Anda di halaman 1dari 3

Aplikasi Online

1. APDM
http://apdm.moe.gov.my
2. ePangkat
http://apps2.moe.gov.my/epangkat/login.php
3. SSDM
http://apps.moe.gov.my/SSDM/
4. EMiS
http://emisonline.moe.gov.my
5. eOperasi
http://apps.moe.gov.my/eoperasi/
6. egTukar
http://apps.moe.gov.my/epgo/
7. SAPS
http://sapsnkra.moe.gov.my
8. SPS
https://sps.1bestarinet.net/SPS/cms_sps/login.jsp
9. eGaji
http://www.anm.gov.my
10. esppsel
http://apps.moe.gov.my/esppsel/admin/
11. SPSK
http://jpnselangor.moe.gov.my/kualitiv3
12. SPKS
http://apps.moe.gov.my/spks/
13. EgHrmis
http://www.eghrmis.gov.my
14. eNazir SKPM 2003
http://web.moe.gov.my/enazir/

15. NKRA
http://nkra.moe.gov.my
16. Nilam Tarantula
17. FrogVle
Semua guru wajib tahu mgenai PPPM .
VISI SEKOLAH: Pendidikan Berkualti Insan Terdidik Negara Sejahtera.
MISI SEKOLAH: Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.
3 GELOMBANG:
Gelombang 1: 2013 hingga 2015
Gelombang 2: 2016 hingga 2020
Gelombang 3: 2021 hingga 2025
5 Aspirasi sistem (KEPAK)
1. Kualiti..
2. Ekuiti
3. Perpaduan
4. Akses..
5. Kecekapan
6 Aspirasi murid (PIE3K)
1. Pengetahuan
2. Identiti nasional
3. Etika dan kerohanian
4. Kem. berfikir
5. Kem. Memimpin
6. Kem dwibahasa
11 ANJAKAN:
1. Menyediakan kesamarataan akses kpd pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan
digalakan mempelajari bahasa tambahan.
3. Melahirkan rakyat yg menghayati nilai.
4. Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan.
5. Memastikan kepimimpinan berprestasi tinggi ditempatkn di setiap sekolah.
6. Mengupayakan jpn..ppd dan sekolah untuk menyediakan penyelesaikan khusus berasaskan
keperluan.

7. Memanafaatkan ict bagi meningkatkan kualiti pembljaran di malayasia.


8. Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian.
9. Bekerjasama dengan ibu bapa..komuniti dan sektor swasta secara meluas.
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11. Meningkatkan ketelusan utk kebertanggungjawaban awam secara langsung.
Kongsi-kongsikan utk semua

Anda mungkin juga menyukai