Anda di halaman 1dari 10

Pengenalan Kepada Seni

Dalam Pendidikan

mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. menghargai keindahan alam persekitaran. keluarga. kreatif. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. masyarakat dan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kritis. . Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.Matlamat Seni dalam Pendidikan Untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya. inovatif dan inventif. imaginatif.

Imagina tif Estetika yang Tinggi Kritis Matlam at Celik Budaya Kreatif Inventif Inovatif .

inovasi serta kemahiran dalam bidang seni visual. persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan • meningkatkan pengetahuan. analisis. media. teknologi dan mata muridan lain • menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual. seni muzik dan seni pergerakan yang diamalkan pengajaran dan pembelajaran • menggunakan pelbagai kemahiran.Objektif • menghargai keindahan ciptaan Tuhan • mempupuk budaya pengamatan. seni muzik dan seni pergerakan • menjadikan Seni Dalam Pendidikan sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan . interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang • Dibuat • mendapat nilai tambah dalam disiplin sains. daya kreativiti. teknik dan teknologi untuk • mengekspresikan hasilan kerja • membuat diskripsi.

seni muzik dan seni pergerakan .• menjadikan Seni Dalam Pendidikan sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan • menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup • membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa • mengintegrasi Seni Dalam Pendidikan dengan mata muridan lain melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan. • membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual.

Teori Pembelajaran yang berkaitan dengan Seni Teori Konstruktivisme Teori Kecerdasan Pelbagai Teori Otak Kiri dan Otak Kanan Teori Pemerosesan Maklumat .

Ekspresi dan Kreativiti . Emosi.Kepentingan Imaginasi.

menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. takut dan geli Imagin asi Emosi Kreativi ti Ekspres i • kebolehan untuk mencipta. pernyataan emosi. idea dan manifestasi pemikiran. daya atau kemampuan menggambarkan sesuatu dalam anganangan atau mencipta sesuatu secara khayalan • Perasaan jiwa yang kuat seperti sedih. .• Daya khayal.  • Seni Dalam Pendidikan menyarankan pelbagai aktiviti melalui perasaan. gembira.

inkuiri dan kecerdasan pelbagai • Kanak-kanak dapat melibatkan diri dalam pembelajaran secara aktif dan menyeronokan • Integrasi Seni Visual. Muzik dan Pergerakan dengan mata pelajaranlain membantu dalam mengimbangkan perkembangan otak kiri dan otak kanan.Kepentingan Seni dalam Pendidikan • Aktiviti seni Visual. Muzik dan Pergerakan mendorong kanak-kanak mengguna imaginasi. Dengan demikian. ekspresi. aktiviti SMP membantu mengaktifkan pembelajaran dan pemindahan pembelajaran. . • Memudahkan proses menghubungkaitkan semua benda alam.

2. pengalaman dan ekspresi. gerak hati. 3. . celikakal dan kecerdasan ‘Lateral Leaps’. Pengalaman optima melalui seni membawa keyakinan diri dan kemahiran belajar. Penghubungkaitkan.Faedah Seni di Sekolah Rendah 1. 5. Belajar cara belajar-aplikasi informasi secara berkesan. Menggalakkan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh. Memperkembangkan kemahiran meneroka. 4.