Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian [RPH]

(Pengajaran Aspek Tatabahasa Tahun 1)


Mata Pelajaran
Tahun
Tarikh /Hari
Bil Murid
Masa
Tema
Tajuk

: Bahasa Malaysia
: 1 Kreatif
: 34 orang
: 8.10 9.10 pagi
: Kesihatan dan Kebersihan
: Lagu Bangun Pagi

STANDARD KANDUNGAN
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul mengikut
konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama
am yang mudah dengan betul mengikut
konteks.

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:


i.

menyatakan sekurang-kurangnya lima daripada tujuh perkataan kata nama am konkrit yang
terdapat dalam lirik lagu bertajuk Bangun Pagi dengan betul.

ii.

menjawab sekurang-kurangnya tujuh daripada sembilan soalan kuiz teka teki tentang lirik lagu
bertajuk Bangun Pagi dengan menggunakan kata nama am konkrit dengan betul.

Sistem Bahasa
Tatabahasa :morfologi - kata nama am konkrit
Kosa kata : putik kapas
Pengisian Kurikulum
Ilmu
: PJK, Sains
Nilai Murni : Kebersihan fizikal dan mental
Keahiran Berrnilai Tambah: Kemahiran Berfikir, Belajar Cara Pelajar, Kecerdasan Pelbagai
Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK
Kreativtii : Pergerakan kreatif - Imaginasi dan visualisasi , mencipta lirik lagu
Elemen Keusahawanan
Pengetahuan Sedia Ada : Murid biasa mengamalkan kebersihan diri dalam kehidupan seharian mereka.
Bahan Bantu Belajar (BBB):
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Komputer riba
LCD
Lirik lagu :Bangun pagi
Grafik peta pemikiran : Carta alir
Beg kertas
Model anak patung, kerusi dan meja
Gambar keadaan gigi yang rosak, muka yang comot
Lembaran kerja pemulihan
Borang rekod penilaian
i.
Kuiz kata nama am konkrit lagu Bangun Pagi

Langkah /
masa
Set Induksi
(5 minit)

Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran dan


pembelajaran

Soalan

Beberapa orang murid diminta


menyentuh dan meneka objek
yang terdapat di dalam beg
kertas.

BBB
Bahan maujud
(model)

Guru mengemukakan soalan


untuk mencungkil ciri objek.

KB

Murid menghubungkaitkan
jawapan dengan isi pelajaran
pada hari ini.

BCB
memproses
maklumat

1. Namakan benda-benda yang


dipegang dan dilihat di dalam
beg kertas.
Jangkaan jawapan
o
o
o

anak patung
model kerusi
model meja

Catatan

menghubung kaiit

Ciri
Fizikal :
Deria : dapat dipegang
dapat dilihat
2. Isi pelajaran
[Kata nama am konkrit]
Kaitan objek dengan tajuk dan isi
pelajaran.
Nama-nama objek yang dapat
disentuh dan dilihat.
Langkah 1
(10 minit)

Murid diperdengarkan Rakaman


lagu Bangun Pagi.

Kata nama am konkrit


Lagu: Bangun Pagi

Bangun pagi,
Gosok gigi,
Cuci muka,
Pakai baju,
Sikat rambut,
Pakai kasut,
Otak cergas,
ke sekolah.
sebab

akibat

Gosok
gigi

Peta Pelbagai Alir


Anggota badan yang lain

Murid-murid diminta menyanyikan


lagu berdasarkan seni kata yang
dipaparkan bersama-sama
dengan guru.

Murid diminta melakukan gerak


kreatif sambil bernyanyi.

Guru memaparkan carta alir


dipaparkan

Guru bersoal jawab tentang sebab


akibat menjaga kebersihan gigi dan
muka berdasarkan paparan
gambar.
Murid menulis jawapan sebab dan
akibat dalam perta pelbagai alir

Murid dibimbing membuat


kesimpulan akan kepentingan
menjaga kebersihan.

BBB
teks lagu Bangun
Pagi
rakaman lagu
LCD
carta alir
Gambar keadaan
gigi yang rosak dan
muka yang kotor

KB

Jangkaan jawapan
1. telinga
2. mata
3. kuku
4. rambut
5. jari

Murid diminta menyatakan anggota


badan yang lain yang perlu dijaga
kebersihannya.

sebab akibat

KP
Intrapersonal
Verbal linguistik
Kinestatik
Nilai Murni
kebersihan

Langkah 2
( 15 minit)

Kata nama am konkrit


Lirik Lagu: Bangun Pagi
Bangun pagi,
Gosok gigi,
Cuci muka,
Pakai baju.
Sikat rambut,
Pakai kasut,
Badan bersih,
ke sekolah.
Kata nama am konkrit :
objek dalam kelas
- tingkap
- meja
- kerusi
- buku
- lampu
Lirik lagu [mengandungi kata
nama am konkrit]
Sapu lantai,
Cuci tingkap,
Susun meja,
dan kerusi,
Bilik bersih,
Otak cergas,
Guru tiba,
Baca buku.

Guru mengedarkan seni kata lagu


[berpasangan]

BBB
Lirik lagu

Murid-murid diminta menggarisi


dan menyebut perkataan yang
menunjukkan objek yang dapat
disentuh atau dipegang dan dilihat
berdasarkan lirik lagu.

KP
Intrapersonal
Verbal linguistik

Murid diminta memberikan contoh


kata nama am konkrit berdasarkan
objek yang ada di dalam kelas.
Murid dan guru menyanyikan lagu
sambil melakukan gerak kreatif
yang sesuai dengan maksud lagu.

Nilai Murni
kebersihan fizikal
dan mental
Penilaian:
lembaran kerja : kata
nama am konkrit
yang digarisi dan
disebut dalam seni
kata lagu.

Langkah 3
( 25 minit)

Kata Nama Am konkrit

Guru mempamerkan gambar tubuh


kanak-kanak dan gambar bilik
darjah

Guru mengadakan kuiz kata nama


am konkrit mengikut kumpulan
untuk tujuan penilaian.
Murid dikehendaki menjawab
soalan dengan menggunakan
kata nama am konkrit
Murid menjawab soalan dalam
tempoh 30 saat
Satu set kad perkataan
anggota badan dan peralatan
kelas diberikan kepada setiap
kumpulan.
Setiap orang ahli mendapat
satu kad perkataan.
Murid diminta menampal kad
perkataan pada anggota
badan dan peralatan kelas
yang perlu dijaga
kebersihannya berdasarkan
soalan kuiz.
Pemenang pertama, kedua,
dan ketiga ditentukan
berdasarkan jumlah markah.

Soalan kuiz Bangun Pagi


Contoh:
1. Setiap hujung minggu saya
mengetip anggota ini supaya
kotoran tidak ada di
bawahnya.
Siapakah saya?
2. Selepas bermain di luar
kelas anggota badan yang
perlu dibersihkan ialah ..... .
3. Putik kapas sesuai
digunakan untuk
membersihkan saya.
Siapakah saya?
4. Sapulah saya setiap pagi
supaya kelas anda tidak
berhabuk. Siapakah saya?
Jangkaan jawapan kuiz
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

kaki
kuku
tangan
rambut
telinga
kerusi
meja
tingkap
lantai

Pengayaan

Jangkaan jawapan pengayaan


i.
ii.
iii.
iv.
v.

kaki
- sabun
rambut -syampu
gigi
- ubat gigi
lantai - penyapu
tingkap - kain

Murid diminta menamakan bahanbahan yang digunakan untuk


membersihkan anggota badan.
Murid diminta menyesuaikan
bahan yang digunakan untuk
membersihkan anggota badan
dengan anggota badan
berdasarkan gambar bahan
pembersih dalam lembaran kerja.
Murid menulis nama bahan
pembersih dalam lembaran kerja.

mata
kaki
meja
buku
gigi
muka

KP
Verbal Linguistik
Intrapersonal
Kosa Kata:
- putik kapas
Penilaian
- Borang penilaian
skor[kuiz]
Lembaran kerja aktiviti
pemulihan
m_t_
k_k_

m_ j _

b __ k __

Jangkaan jawapan pemulihan


i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

BBB
gambar kanak-kanak
gambar bahan
pembersih
kad perkataan
anggota
tubuh dan
peralatan/objek bilik
darjah
.

Pemulihan
Membaca dan mengeja kv + kv
Melengkapkan petak kosong untuk
membina kata nama am konkrit.

k __ k
__

Penutup
(5 minit)

Kognitif:

Rumusan isi pelajaran


Objek yang dapat dilihat dan
dipegang : di luar bilik darjah

Murid diminta menyebut kata


nama am yang telah dipelajari
dan ciri kata nama am konkrit.

Murid diminta memberikan


satu contoh kata nama am
konkrit yang terdapat di dalam
beg sekolah.

Guru memberikan pujian atas


sikap murid menjaga
kebersihan diri dan
persekitaran

Kepentingan menjaga kebersihan


diri dan persekitaran [ bilik darjah]
Sosial :
Penerapan nilai murni

BBB
LCD
skrin
lirik lagu
KB
merumus
Nilai
kebersihan
kesyukuran
bertanggungjawab
KP:
Verbal linguistik
Intrapersonal

Catatan Refleksi:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Ulasan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing


_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

CONTOH

BORANG PENILAIAN SKOR (KUIZ)


KUMPULAN : _____________________
SOALAN
Soalan 1
Soalan 2
Soalan 3
Soalan 4
Soalan 5
Soalan 6
Soalan 7
Soalan 8
Soalan 9
Soalan 10

JAWAPAN

MARKAH

JUMLAH

CATATAN:

Mengajarkan satu standard pembelajaran bagi setiap tempoh


pembelajaran
Kemahiran bahasa : kemahiran mendengar dan bertutur,
kemahiran membaca dan kemahiran menulis
Aspek Bahasa: seni bahasa dan aspek tatabahasa

Bina 1 2 objektif berdasarkan Standard Pembelajaran.

Aktiviti pengayaan dan pemulihan tidak ada bagi P&P aspek seni
bahasa.

Penggabungjalinan kemahiran berlaku dalam aktiviti/ langkah P&P


(sekurang-kurangnya 2
kemahiran)

Kepelbagaian pendekatan/strategi/kaedah/teknik tidak perlu dicatatkan


tetapi diaplikasikan dalam aktiviti/langkah P&P

Pengisian Kurikulum/Elemen Merentas Kurikulum dsesuaikan dengan isi


pelajaran dan aktiviti bagi mencapai objektif pelajaran.

Tidak perlu menyerapkan semua elemen EMK dan KBT yang terkandung
dalam pengisian kurikulum pada setiap tempoh pengajaran.

Elemen Penilaian perlu jelas dalam mana-mana langgkah/aktiviti bagi


mencapai objektif P&P.

Ilmu dan nilai adalah dua EMK yang mesti diserapkan.

Lampiran aktiviti/tugasan murid perlu dilampirkan

Anda mungkin juga menyukai