Anda di halaman 1dari 1

SOAL TEST DEBAT

CALON KETUA DAN WAKIL KETUA OSIS


MASA BHAKTI 2015/2016
1 Apa pengertian OSIS menurut anda ? jelaskan !
2 Apa tujuan sekolah diadakan / dibentuknya OSIS ?
3 Apa yang akan anda lakukan apabila anda menjadi Ketua OSIS ?
4 Apa rencana kegiatan yang akan diadakan oleh anda apabila menjadi
Ketua OSIS ?
5 Apa Visi dan Misi anda menjadi pengurus OSIS ?
6 Apa yang dimaksud pemimpin Otoriter, Demokrasi ? Jelaskan !
7 Apa yang anda lakukan jika menemui salah satu atau beberapa pengurus
OSIS yang sulit diatur ?
8 Sebutkan kritik dan saran untuk OSIS masa bhakti 2014/ 20165!
9 Sebutkan solusi terhadap kritikan anda terhadap pengurus osis lama!
10 Bagaimana jika anda tidak terpilih menjadi ketua OSIS?
11 Begaimana seandainya ada terpilih sebagai pengurus OSIS, bagaimana
anda menyikapi kewajiban sebagai seorang pelajar dan sebagai pengurus
OSIS ?