Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

(RPH)

RPH
Mata Pelajaran
Kelas
Tema / Tajuk

Pendidikan Kesihatan
4B
Kekeluargaan

Masa

8.30 pagi 9.30 pagi (1 jam)

Standard Pembelajaran

2.21 dan 2.2.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat:


1. Menyatakan kepentingan hubungan kekeluargaan.
2. Menjelaskan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga dalam
mencegah serta menangani gejala sosial.

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran

1. Penerangan guru tentang tajuk pelajaran


2. Guru menerangkan tentang kepentingan hubungan kekeluargaan
3.
4.
5.
6.

kepada murid.
Menyatakan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga
dalam mecegah serta menangani gejala sosial.
Murid memandankan kad bergambar dengan kad perkataan yang
sesuai.
Guru mengedarkan lembaran kerja (Lembaran 1).
Aktiviti pengukuhan (kuiz).

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

1. Kreativiti
2. Keusahawanan
3. Nilai murni (Bertanggungjawab dan berkerjasama)

Bahan Bantu Belajar

1. Kad bergambar, kad perkataan dan lembaran kerja

Penilaian Pengajaran
dan pembelajaran

1. Mengetahui kepentingan hubungan kekeluargaan dan sokongan


ahli keluarga dalam menangani gejala sosial.

Refleksi

1. 23 murid dapat menyatakan kepentingan hubungan, peranan dan


tanggungjawab ahli keluarga dalam mencegah serta menangani
gejala sosial.
2. 2 murid masih perlu diberi penerangan dan bimbingan yang lebih
berkaitan dengan kepentingan hubungan, peranan dan tanggungjawab
ahli keluarga dalam mencegah dan menangani gejala sosial.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

(RPH)

LEMBARAN KERJA 1
Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai berkaitan dengan gejala-gejala sosial.
1.

D
2.

3.

4.

R
B

6.

H
A U

5.

7.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

(RPH)

LEMBARAN KERJA 2. (AKTIVITI PENGUKUHAN)


Padankan bahagian A dan B yang sesuai.
BAHAGIAN A

BAHAGIAN B

1.

MEROKOK
2.

MELEPAK

3.

PENAGIHAN DADAH

4.

MINUM ALKOHOL

5.

VANDALISME

6.

MELEPAK

7.

MEREMPIT

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

(RPH)

KAD PERKATAAN

PENAGIHAN DADAH
PERGAULAN BEBAS
MELEPAK
VANDALISME
MEROKOK
MEREMPIT
ALKOHOL
4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


KAD BERGAMBAR

1.

2.

3.

(RPH)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

4.

5.

6.

(RPH)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

7.

(RPH)