Anda di halaman 1dari 2

2.

0 DIFTONG
Menurut buku Bahasa Melayu 1, Siri Pendidikan Guru, dalam Bahasa Melayu,
ada tiga fonem diftong yang dilambangkan oleh tiga pasang huruf vokal. Fonem
diftong diperlihatkan seperti berikut :

Fonem
/ai/

Huruf
ai

Depan
aising

Tengah
ghairah

Belakang
landai

/au/
/oi/

au
oi

aurat
oidium

saudara
boikot

harimau
kaloi

Menurut dari sumber internet, bunyi diftong melibatkan dua deretan vokal
yang hadir secara serentak. Bunyi diftong adalah terhasil apabila bunyi vokal yang
hadir selepas bunyi vokal yang satu lagi menggeluncur ke arah vokal di mana pada
mula-mulanya hadir tanpa menampakkan sebarang puncak kelantangan.Keadaan di
mana ketiadaan puncak kelantangan semasa proses penghasilan bunyi diftong
menjadikan bunyi tersebut sebagai satu suku kata sahaja semata-mata. Diftong
hendaklah dibezakan daripada vokal rangkap, yakni yang merupakan urutan dua
vokal penuh yang mempunyai dua puncak kelantangan dan mempunyai dua suku
kata.
Terdapat tiga jenis diftong dalam bahasa Melayu yakni / ai /, / oi / dan /au/.
Bunyi / i / akan menggeluncur ke bunyi / a / dan bunyi / i / tersebut akan
hilang puncak kelantangannya. Sama juga dengan / i / iaitu pada diftong /
oi / dan juga / u / pada diftong / au /. Lambang [ ˆ ]dapat digunakan untuk
menggambarkan sesuatu diftong.

Gambar rajah di ats menunjukkan kedudukan diftong dalam Bahasa
Melayu.

terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal sebagai berikut : Gabungan Huruf Vokal ai au oi di hadapan Contoh Penggunaan di tengah di belakang aleron aurat oidium ghairah saudara boikot gulai harimau amboi . diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. Dalam Bahasa Melayu.Menurut buku Pedoman UmumEjaan Bahasa Melayu.