Anda di halaman 1dari 3

TEMA: BUMI DAN ALAM SEMESTA

1. Buruj merupakan sekumpulan bintang-bintang yang membentuk suatu bentuk, imej atau
corak dilangit. Rajah 1 menunjukan contoh satu buruj.

Rajah 1
Apakah kegunaan buruj yang ditunjukkan di dalam rajah diatas?
A
B
C
D

Untuk menentukan arah angin


Untuk menerangkan imaginasi
Untuk menentukan arah utara
Untuk menentukan sesuatu musim

2. Rajah 2 menunjukkan pergerakkan Bumi dan Bulan.

Rajah 2
Pernyataaan manakah dibawah yang benar?
I
Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur
II

Putaran Bumi mengelilingi Matahari mengambil masa 24 jam

III

Permukaan Bulan yang sama mengadap ke arah bumi

IV

Peredaran Bumi dan Bulan mengelilingi Matahari menghasilkan siang dan


malam.

A
I dan II
B
I dan III
C
II dan IV
D
III dan IV
3. Rajah 3 menunjukkan tiga kedudukan fasa Bulan yang berbeza W, X dan Y

Rajah 3
Apakah fasa bulan yang boleh dilihat apabila Bulan berada pada kedudukan W, X dan Y?

4. P, Q, R dan S pada rajah 4 menunjukkan empat lokasi di sekitar dua blok rumah pangsa.

Rajah 4
Lokasi mana yang paling redup pada waktu pagi?
A
B

P
Q

JAWAPAN
TEMA: BUMI DAN ALAM SEMESTA

C
D

R
S

1. D
2. B
3. C
4. A