Anda di halaman 1dari 6

PANDUAN INSTALASI APLIKASI

KURSUS I-THINK LUAR TALIAN

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia

1. Pilih Kursus i-THINK Versi Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris

Senarai fail Versi Bahasa Inggeris

Senarai fail Versi Bahasa Malaysia

2. Muat turun semua 13 fail termasuk File Joiner (fjoiner.exe) ke dalam


folder PC atau Laptop anda

3. Lancarkan File Joiner (fjoiner.exe) seperti Rajah di bawah.

4. Masukkan fail yang dimuat turun menggunakan butang


seperti berikut :

Fail disusun
ikut nombor
dari atas ke
bawah

Pastikan semua 13 fail disusun bermula dari atas fail _01(13), _02(13),
_03(13) dan seterusnya.
3

5. Klik pada butang


rajah di bawah.

seperti

6. Klik butang
berikut :

untuk proses penggabungan fail seperti

7. Setelah proses penggabungan tamat, fail (saiz 646 MB) yang telah
digabung akan berada dalam folder seperti paparan berikut :

8. Klik fail tersebut untuk melancarkan Kursus i-THINK seperti paparan


berikut :

Nota : Pastikan Pelayar Internet anda adalah Internet


Explorer (IE) Versi 12

Terima Kasih.

Anda mungkin juga menyukai