Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR PENERIMAAN MASUK MURID PEMULIHAN 2008

1.BUTIR-BUTIR MURID
Nama Murid : .

Jantina ( L/P)

Tarikh Lahir : ././..

No Surat Beranak :.

Tempat Lahir :.

Umur pada 1 Januari :.................................

Agama :...................................

Keturunan :...................................................

Kewarganegaraan :..............................

Tarikh didaftarkan di sekolah :....................

Bil Daftar : ............................

Jauhnya ke sekolah :...................................

Kenderaan ke sekolah :.......................

No tel rumah :.............................................

Alamat rumah : ....................................................................................................................


......................................................................................................................
2. BUTIR- BUTIR KELUARGA
Nama bapa :.................................................

Pekerjaan :.................................................

No K/P :.....................................................

Warna :......................................................

Kewarganegaraan :...................................

Pendapatan :..............................................

Nama ibu : ...............................................

Pekerjaan :................................................

Jumlah pendapatan keluarga : ............................................................................................


Anak yang ke berapa dalam keluarga : Tahun dilahirkan setiap anak.
Anak ke berapa :
1
2

Jumlah anak dalam keluarga : ...................orang * Perhubungan ibu /penjaga:.


Murid sekarang tinggal dengan siapa :. *
*

semenjak (Tahun) :................