Anda di halaman 1dari 8

.;!

*r,iF
JABATAN PELAJARAN
,frA!r^

6.'. Yg J'.

t"

NEGERI
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
JALAN DATO'HAMZAH KARUNG BERKUNCI No. 6
70990 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Tel : 06-7653100 Fax : 06-7639969

Ruj. Kami
Tarikh

: JPNS.SPS.SR.600-1/1 t2tg JLD.2 (02)

: 15 FEBRUARI2Ol2

Kepada:
Semua Guru Besar

SK/SJKC/SJKT
Negeri Sembilan Darul Khusus
Tuan / Puan,

PERMOHONAN PENEMPATAN KANAK-KANAK MASUK

RENDAH BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2O1g DAN 2014

KE SEKOLAH

Dengan hormatnya merujuk perkara di atas.

2' Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan


untuk melaksanakan Pendidikan Wajib Sekotah kendah mutai 1 Januari 2OOJ.
Sehubungan itu, tuan / puan adalalr dipohon untuk mengikut prosedur yang telah
ditetapkan seperti berikut.

2-1.

Semua permohonan penempatan kanak-kanak masuk ke sekolah rendah


hanya boleh dibuat seawal DIJAtahun sebelum kanak-kanak itu bersekolah.

i.
ii.
2.2'

Kanak-kanak yang lahir pada 2.1.2006 hingga 1.1.2007 yang belum


membuat permohonan penempatan untuk tahun persekolah an 2013.
Kanak-kanak yang lahir pada 2.1.2007 hingga 1.1.2008 untuk tahun
persekolahan 2014.

Semua urusan permohonan penempatan hendaklah dilaksanakan diperingkat


t hingga 30 Mac 2012.

sekolah mulai pada

2.3.

Jadual permohonan penempatan adalah seperti berikut:

Tarikh
Hari
Masa

2.4.

:
:
:

hingga 30 Mac 2012

Hari Bekerja

Waktu pejabat sekolah berkenaan

sila hebahkan perkara tersebut merarui semua guru, pekerja dan murid
sekolah tuan / puan. Poster-poster berkaitan dengan perkara ini hendaklah
dipamerkan di tempat-tempat yang mudah dilihat dalam kawasan sekolah.
Contoh banner disertakan sebagai panduan. Jabatan Pelajaran akan membuat
pengumuman yang serupa dalam media masa tempatan dan melalui agensi
seperti Pejabat Daerah, Jabatan penerangan dan Jabatan Agama lslam.

2.5.
3.

Permohonan penempatan LEWAT bagi kanak-kanak yang lahir pada


2.1.2006 hingga 1.1.2007 untuk kemasukan Tahun 1 dalam tahun 2013 boleh
terus dijalankan di peringkat sekolah atau JpN/ppDippG.

Dokumen yang perlu dibawa oleh ibu bapa/penjaga ketika membuat permohonan

penempatan adalah seperti berikut:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Sijil Lahir kanak-kanak berkenaan (salinan asal dan salinan fotostat)


Sijil Nikah i s'rjil kematian / surat cerai ibu dan bapa
Kad Pengenalan ibu bapa i penjaga yang sah
Hak penjagaan (ika ibu bapa bercerai)
Sijil anak angkat (yang berkaitan)
Bil utiliti
Sampul surat 23cm x 16cm bersetem *
*(ika perlu)

4.

Sila semak sijil lahir kanak-kanak berkenaan untuk memastikan kanak-kanak tersebut
adalah Wargan egara Mal aysi a.

5.

Sila pastikan bahawa kanak-kanak lelaki membuat permohonan penempatan di sekolah


lelaki dan kanak-kanak perempuan di sekolah perempuan. Walau bagaimanapun kanak-kanak
lelaki dan perempuan boleh membuat permohonan penempatan di sekolah-sekolah bercampur.

6. Permohonan Penempatan Bagi Kanak-Kanak Cacat Penglihatan


Terencat Akal Ringan (Bermasalah Pembelajaran).

i Cacat Pendengaran /

Kanak-kanak seumpama ini dikehendaki menjalani pemeriksaan doktor sebelum ia


boleh didaftar. Borang pemeriksaan doktor boleh didapati di Unit Pendidikan Khas,
Jabatan Pelajaran Negeri.

7. Permohonan Penempatan Kanak-Kanak Bukan Warganegara Untuk Bersekolah Pada


Tahun 2012 adalah seperti berikut:
Semua Kanak-Kanak Bukan Warganegara, dikehendaki membuat permohonan di
Jabatan Pelajaran Negeri selepas 1 Oktober 2012. Setiap borang permohonan diisi
dalam 3 salinan (Permohonan Penerimaan Masuk Murid bukan Warganegara ke
Sekolah Kerajaan / Sekolah Bantuan Kerajaan). Dokumen-dokumen berikut hendaklah
disertakan bersama borang permohonan:

a. 2 salinan
b. 2 salinan

c.

d.

sijil lahir kanak-kanak


kad pengenalan ibu bapa
2 salinan passport anak dan ibu bapa
Jika ibu bapa bekerja di Malaysia, sertakan:

i.
ii.
iii.
e.

f.

2 salinan pas penggajian yang sah


2 salinan pas tanggungan (anak / ibu)
2 salinan surat majikan

Jika permohonan bukan dari ibu bapa murid, sila sertakan:


Semua salinan dokumen yang telah disahkan oleh Guru Besar. Sila hubungi Unit
Perhubungan dan Pendaftaran, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan untuk
mendapatkan borang dan maklumat lanjut mengenai perkara di atas.

9.

Semasa ibu bapa

penjaga membuat permohonan penempatan mereka hendaklah

dimaklumkan mengenai perkara berikut:

Permohonan penempatan ini hanya merupakan satu permohonan kanak-kanak untuk


memasuki sekolah, JPN/PPD/PPG tidak menjamin kanak-kanak berkenaan akan
ditempatkan di sekolah di mana mereka membuat permohonan penempatan.

10.

Sila lengkapkan perkara berikut dan hantar ke PPD berkenaan pada atau sebelum

16 April 2012.

10.1.
10.2.

Borang Rumusan Permohonan Penempatan Murid Tahun 1 2013


(RPPM1) dalam 2 salinan.
Borang Rumusan Permohonan Penempatan Murid mengikut bangsa
Tahun I 2013 (RPPM2) dalam 2 salinan.

Sekian, terima kasih.

,.BERKHIDMAT UNTUK NEGARA''


Saya yang

HAJJAH IPU
INTI SHAMSUDIN
Ketua Sekt
Sekolah
b.p: Pengarah Pelajaran
Negeri Sembilan Darul Khusus

s.k.

Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai
Pegawai

Pelajaran
Pelajaran
Pelajaran
Pelajaran
Pelajaran
Pelajaran

Daerah
Daerah
Daerah
Daerah
Daerah
Daerah

Seremban
Port Dickson
Tampin
Rembau
Kuala Pilah
Jempol/Jelebu

JADUAL PENEMPATAN, DAFTAR LEWAT DAN RAYUAN PENEMPATAN


MURID TAHUN 1 2013
BIL.
1.

TARIKH
15 Februari 2012

2.

15 Februari 2012

3.

1 Mac- 30 Mac 2012

4.

2 April- 13 April 2012

5.

16 April 2012

6.

2 April 2012

7.

16 April 30 April 2012

8.

2 Julai - 13 Julai 2012

9.

16 Julai 2012

10.

16 Julai- 20 Julai 2012

11.

1 Ogos 30 Ogos 2012

12.
13

1 Ogos 7 Sept 2012


3 Sept 7 Sept 2012

14.

10 Sept 2012

15.

17 Sept 2012

TINDAKAN
Surat siaran JPNS ke semua sekolah Negeri
Sembilan dalam laman web JPNS
Pengumuman di Radio Negeri FM
Negeri Sembilan
Permohonan penempatan di sekolah
Borang PPM
Buku daftar permohonan penempatan
Proses masukkan data
Borang PPM
RPPM 1
RPPM 2
Rumusan Permohonan Penempatan dihantar ke
PPD oleh sekolah
RPPM 1
RPPM 2
JPN mengedarkan surat makluman proses
Pengesahan Penempatan Murid Tahun 1 beserta
contoh surat pemakluman kepada PPD dan sekolah
PPD memproses penempatan Murid
RPPM 1
RPPM 2
Keputusan penempatan dihantar ke sekolah oleh
PPD beserta surat kelulusan
RPPM 1
RPPM 2
PPD menghantar Borang Rumusan
Permohonan Penempatan Mengikut Daerah Tahun
1/ 2012 ke JPNS
RPPM 3
Pengedaran surat kelulusan penempatan kepada
ibu bapa di sekolah
Pengesahan permohonan penempatan oleh ibu
bapa di sekolah
Permohonan rayuan penempatan oleh ibu bapa
Penghantaran surat peringatan tidak membuat
pengesahan oleh sekolah kepada penjaga
Penghantaran Rumusan Pengesahan Penempatan
ke PPD
RPPM 4
PPD menghantar Rumusan Pengesahan
Penempatan Daerah ke JPNS

16.

10 Sept 14 Sept 2012

17.

17 Sept - 20 Sept 2012

18.

21 Sept 26 Sept 2012

19.

27 Sept - 28 Sept 2012

20.

1 Okt 3 Okt 2012

21.

4 Okt 8 Okt 2012

22.

9 Okt 12 Okt 2012

23.

15 Okt 2012

24.

1 Okt 2012

RRPM 5
Sekolah memproses permohonan lewat dan
Rayuan permohonan penempatan
Sekolah menghantar Borang Daftar Lewat &
Rayuan Permohonan Penempatan dari Ibu bapa
Ke PPD
RPPM 1
RPPM 2
RPS
RRPS
PPD memproses daftar lewat & rayuan
penempatan
PPD menghantar keputusan rayuan permohonan
penempatan ke sekolah
PPD menghantar keputusan pendaftaran lewat ke
sekolah
Sekolah menghantar surat kelulusan rayuan
penempatan kepada ibu bapa
Sekolah menghantar surat kelulusan pendaftaran
lewat kepada ibu bapa
Pengesahan daftar lewat dan rayuan penempatan
oleh ibu bapa di sekolah
Sekolah menghantar Borang Rumusan Pengesahan
Penempatan (Daftar Lewat & Rayuan
Penempatan) Ke PPD
RPPM4
PPD mengantar Rumusan Pengesahan Penempatan
Daerah ke JPNS
(Daftar lewat & Rayuan Penempatan)
RPPM 5)
Permohonan Penempatan Murid Bukan
Warganegara di Unit Pendaftaran JPNS

RAYUAN PERMOHONAN PENEMPATAN

BIL.
1.

TARIKH
1 Ogos 7 Sept 2012

2.

10 Sep 14 Sep 2012

3.

17 Sept -20 Sept 2012

4.
5.

21 Sept 26 Sept 2012


27 Sept - 28 Sept 2012

6.

1 Okt 3 Okt 2012

7.

4 Okt 8 Okt 2012

8.

9 Okt 12 Okt 2012

9.

15 Okt 2011

TINDAKAN
Permohonan rayuan penempatan oleh ibu bapa
RPS
RRPS
Sekolah Memproses permohonan rayuan
permohonan penempatan
Sekolah mengantar Borang rayuan Permohonan
Penempatan dari Ibu bapa ke PPD
RPS
RRPS
PPD memproses rayuan penempatan
PPD menghantar keputusan rayuan permohon
penempatan ke sekolah
Sekolah mengedarkan surat kelulusan rayuan
penempatan kepada ibu bapa
Pengesahan rayuan penempatan oleh Ibu bapa di
Sekolah
Sekolah menghantar Borang Rumusan Pengesahan
Penempatan
(Rayuan Penempatan ) ke PPD
RRPM 4
PPD menghantar Rumusan Pengesahan Penempatan
Daerah ke JPNS
(Rayuan Penempatan)
RRPM 5

DAFTAR LEWAT
BIL.
1.
2.

TARIKH
2 April 14 Sep 2012
17 Sept 20 Sept 2012

TINDAKAN
Pendaftaran lewat oleh penjaga di sekolah
Sekolah menghantar Borang Daftar Lewat
Penempatan Ibu bapa ke PPD
RPPM 1
RPPM 2

3.
4.

21 Sept -26 Sept 2012


27 Sept 28 Sept 2012

5.

1 Okt 3 Okt 2012

6.

4 Okt 8 Okt 2012

7.

9 Okt- 12 Okt 2012

8.

15 Okt 2012

PPD mempross daftar lewat penempatan


PPD menghantar keputusan permohonan lewat
penempatan ke sekolah
RPPM 1
RPPM 2
Sekolah mengedarkan surat kelulusan
permohonan lewat kepada Ibu bapa
Pengesahan daftar lewat penempatan oleh Ibu
bapa di sekolah
Sekolah mengantar Borang Rumusan
Pengesahan Penempatan
(Daftar lewat) ke PPD
RPPM 4
PPD mengantar Rumusan Pengesahan
Penempatan Daerah ke JPNS
( Daftar Lewat)
RPPM 5

Urusetia Penempatan Tahun 1:


Unit Sekolah Rendah - Tel. 06-7653111
Semua Penyelia Kanan Sekolah Rendah PPD