Anda di halaman 1dari 4

Adakah penggunaan

multimedia dapat membantu


dalam sesi pengajaran dan
pembelajaran? Jelaskan dan
berikan contoh.

CONTOH JAWAPAN

Pada

pendapat

saya, penggunaan

multimedia

dapat membantu pengajaran dan pembelajaran.


Hal ini demikian kerana multimedia merupakan
salah satu cara untuk menarik minat murid
terhadap pengajaran. Contohnya, guru boleh
menggunakan video-video yang berkaitan dengan
pelajaran.

Jelaskan kelebihan-kelebihan dalam menggunakan


internet semasa pengajaran dan pembelajaran.

CONTOH JAWAPAN
Aktiviti-aktiviti
memberi

melalui

banyak

faedah

internet
kepada

akan
para

pelajar:
1. Pelajar lebih peka terhadap isu semasa dunia.
2. Pelajar dapat membiasakan diri dengan aplikasi komputer.
3. Pelajar berpeluang menjalankan aktiviti kumpulan.
4. Pelajar dapat meningkatkan kemahiran berfikir, kemahiran
bahasa atau kemahiran berkomunikasi.