Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Mata Pelajaran: Pendidikan Jasmani

Unit

Tarikh

Masa

: 0810-0840

Kelas

: 1 Bestari

Bil Murid

: 26 Orang (L: 16 , P: 10)

Standard kandungan

Standard pembelajaran

Okjektif pembelajaran

: Pada akhir sesi pembelajaran dan pengajaran, murid dapat:-

Psikomotor :
Kognitif

Afektif

Elemen Merentasi Kurikulum:


Bahan Bantu Mengajar
Bahagian/Masa

:
Aktiviti

Fokus Pembelajaran

Pengelolaan/Strategi PdP

Alatan/Catatan

1. Permulaan

2. Perkembangan

3. Kemuncak
4. Penutup

Penilaian pembelajaran dan pengajaran :


A) Borang penilaian

Refleksi guru :

Catatan pensyarah pembimbing/ guru pembimbing :

Anda mungkin juga menyukai