Anda di halaman 1dari 1

SURAT KETERANGAN VALIDASI NILAI TRANSKRIP

Nama
Nim
Jurusan

: ..............................................................................................
: ..............................................................................................
: ..............................................................................................

No

Keterangan

Bebas nilai E

D Maksimal 2

Bebas nilai mata kuliah dobel

SKS sudah terpenuhi

Mengetahui
Ka.Prodi
Sidoarjo ,............................

Yulian Findawati, ST, M.MT

Validasi (baik/Tidak baik)


(diisi oleh Kajur)

Teknik

Informatika

(...........................................)

Anda mungkin juga menyukai