada peningkatan
tamadun manusia untuk kecemerlangan negara kita.

Aspek

Perincian
2

10 markah

10 markah

10 markah

10 markah

5 markah

Markah

Kesimpulan

9. Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan :


(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Nilai murni yang boleh dicontohi
(c) Harapan untuk menjadikan negara Malaysia lebih gemilang

5 markah

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan Oleh,

Disemak Oleh,

Disahkan Oleh,

(CIK HARISON BT HASAN)

..

..

Anda mungkin juga menyukai