Anda di halaman 1dari 1

Persamaan Perakaunan.

Syarikat Cinta Hati Sdn. Bhd


Kunci kira-kira pada 31 Mac 2010
Aset Bukan Semasa

RM

Ekuiti Pemilik

RM

Premis

70 000

Modal

86 000

Perabot

25 000

Untung Bersih

23 000

95 000
Aset Semasa

109 000
Liabiliti Semasa

Penghutang

8 000

Pemiutang

Stok

2 000

Kadar Bayaran terakru

Bank

10 000
115 000

5 950
50

115 000

Urus niaga Syarikat Cinta Hati Sdn. Bhd sepanjang bulan April 2010 adalah seperti berikut :
(i) Membeli perabot bernilai RM 4 000 secara kredit.
(ii) Mengeluarkan cek RM 5 500 kepada pemiutang dan menerima diskaun RM 500.
(iii) Stok bernilai RM600 dijual secara kredit dengan harga RM960.
(iv) Pulangan jualan RM200.
(v) Menjelaskan kadar bayaran terakru dengan cek.
(vi) Pemilik mengambil barang RM100 untuk kegunaan peribadi.

Anda dikehendaki drafkan semula Kunci Kira-kira pada 30 April 2010 selepas semua urus niaga
tersebut diambil kira.

Anda mungkin juga menyukai