Anda di halaman 1dari 5

MAAHAD AL UMMAH

31200 CHEMOR PERAK

KERTAS KERJA
MINGGU SAINS DAN MATEMATIK 2014

Tema :
Sains dan Matematik Pencetus Kreativiti

Dirasmikan oleh :
Tn. Hj. Haris B. Wagiman
Pengetua
Maahad Al-Ummah, Chemor

1.0

PENGENALAN
SABK Maahad Al-Ummah | Kertas Kerja Minggu Sains dan Matematik 2014

Minggu Sains dan Matematik 2014 adalah program tahunan sekolah yang dianjurkan
oleh Panitia Sains dan Matematik dengan kerjasama Persatuan Sains dan Matematik
bertemakan Sains dan Matematik Pencetus Kreativiti. Program ini diharapkan dapat
melonjakkan tahap kesedaran dan inkuiri pelajar khususnya mengenai kepentingan sains
dan matematik dalam kehidupan seharian seterusnya dapat merealisasikan misi dan visi
sekolah ke arah pemantapan modal insan yang unggul dan cemerlang.
2.0

OBJEKTIF
Antara objektif penganjuran Minggu Sains dan Matematik adalah seperti berikut :
2.1

Pelajar dapat melakukan aktiviti amali sains melalui penerokaan

2.2

di luar bilik darjah.


Pelajar dapat menyertai

2.3

berkaitan dengan Sains dan Matematik.


Pelajar dapat mewujudkan semangat kerjasama dan berpasukan

pertandingan-pertandingan

yang

dalam pertandingan.

SASARAN
Semua pelajar SABK Maahad Al Ummah

PELAKSANAAN PROGRAM
SABK Maahad Al-Ummah | Kertas Kerja Minggu Sains dan Matematik 2014

5.1

Tarikh

14-18 April 2013 (Isnin hingga Jumaat)

5.2

Tempat:

SABK Maahad Al Ummah, Chemor

BI
L

HARI/
TARIKH

AKTIVITI

Isnin

Pelancaran Minggu Sains

(14/04/2014)

dan Matematik

SASARAN

MASA

TEMPAT

7.00 pagi

En. Azneezal
Ar Rashid
Bin Mohd
Ramli

Makmal Sains

Puan

Mardiah

9.00 pagi

Makmal Sains

*rujuk jadual

lawatan

Selasa
(15/04/2014)

(Menengah

Pertandingan Saintis
Muda

Rendah)

*MyHeart!

(Terbuka)

10.45 pagi

Binti Abdul

10.45 pagi

Makmal Sains
1

Rabu

Kuiz Matematik

(T3, 4, 5, STAM)

10.45 pagi

Khamis

Pertandingan Roket

(T1 dan T2)

2.00 petang

Dataran
perhimpunan

(17/04/2014)
5

Makmal Sains
1

(16/04/2014)

*MyScientific Skills

(T3, 4, 5, STAM)

Poster

(Terbuka)

Sepanjang

Pertandingan Rekacipta
Model Biodiversiti

Rahim
En. Azneezal
Ar Rashid
Bin Mohd
Ramli

Pn
Rosmawati
Binti Ramli

Pn Nor
Hidayah Bt
Kasim

12

Cik Norhanis

Shuhada Bt

minggu
6

BIL
HADIAH

Pn Afifah Bt
Mohd Rivai

Perhimpunan
Pagi

*MyScience Fair!

PIC
(Person-InCharge)

(T1 dan T2)


-

Azmi
Pn Nor
Hidayah Bt
Kasim

TarikhTutup:
7

(Terbuka)

Teka Guli Dalam Balang

17.04.2014
(Khamis)

Teka Guli Dalam Balang

(Terbuka)

Teka Silangkata

(Terbuka)

Semua
Pembantu
Makmal
En
Fakhruddin B
Kamaruzaila
n

JUM : 54

JAWATANKUASA PROGRAM
Pengerusi
TimbalanPengerusi

:
:

Tn. Hj. Haris Bin Wagiman


Tn. Hj. Abdul Aziz Bin Musa

SABK Maahad Al-Ummah | Kertas Kerja Minggu Sains dan Matematik 2014

NaibPengerusi I
NaibPengerusi II
NaibPengerusi III
Penyelaras
Pengarah
Setiausaha
Bendahari

:
:
:
:
:
:
:

Ustaz Khairunnaim Bin Abdul Samat


Tn. Hj. Suhaimi Bin Latip
En. Mohd Hafez Bin Ardhi
Pn Razita Akhtar Abdul Rahman
En Mohd Asraf Bin Alias
En. AzneezalAr Rashid Bin MohdRamli
Pn Rosmawati Bt Ramli

Perasmian

Pn Afifah Bt Mohd Rivai


En MohdAsraf Bin Alias

Hadiah
Buku Program
Sijil

:
:
:

Cik Norhanis Shuhada Azmi


Cik Yasmeen Binti Hussin
Pn Afifah Bt Mohd Rivai

*MyScience Exhibition!

Pn. Razita Akthar Abdul Rahman


En. Azneezal Ar Rashid Bin Mohd Ramli
Semua Pembantu Makmal

Kuiz Matematik

Pn Rosmawati Binti Ramli


Pn Najah Musla Bt Shahar Murshid

Saintis Muda

Puan Mardiah Binti Abdul Rahim


En. Azneezal Ar Rashid Bin Mohd Ramli
En. Ahmad Fathiyakan

Teka Silang Kata

En Fakhruddin B Kamaruzailan
En Ishak Zainal Abidin

Pertandingan Roket

Pn Nor Hidayah Bt Kasim

Teka Guli Dalam Balang

Semua Pembantu Makmal

Poster

Cik Norhanis Shuhada Bt Azmi

Reka cipta Biodiversiti

Pn Nor Hidayah Bt Kasim

Reka cipta (*MyHeart!)

En. Azneezal Ar Rashid Bin Mohd Ramli

Ahli Jawatankuasa (AJK)

Urusetia Pertandingan

KEWANGAN
5.3 Anggaran Pendapatan
SABK Maahad Al-Ummah | Kertas Kerja Minggu Sains dan Matematik 2014

Bil
6.1.1

Perkara
Peruntukan Kewangan PCG Panitia Sains
JUMLAH

Jumlah(RM)
583.90
583.90

5.4 Anggaran Perbelanjaan


Bil
6.2.1
6.2.1

Perkara
Hadiah (AlatTulis)
Keperluan Panitia Sains
JUMLAH

Jumlah(RM)
318.40
265.50
583.90

PENUTUP
Minggu Sains dan Matematik 2014 ini diharapkan tidak akan berhenti bersama
majlispenutup. Kami akan berusaha supaya aktiviti-aktiviti sepanjang bulan ini akan
member kesan positif di dalam diri pelajar yang aktif mengambil bahagian dan juga yang
memberi khidmat bersama guru-guru. Dengan sokongan dan sumbangan pihak pentadbir
kami berharap prestasi Sains dan Matematik sekolah ini akan meningkat dengan lebih
baik lagi.
Disediakan oleh

Disahkan oleh

..

AZNEEZAL AR-RASHID MOHD RAMLI

TN. HJ. HARIS BIN WAGIMAN

Setiausaha
Minggu Sains Dan Matematik
SABK Maahad Al Ummah, Chemor

Pengetua
SABK Maahad Al Ummah, Chemor

SABK Maahad Al-Ummah | Kertas Kerja Minggu Sains dan Matematik 2014

Anda mungkin juga menyukai