Anda di halaman 1dari 4

1.

Berikan definisi bagi nilai-nilai di bawah ini:


a) Kepercayaan kepada tuhan
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
.
b) Amanah
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
,
c) Harga diri
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
.
d) Bertanggungjawab
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
.
2. Ejaan
Nilai berkaitan dengan perkembangan diri
Senaraikan kesemua nilai yang berkaitan dengan perkembangan diri yang telah
anda pelajari
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
3. Tuliskan sama ada A , B atau C berdasarkan pernyataan di bawah.
B. Kasih
A. Hemah
sayang
tinggi
a) Sedia menerima pendapat orang

C. Toleransi

____________________________________________
b) Membenci penganiayaan terhadap kanak-kanak
________________________________
c) Tidak bersikap mementingkan diri sendiri
______________________________________
d) Beradap sopan apabila bercakap dengan orang yag lebih tua
______________________
e) Berfikiran terbuka terhadap sesuatu perkara
___________________________________
f) Sanggup membantu untuk menyelamatkan nyawa orang lain
______________________

g) Sentiasa sabar dan tenang


__________________________________________________
h) Tidak ragu-ragu untuk meminta maaf apabila melakukan kesilapan
_________________
i) Berjumpa doktor dengan segera apabila sakit
___________________________________
j) Mementingkan keharmonian dan kesejahteraan
_________________________________

SEMOGA BERJAYA.................................
Disediakan oleh,
Cik. Yuggeneswary K

KUIZ PENDIDIKAN MORAL 2011


TINGKATAN 3
1. Nyatakan definisi berkaitan nilai yang diberikan dalam jadual di bawah

Nilai

definisi

1. kerajinan
2. kasih sayang
3. Toleransi
4. berdikari

2. Ejaan
Nilai berkaitan dengan perkembangan diri
Senaraikan kesemua nilai yang berkaitan dengan perkembangan diri yang telah
anda pelajari
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3. Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai berdasarkan ayat di bawah
ini.

SEMOGA BERJAYA.................................
Disediakan oleh,
Cik. Yuggeneswary K