Anda di halaman 1dari 21

5.

6 Penghasilan Tenaga Elektrik Daripada Tindak Balas


Kimia

Penghasilan
Penghasilan tenaga
tenaga elektrik
elektrik daripada
daripada tindak
tindak balas
balas kimia
kimia

Tenaga elektrik dapat dihasilkan daripada tindak


balas kimia
SEL RINGKAS :
terdiri daripada dua logam yang berlainan,
atau salah satu daripadanya adalah karbon,
yang dicelup ke dalam suatu elektrolit
Perubahan kimia akan berlaku untuk
menghasilkan tenaga elektrik

Kutub
positif :
Logam
yang
kurang
reaktif

Kutub
negatif :
Logam
yang lebih
reaktif

Tindak balas antara elektrod elektrod dan elektrolit


menghasilkan arus (current) yang mengalir dari kutub positif
ke kutub negatif tetapi arah elektron adalah dari kutub negatif
ke kutub positif
TENAGA KIMIA TENAGA ELEKTRIK

Pelbagai Jenis Sel & Kegunaannya


Pengetahuan tentang prinsip penghasilan tenaga
elektrik daripada tindak balas kimia telah diaplikasikan
untuk menghasilkan pelbagai jenis sel kimia
Jenis jenis sel kimia:
a) Sel kering (Dry Cell)
b) Akumulator asid-plumbum (Lead-acid accumulator)
c) Bateri alkali (Alkaline battery)
d) Bateri argentum oksida-zink (Silver oxide-zinc
battery)
e) Bateri nikel-kadmium (Nickel-cadmium battery)

Sel Kering (Dry Cell)

Sel kimia paling biasa


digunakan
Kegunaan :
Radio
Lampu suluh

Rod karbon disalut oleh campuran serbuk karbon


& mangan (IV)oksida utk menyerap gas hidrogen
yang terbebas semasa tindak balas

Sel Kering (Dry Cell)


KELEBIHAN:
Ringan & pelbagai saiz
Arus elektrik yg
dihasilkan stabil

KELEMAHAN:
Tidak tahan lama
Tidak dapat dicas
semula

Akumulator asid-plumbum
(Lead-acid accumulator)

Membekalkan tenaga
kpd kereta, lori &
peralatan kecemasan
hospital

Akumulator
Akumulator asid-plumbum
asid-plumbum
(Lead-acid
(Lead-acid accumulator)
accumulator)

KELEBIHAN:
Dapat dicas semula
Voltan tinggi
tahan lama

KELEMAHAN:
Berat dan mahal
Elektrolit yang menghakis
mudah tertumpah

Bateri alkali (Alkaline battery)

Menyerupai sel kering


tetapi mempunyai
elektrolit berbeza

Electrolyte :
Potassium
hidroxide
Anode : Mangan (IV)
oxide

Bateri alkali (Alkaline battery)


KELEBIHAN:
Tahan lama
Membekalkan arus
yang lebih tinggi drpd
sel kering

KELEMAHAN:
Tidak dapat dicas
semula

Bateri argentum oksida-zink


(Silver oxide-zinc battery)

Kegunaan:
Jam tangan
Kalkulator
Alat pendengaran

Electrolyte :
potassium
hidroxide

Bateri
Bateri argentum
argentum oksida-zink
oksida-zink
(Silver
(Silver oxide-zinc
oxide-zinc battery
battery

KELEBIHAN:
Kecil & senang dibawa
Membekalkan arus
tetap

KELEMAHAN:
Tidak dapat dicas
semula
Mahal

Bateri nikel-kadmium (Nickel-cadmium battery)


Beroperasi pada prinsip
yg sama dengan
akumulator tetapi
menggunakan bahan
berlainan
Kegunaan:
Telefon bimbit
Sistem lampu kecemasan

Bateri nikel-kadmium (Nickel-cadmium battery)

KELEBIHAN:
Boleh dicas semula

KELEMAHAN:
Mahal