Anda di halaman 1dari 5

PENDEKATAN MORAL

PROF. MADYA DR. CHANG LEE HOON

Disediakan oleh: Misyah Binti Zainuddin


Nor Izzati Binti Mohammad
Nurul Ainina Binti Yusuf
Nur Hidayah Binti Yahya Arif

Pemupukan
nilai
Pendekatan
pembelajara
n kooperatif

Perkembanga
n moral
kognitif

PENDEKATAN
PENDIDIKAN
MORAL

Pendekatan
penyayang

Analisis nilai

Penjelasan
nilai

PEMUPUKAN NILAI
Tahun

:3
Nilai : Berterima Kasih
Aktiviti :
-Guru menyediakan gambar Pokok
Penghargaan dan menamalnya dipapan hitam
-Setiap murid diberikan kad berbentuk daun dan
diminta menuliskan ucapan terima kasih pada
seorang rakan dalam kelas tersebut dan sebab
dia rasa berterima kasih
-setiap murid diberi peluang untuk membacakan
kadnya di hadapan kelas dan menampal kad
tersebut pada Pokok Penghargaan

PERKEMBANGAN MORAL
KOGNITIF
Tahun

:5
Nilai : Bertanggung Jawab
Aktiviti :
-Murid dibahagikan kepada beberapa
kumpulan
-guru memberikan satu dilema moral kepda
setiap kumpulan
-Murid diminta berbincang akan keputusan yang
akan diambil, melakonkannya dan menyatakan
sebab kepada keputusan tersebut
-perbincangan, lakonan simulasi dan
persembahkan sebab-sebab keputusan itu
diambil

ANALISIS NILAI
Tahun

:5
Nilai : Kasih sayang antara ahli masyarakat
Aktiviti:
Guru menimbulkan satu isu apabila menayangkan berita
mengenai Kes buli di asrama anak yatim, Kangar, Perlis
Kes tersebut melibatkan remaja berusia 13-16 tahun telah
membuli kanak-kanak yang berumur 11 tahun.
Secara berkumpulan, murid-murid berbincang mengenai isu
nilai tersebut.
Murid-murid menyatakan pendapat dan menyatakan perasaan
sekiranya berada di dalam situasi tersebut mengikut sudut
kedua-dua belah pihak:
Dari pandangan pembuli
Dari pandangan mangsa buli

- Melalui perbincangan, murid dapat menyatakan pendapat cara


penyelesaian bagi membantu isu buli ini daripada berterusan.