Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Mengajar

Subjek

: Biologi

Tingkatan

: 4 Sains

Tarikh

: 7 April 2015

Masa

: 3.50-5.00 p.m (70 minutes)

Tajuk

: Pembahagian Sel

Objektif Pembelajaran

: Memahami mitosis

Hasil Pembelajaran : Pelajar seharusnya dapat:


Menghuraikan aplikasi pengetahuan mitosis dalam
pengklonan
Menerangkan kebaikan dan keburukan pengklonan
Ringkasan Aktiviti
Fasa
Set Induksi /
Engaging
(Elicit Ideas)
(5 minutes)

:
Isi Kandungan

Proses Pengklonan

Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran


Peranan Guru/Teachers role
1. Guru
memaparkan
video
pengklonan Biri-biri.

proses

Teacher shows the video of cloning.


2. Guru mengemukakan soalan kepada
pelajar tentang pemahaman video yang
ditunjukkan
Teacher asks students some questions
about the video.
Peranan Pelajar/Students role
1. Pelajar-pelajar meberi respon.
Students
answers.

respond

by

giving

correct

Perkembangan
(Structure
Ideas)
(40 minutes)

Aplikasi Pengetahuan
Mitosis dalam 'pengklonan
'

Peranan Guru/Teachers role


1. Guru menerangkan tentang isi kandungan
pembelajaran.

a. Pengetahuan tentang mitosis


digunakan dalam pengklonan
dan pengkulturan tisu untuk

Teacher explains about the lessons


content.
2. Guru bertanya beberapa soalan

(a) meningkatkan kuantiti


produk
(b) mempertingkatkan kualiti
(c) menghasilkan spesies
baharu
(d) memastikan keseragaman
trait pada tumbuhan dan
haiwan

Teacher asks students a few questions.


Peranan Pelajar/Students role
1.
Pelajar-pelajar memberi
respon dengan idea-idea yang rasional
dengan pembelajaran
Students respond by giving the rational
ideas.

b. Kultur tisu
2.

Kultur tisu adalah teknik


penghasilan individu baharu
dipanggil klon yang seiras
induk dalam kuantiti yang
besar .

Teknik ini melibatkan


pemindahan tisu atau sel
daripada satu organisma ke
medium kultur yang sesuai,
untuk membolehkan mitosis
berlaku.

Rajah 5.4 menunjukkan


teknik kultur tisu dalam
penghasilan orkid di
Malaysia

c. Pengklonan

Haiwan diklon dengan


menggantikan nukleus satu
sel telur yang tidak
disenyawakan dengan

Pelajar-pelajar
membuat nota ringkas.
Student jot down the important facts in the
note book.

nukleus daripada satu sel


diploid (Rajah 5.5).

Kebaikan pengklonan

Sejumlah besar klon terhasil


dalam masa yang singkat
Meningkatkan kadar
penghasilan dan kualiti
produk
Memastikan kesinambungan
pewarisan ciri
Boleh dilakukan pada bilabila masa

Keburukan pengklonan

Semua klon mempunyai


kerintangan yang sama
terhadap penyakit dan
serangga perosak. Jika satu
dijangkiti, semua klon akan
turut terjejas.
Menghalang pemilihan
semula jadi
Perlu dilakukan dalam
persekitaran yang terkawal

Pengukuhan
Enhancing
(Apply Ideas)
(20 minutes)

Lembaran kerja tentang


pengklonan, teknik kultur dan
aplikasi pengklonan

Peranan Guru/Teachers role


1. Guru meminta pelajar menyiapkan
lembaran kerja diberikan.
Teacher asks students to complete the
worksheet.
2. Guru berbincang dengan pelajar tentang
lembaran kerja tersebut.
Teacher discusses the worksheet with the
students.
Peranan Pelajar/Students role
1. Pelajar mengambil bahagian dalam

menyiapkan lembaran.
Students take part in completing the
worksheet.
2. Pelajar mengemukakan soalan jika
menghadapi masalah dalam menyiapkan
lembaran kerja.
Student can ask teacher if they have any
problem in completing the worksheet.
3. Pelajar ambil bahagian dengan
menyumbangkan idea-idea dalam
perbincangan.
Students contribute their ideas in
discussion.
Rumusan

Rumusan

Review
(Conclusion)
(5 minutes)

Peranan Guru/Teachers role


1. Guru membuat rumusan tentang
pembelajaran.
Teacher summarizes the lesson.
2. Guru mengakhiri pembelajaran dengan
menyebut semula isi-isi penting
pembelajaran yang telah diajar.
Teacher concludes the lesson by recalling
the important facts taught.

Refleksi/Reflection:
70% pelajar memahami pengklonan dan apliksinya.
70% of students understand about the cloning and its application.