Anda di halaman 1dari 9

Program Latihan Untuk Guru 2015

PROGRAM LATIHAN UNTUK GURU TMK TAHUN 6


BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAJUK

1.0 MEMAHAMI PENGATURCARAAN

A. Objektif
Pada akhir sesi ini, peserta dapat:
1. Menyenaraikan kegunaan atur cara komputer dalam perkakasan harian.
2. Menyatakan proses kerja dalam satu alatan digital yang digunakan dalam
kehidupan seharian.
3. Menyusun semula baris-baris arahan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau
tugasan.
4. Menukar langkah-langkah aktiviti harian kepada set arahan.
5. Memilih atur cara lengkap untuk membolehkan peralatan digital melaksanakan
sesuatu tugasan.
6. Memberi justifikasi terhadap atur cara tambahan yang dicadangkan.
7. Menambah atur cara bagi mewujudkan fungsi baharu sesuatu peralatan digital
sedia ada.

B. Kandungan Pengajaran
1.1 Menyenaraikan kegunaan atur cara komputer dalam perkakasan harian.
1.2 Membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan
dalam atur cara komputer.
1.3 Menulis beberapa set arahan yang menggambarkan aktiviti harian.
1.4 Menulis set arahan bagi beberapa peralatan digital yang digunakan untuk
melakukan tugasan.
1.5 Membina arahan-arahan tambahan dalam atur cara untuk menambah fungsi
sesuatu peralatan digital.

1.0 Memahami Pengatur caraan

Program Latihan Untuk Guru 2015


1.1 MENYENARAIKAN

KEGUNAAN

ATUR

CARA

KOMPUTER

DALAM

PERKAKASAN HARIAN
Atur cara komputer merupakan satu siri arahan langkah demi langkah yang
memberitahu komputer apa yang perlu dilakukan. Arahan ini diberi untuk melaksanakan
sesuatu tugas seperti pengiraan, perbandingan dan sebagainya. Sesuatu atur cara
dapat dihasilkan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan. Antara contoh bahasa
pengaturcaraan ialah JAVA Script, Visual Basic, HTML dan Action Script seperti dalam
Jadual 1.1.1.

Ikon

Nama Bahasa Pengaturcaraan

JAVA Script

MS Visual Basic
HTML (Hypertext Markup Language)

Action Script
Jadual 1.1.1: Ikon dan Nama Bahasa Pengaturcaraan

Atur cara ditulis oleh pengatur cara (programmer) dengan menggunakan bahasa
pengaturcaraan. Kerjaya pengatur cara ini adalah sangat mencabar namun boleh
memperoleh pendapatan yang lumayan. Pengatur cara yang terkenal di dunia ialah Bill
Gates dan Steve Jobs. Antara aplikasi yang dibangunkan oleh pengatur cara
termasuklah permainan komputer seperti Angry Bird, Candy Crush dan Talking Tom.

Selain itu, pengatur cara juga boleh menghasilkan pelbagai bahan multimedia kreatif
untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara contoh bahan multimedia yang
dihasilkan termasuklah teaching courseware, VLE Frog dan i-Think.

1.0 Memahami Pengatur caraan

Program Latihan Untuk Guru 2015


1.2 MEMBUAT PERKAITAN ANTARA LANGKAH-LANGKAH AKTIVITI HARIAN
DENGAN SATU SET ARAHAN DALAM ATUR CARA KOMPUTER
Atur cara komputer adalah satu set arahan tertib yang mengarahkan komputer
melaksanakan sesuatu aktiviti. Atur cara komputer dihasilkan dengan menggunakan
bahasa pengatur caraan. Proses menghasilkan atur cara komputer dikenali sebagai
pengaturcaraan komputer.

Dalam kehidupan seharian kita melakukan pelbagai aktiviti seperti membasuh pakaian
menggunakan mesin basuh, menggunakan lif dan menggunakan ketuhar gelombang
mikro untuk memasak. Setiap aktiviti ini mempunyai langkah-langkah yang perlu diikuti
supaya mencapai hasilnya. Sebenarnya langkah-langkah ini merupakan satu set
arahan dalam atur cara komputer.

a) Perkaitan langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam


atur cara komputer.
Situasi: Ahmad ingin menziarahi rakannya yang sakit di sebuah hospital. Untuk
mencapai matlamat ini, dia perlu mengikut langkah-langkah yang tertib seperti yang
ditunjukkan dalam Contoh 1 di bawah.

Contoh 1:
Menaiki bas yang menuju ke hospital
Membayar tambang
Tiba di hospital
Turun dari bas
Berjalan menuju ke lif hospital
Menekan butang naik ke atas
Tunggu pintu lif terbuka

Atur cara komputer lif

Masuk ke dalam lif


Menekan butang ke tingkat lima
Menekan butang tutup pintu lif
Tunggu pintu lif tertutup

Atur cara komputer lif

Sampai di tingkat lima


Tunggu pintu lif terbuka
Keluar dari lif

1.0 Memahami Pengatur caraan

Program Latihan Untuk Guru 2015


Jika diteliti langkah-langkah yang dilakukan oleh Ahmad, didapati Ahmad mencapai
matlamatnya dengan bantuan atur cara komputer seperti yang ditunjukkan dalam Jadual
1.2.1. Jadual ini menunjukkan perbandingan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan
set arahan dalam atur cara komputer.

Langkah-langkah aktiviti harian

Set arahan atur cara komputer

Berjalan menuju ke lif hospital

Menerima input daripada pengguna

Menekan butang naik ke atas


Tunggu pintu lif terbuka
Masuk ke dalam lif
Menekan butang ke tingkat lima

(cth: untuk naik ke atas)

Pintu lif terbuka seketika


Pintu lif tertutup
Menerima input daripada pengguna
(cth: tingkat 5)

Menekan butang tutup pintu lif

Lif sampai di tingkat lima

Tunggu pintu lif tertutup

Pintu lif terbuka seketika

Sampai di tingkat lima

Pintu lif tertutup

Tunggu pintu lif terbuka


Keluar dari lif
Jadual 1.2.1: Perbandingan langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan atur cara

1.3 MENULIS BEBERAPA SET ARAHAN YANG MENGGAMBARKAN AKTIVITI


HARIAN
Untuk mencapai sesuatu hasil dalam aktiviti harian, kita perlu mengikut set arahan, iaitu
langkah-langkah yang tertib. Langkah-langkah ini mempunyai persamaan dengan set
arahan dalam atur cara komputer.

Cuba teliti aktiviti harian yang dilakukan oleh guru, sebelum guru masuk ke dalam bilik
darjah, guru telah membuat banyak persediaan mengikut langkah-langkah yang tertib.
Langkah-langkah ini perlu supaya objektif Pembelajaran dan Pengajaran tercapai.
Begitu juga dengan langkah-langkah persediaan memulakan permainan bola jaring.
Langkah-langkah ini ditunjukkan dalam Contoh 2 dan Contoh 3 di bawah.

1.0 Memahami Pengatur caraan

Program Latihan Untuk Guru 2015


Contoh 2:
Situasi: Guru menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Merujuk Rancangan Pengajaran Tahunan
Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian
Memilih pedagogi yang sesuai
Menyediakan bahan bantu belajar
Memastikan bahan bantu belajar berfungsi
Masuk ke dalam kelas
Memastikan kelas kondusif untuk PdP
Menjalankan sesi PdP
Membuat penilaian formatif
Refleksi PdP

Contoh 3:
Situasi: Permainan bola jaring

Murid bersedia dengan pakaian sukan


Berjalan ke gelanggang bola jaring
Murid memanaskan badan
Undian dibuat untuk memulakan permainan
Murid mengambil posisi masing-masing
Wisel dibunyikan untuk memulakan permainan
Murid mula bermain
Wisel penamat dibunyikan
Murid keluar padang
Tamat

1.0 Memahami Pengatur caraan

Program Latihan Untuk Guru 2015

Aktiviti 1:
Berdasarkan gambar diberi tuliskan langkah-langkah aktiviti harian dan satu set arahan
dalam atur cara komputer bagi satu perkakasan yang telah dipilih dengan menggunakan
persembahan slaid.
Keperluan perkakasan:
1. Gambar Projektor LCD.
2. Gambar Kamera Digital.
3. Gambar Pencetak Pelbagai Guna.
Langkah-langkah aktiviti: (Masa untuk aktiviti ialah 20 minit)
1. Guru dibahagikan kepada 3 kumpulan.
2. Setiap kumpulan akan diberi sekeping gambar perkakasan.
3. Setiap kumpulan menyediakan slaid persembahan dan membentangkan hasil
perbincangan.

Langkah-langkah aktiviti harian dan set atur cara:


Bil

Gambar

Cadangan
jawapan

Langkah-langkah aktiviti harian


Pastikan kabel disambungkan
dari komputer ke projektor
LCD.
Suis dihidupkan dan tekan
butang ON.
Tunggu sehingga lampu
projektor LCD terpasang.
Setkan resolusi paparan dan
tekan butang paparan skrin di
komputer.
Apabila paparan yang sama
kelihatan pada skrin komputer
dan layar putih, projektor sedia
untuk digunakan.

Set Atur cara


Mula
Hidupkan komputer
Sambung komputer pada
projektor LCD
Hidupkan suis projektor LCD
Tekan butang ON lampu
projektor akan terpasang
Setkan tetapan (fokus, resolusi,
zoom)
Tekan butang paparan skrin di
komputer
Tamat.

2
3
Jadual 1.3.1: Langkah-langkah aktiviti harian dan set atur cara

1.0 Memahami Pengatur caraan

Program Latihan Untuk Guru 2015


1.4 MENULIS SATU SET ARAHAN BAGI BEBERAPA PERALATAN DIGITAL
DALAM MELAKUKAN TUGASAN
Peralatan digital ialah alat elektronik yang boleh menerima, menyimpan, memproses
atau menghantar maklumat digital. Contoh peralatan digital yang biasa digunakan
dalam melakukan tugasan harian ialah kamera digital, perakam video digital, kalkulator,
jam tangan pintar, robot dan peti sejuk pintar.

Peti sejuk pintar

Jam tangan pintar

Perakam video digital

Kamera digital

Contoh 4: Set arahan peralatan digital (robot)


Robot yang sedang berjalan di khalayak ramai dan mengelak daripada bertembung dengan
objek.
Mula

Robot melangkah ke hadapan

Jika bertembung dengan objek

Robot akan berhenti seketika

Robot akan mengubah haluan ke kiri atau kanan

Robot terus berjalan ke hadapan

Tamat

1.0 Memahami Pengatur caraan

Program Latihan Untuk Guru 2015

Aktiviti 2: Susunan set arahan atur cara komputer berdasarkan gambar.


Keperluan perkakasan:
1. Gambar dan set atur cara:
a) Projektor LCD
b) Kamera Digital
c) Pencetak Pelbagai Guna
d) Ketuhar Gelombang Mikro
2. Sampul surat
3. Kertas A4 berwarna
4. Gam
Langkah-langkah aktiviti: (Masa untuk aktiviti ialah 20 minit)
1. Guru diminta memilih kumpulan masing-masing.
2. Setiap kumpulan akan diberi sampul surat yang mengandungi gambar dan set
arahan bagi satu peralatan digital.
3. Setiap kumpulan diminta untuk menyusun arahan mengikut tertib supaya menjadi
atur cara.
4. Semakan jawapan bersama Jurulatih Utama.

1.5 MEMBINA ARAHAN-ARAHAN TAMBAHAN DALAM ATUR CARA UNTUK


MENAMBAH FUNGSI SESUATU PERALATAN DIGITAL
Untuk mengelakkan robot daripada terlanggar objek apabila berjalan di khayalak ramai
yang penuh sesak, pengatur cara telah menambahbaikkan fungsi robot supaya robot itu
lebih efisien.
Mula
Robot melangkah ke hadapan
Jika bertembung dengan objek
Robot akan berhenti seketika
Robot akan mengubah haluan ke kiri atau ke kanan
Robot terus berjalan ke hadapan
Jika di kiri dan kanan robot ada objek
Robot akan berhenti seketika

Arahan Tambahan

Robot akan mengeluarkan bunyi beep, beep


Tamat

1.0 Memahami Pengatur caraan

Program Latihan Untuk Guru 2015

Aktiviti 3:
Merujuk pada Aktiviti 2, setiap kumpulan diminta untuk membina arahan tambahan dalam
atur cara bagi menambah fungsi sesuatu peralatan digital.

1.0 Memahami Pengatur caraan