Anda di halaman 1dari 518

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN
MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN
SEKOLAH KECEMERLANGAN
KOD SEKOLAH

TAHUN
2014
Helpdesk: 019-2266390 atau fadhlun@gmail.com

NAMA SEKOLAH:

GROW
PANDUAN
PANDUAN
SEKOLAH
SEKOLAH RENDAH
RENDAH
SEKOLAH
SEKOLAH
MENENGAH
MENENGAH

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

0
DATA
DATA ASAS
ASAS
G
G
R
R
O
O
W
W

AH RENDAH
O
O

ASAS
ASAS

W
W

GROW SEKOLAH RE

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

DATA ASAS : 0
TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran

ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

0
GPS

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

AR2
AR2
A

W
W

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH RE

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

DATA ASAS : 0
TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran

ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

0
GPS

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

AR2
AR2
A

W
W

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH RE

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

DATA ASAS : 0
TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran

ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

0
GPS

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

AR2
AR2
A

W
W

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH RE

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

DATA ASAS : 0
TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran

ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

0
GPS

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

AR2
AR2
A

W
W

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH RE

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

DATA ASAS : 0
TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran

ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

0
GPS

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

AR2
AR2
A

W
W

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH REN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS :

TOV
TOV

AR
AR
1
1

ETR
ETR
Bil

G
G

Mata Pelajaran

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

6
7
GPS

W SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

AR2
AR2
TOV

W
W

AR3
AR3
ETR

GPMP
AR1

RUMUSAN
RUMUSAN
AR2

AR3

2
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH RE
DATA
DATA

G
G

R
R

GOAL SETTING
TAHUN
2011
2012
2013
2014
2015
2016

GPS

GPS
PURATA

UPSR

UPSR

SEKOLAH RENDAH
R
R

O
O

W
W

OAL SETTING
SKPM

SKOR
KOMPOSIT

BAND

GROW SEKOL

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING :

0
TREND
TREND

Bil

Mata Pelajaran

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

6
7
PURATA

2009
TRIAL
UPSR

2010
TRIAL

GROW SEKOLAH RENDAH


G
G

TREND
TREND

R
R

O
O

W
W

POTENSI
POTENSI
GPS

2010
UPSR

2011
TRIAL
UPSR

2012
TRIAL
UPSR

2013
TRIAL
UPSR

PURATA
TRIAL

R
PURATA
UPSR

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING :
PEPERIKSAAN/ MATA
PELAJARAN
UPSR
BM PEMAHAMAN
BM PENULISAN
B INGGERIS
MATEMATIK
SAINS

TREND
TRIAL

UPSR

GPS/GPMP
TOV

AR1

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

0
TREND
TREND
2014
AR2

POTENSI
POTENSI
POTENSI CALON/SUBJEK 2014

AR3

TOV

AR1

AR2

AR3

ETR
2014

JURANG (POTEN
TOV

R
JURANG (POTENSI - ETR)
AR1

AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

OPTIONS :
MATA PELAJARAN

TOV

ETR

TREND
SUBJEK

OBST
BIL
1

BM PEMAHAMAN
2

1
BM PENULISAN
2

1
B INGGERIS
2

1
MATEMATIK
2

1
SAINS
2

GROW SEKOLAH RENDAH

DAT
DAT
A
A

0
OBSTACLES
KEKANGAN UTAMA

G
G

SEKOLAH RENDAH

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS 1

OPTION
OPTION
S
S
OPTIONS 2

W
W1
1

O
W
W1
1

W
W2
2
OPTIONS 3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 1 :
MATA
PELAJARAN

KEKANGAN 1

0
BIL

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

0
OPTIONS

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS
OPTIONS
PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

W1
OPTIONS
OPTIONS

W
W1
1

W
W2
2
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 2 :
MATA
PELAJARAN

KEKANGAN 1

0
BIL

BM PEMAHAMAN

BM PENULISAN

B INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

0
OPTIONS

GROW SEKOLAH RENDAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS
OPTIONS
PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

W2
OPTIONS
OPTIONS

W
W1
1

W
W2
2
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH MENENGA


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

0
DATA
DATA ASAS
ASAS
G
G
R
R
O
O
W
W

H MENENGAH
O
O

ASAS
ASAS

W
W

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH MENENG


DATA
DATA

G
G

R
R

0
DATA ASAS

PMR
PMR
SPM
SPM

O
O

H MENENGAH

ASAS

R
R

M
M

O
O

W
W

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS PMR:


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran PMR

G
G

0
ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH ERT

10

KH PK

11

12

13

14

15

0
GPS

SEKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

AR2
AR2
A

W
W

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS PMR:


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran PMR

G
G

0
ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH ERT

10

KH PK

11

12

13

14

15

0
GPS

SEKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

AR2
AR2
A

W
W

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS PMR:


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran PMR

G
G

0
ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH ERT

10

KH PK

11

12

13

14

15

0
GPS

SEKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

AR2
AR2
A

W
W

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS PMR:


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran PMR

G
G

0
ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH ERT

10

KH PK

11

12

13

14

15

0
GPS

SEKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

AR2
AR2
A

W
W

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS PMR:


TO
TO
V
V

Bil

Mata Pelajaran PMR

G
G

0
ETR
ETR

AR1
AR1

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH ERT

10

KH PK

11

12

13

14

15

0
GPS

SEKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

AR2
AR2
A

W
W

AR3
AR3
B

RUMUSAN
RUMUSAN

Bilangan
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

DATA ASAS PMR: 0


TOV
TOV

AR
AR
1
1

ETR
ETR
Bil

G
G

Mata Pelajaran

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH ERT

10

KH PK

11
12
13
14
15
GPS

SEKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

AR2
AR2
TOV

W
W

AR3
AR3
ETR

GPMP
AR1

RUMUSAN
RUMUSAN
AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA ASAS SPM:

DATA
DATA

0
TOV
TOV

Bil

Mata Pelajaran SPM

ETR
ETR

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN ISLAM

SEJARAH

PEND MORAL

MATEMATIK

MATEMATIK TAMB

FIZIK

KIMIA

10

BIOLOGI

11

SAINS

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

18

19

20

21

22

23

24

25
GPS

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

ETR
ETR

G
G

R
R

AR1
AR1
A+

O
O

AR2
AR2
A-

B+

W
W

AR3
AR3
Bilangan
B
C+

RUMUSAN
RUMUSAN
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA ASAS SPM:

DATA
DATA

0
TOV
TOV

Bil

Mata Pelajaran SPM

ETR
ETR

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN ISLAM

SEJARAH

PEND MORAL

MATEMATIK

MATEMATIK TAMB

FIZIK

KIMIA

10

BIOLOGI

11

SAINS

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

18

19

20

21

22

23

24

25
GPS

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

ETR
ETR

G
G

R
R

AR1
AR1
A+

O
O

AR2
AR2
A-

B+

W
W

AR3
AR3
Bilangan
B
C+

RUMUSAN
RUMUSAN
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA ASAS SPM:

DATA
DATA

0
TOV
TOV

Bil

Mata Pelajaran SPM

ETR
ETR

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN ISLAM

SEJARAH

PEND MORAL

MATEMATIK

MATEMATIK TAMB

FIZIK

KIMIA

10

BIOLOGI

11

SAINS

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

18

19

20

21

22

23

24

25
GPS

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

ETR
ETR

G
G

R
R

AR1
AR1
A+

O
O

AR2
AR2
A-

B+

W
W

AR3
AR3
Bilangan
B
C+

RUMUSAN
RUMUSAN
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA ASAS SPM:

DATA
DATA

0
TOV
TOV

Bil

Mata Pelajaran SPM

ETR
ETR

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN ISLAM

SEJARAH

PEND MORAL

MATEMATIK

MATEMATIK TAMB

FIZIK

KIMIA

10

BIOLOGI

11

SAINS

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

18

19

20

21

22

23

24

25
GPS

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

ETR
ETR

G
G

R
R

AR1
AR1
A+

O
O

AR2
AR2
A-

B+

W
W

AR3
AR3
Bilangan
B
C+

RUMUSAN
RUMUSAN
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA ASAS SPM:

DATA
DATA

0
TOV
TOV

Bil

Mata Pelajaran SPM

ETR
ETR

Bilangan Calon
Daftar
Ambil
TH

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN ISLAM

SEJARAH

PEND MORAL

MATEMATIK

MATEMATIK TAMB

FIZIK

KIMIA

10

BIOLOGI

11

SAINS

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

18

19

20

21

22

23

24

25
GPS

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

ETR
ETR

G
G

R
R

AR1
AR1
A+

O
O

AR2
AR2
A-

B+

W
W

AR3
AR3
Bilangan
B
C+

RUMUSAN
RUMUSAN
C

Jumlah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GPMP

GROW SEKOLAH MENEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DAT
DAT
A
A

G
G

R
R

DATA ASAS SPM: 0


ET
ET
R
R

TOV
TOV
Bil

AR
AR
1
1

Mata Pelajaran

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN ISLAM

SEJARAH

PEND MORAL

MATEMATIK

MATEMATIK TAMB

FIZIK

KIMIA

10

BIOLOGI

11

SAINS

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

18
19
20
21
22
23
24

AR2
AR2
TOV

25
GPS

LAH MENENGAH
R
R

O
O

AR2
AR2

W
W

AR3
AR3
ETR

GPMP
AR1

RUMUSAN
RUMUSAN
AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

ARAHAN:
Sila pilih dan klik SATU sahaja
mengikut gabungan peperiksaan awam
yang ditawarkan di sekolah anda.

GROW SEKOLAH MEN


DATA
DATA

G
G

R
R

GOAL SETTING
SPM
SPM sahaja
sahaja
PMR
PMR dan
dan SPM
SPM
SPM
SPM dan
dan STPM
STPM

PMR,
PMR, SPM
SPM dan
dan ST
ST

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

OAL SETTING

SPM
SPM sahaja
sahaja

MR
MR dan
dan SPM
SPM

PM
PM dan
dan STPM
STPM

SPM
SPM dan
dan STPM
STPM

W
W

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

R
R

GOAL SETTING : 0
TAHUN
2011
2012
2013
2014
2015
2016

GPS

GPS
PURATA

SPM

SPM

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

SKPM

W
W

SKOR
KOMPOSIT

BAND

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

R
R

GOAL SETTING : 0
TAHUN
2011
2012
2013
2014
2015
2016

GPS
PMR

GPS PURATA
SPM

PMR

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

GPS PURATA
SPM

W
W

SKPM

SKOR
KOMPOSIT

BAND

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

R
R

GOAL SETTING : 0
TAHUN
2011
2012
2013
2014
2015
2016

GPS
SPM

GPS PURATA
STPM

SPM

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

GPS PURATA
STPM

W
W

SKPM

SKOR
KOMPOSIT

BAND

GROW SEKOLAH MEN

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

G
G

R
R

GOAL SETTING : 0
TAHUN
2011
2012
2013
2014
2015
2016

GPS
PMR

SPM

GPS PURATA
STPM

PMR

SEKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

GPS PURATA
SPM

STPM

W
W

SKPM

SKOR
KOMPOSIT

BAND

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH
DATA
DATA

G
G

REALITY C

GROW SEKOLAH MENENGAH


G
G

R
R

O
O

0
REALITY CHECKING
PMR
PMR
SPM
SPM

W
W

GROW SEKOLAH

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING :

TREND
TREND PMR
PMR
Bil

Mata Pelajaran

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH ERT

10

KH PK

11
12
13
14
15
PURATA

G
G

2009
TRIAL
PMR

TREND
TREND SPM
SPM
2010
TRIAL

GROW SEKOLAH MENENGAH


G
G

REND
REND SPM
SPM

R
R

O
O

W
W

POTENSI
POTENSI PMR
PMR

POTENSI
POTENSI SPM
SPM

GPS
2010
PMR

2011
TRIAL
PMR

2012
TRIAL
PMR

2013
TRIAL
PMR

PURATA
TRIAL

R
PURATA
PMR

GROW SEKOL

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING :
TREND
TREND PMR
PMR
Bil

Mata Pelajaran

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN ISLAM

SEJARAH

PEND MORAL

MATEMATIK

MATEMATIK TAMB

FIZIK

KIMIA

10

BIOLOGI

11

SAINS

12

TEK. KEJURUTERAAN

13

LUK. KEJURUTERAAN

14

P. ALQURAN & SUNNAH

15

P. SYARIAH ISLAMIAH

16

BAHASA ARAB

17

PRINSIP PERAKAUNAN

18
19
20
21
22
23

G
G

0
TREND
TREND SPM
SPM

2009
TRIAL
SPM

2010
TRIAL

24
25
PURATA

GROW SEKOLAH MENENGAH


G
G

END
END SPM
SPM

R
R

O
O

W
W

POTENSI
POTENSI PMR
PMR

POTENSI
POTENSI
SPM
SPM

GPS
2010
SPM

2011
TRIAL
SPM

2012
TRIAL
SPM

2013
TRIAL
SPM

PURATA
TRIAL

R
PURATA
SPM

GROW SEK

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING :
TREND
TREND PMR
PMR
PEPERIKSAAN/ MATA
PELAJARAN
PMR
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
SEJARAH
GEOGRAFI
PENDIDIKAN ISLAM
MATEMATIK
SAINS
KH KT
KH ERT
KH PK

TREND
TRIAL

PMR

TREND
TREND SPM
SPM

GPS/GPMP
TOV

AR1

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

0
TREND
TREND SPM
SPM
2014
AR2

POTENSI
POTENSI PMR
PMR

POTENSI
POTENSI SPM
SPM

POTENSI CALON/SUBJEK 2014


AR3

TOV

AR1

AR2

AR3

ETR
2014

JURANG (POTEN
TOV

R
SPM
SPM
JURANG (POTENSI - ETR)
AR1

AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

DATA
DATA

REALITY CHECKING :
TREND
TREND PMR
PMR
PEPERIKSAAN/ MATA
PELAJARAN
SPM
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
PENDIDIKAN ISLAM
SEJARAH
PEND MORAL
MATEMATIK
MATEMATIK TAMB
FIZIK
KIMIA
BIOLOGI
SAINS
TEK. KEJURUTERAAN
LUK. KEJURUTERAAN
P. ALQURAN & SUNNAH
P. SYARIAH ISLAMIAH

TREND
TRIAL

SPM

TREND
TREND SP
SP

GPS/GPMP
TOV

AR1

BAHASA ARAB
PRINSIP PERAKAUNAN

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

0
TREND
TREND SPM
SPM
2014
AR2

POTENSI
POTENSI PMR
PMR

POTENSI
POTENSI SPM
SPM

POTENSI CALON/SUBJEK 2014


AR3

TOV

AR1

AR2

AR3

ETR
2014

JURANG (POTEN
TOV

I SPM
SPM
JURANG (POTENSI - ETR)
AR1

AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH MEN


DATA
DATA

G
G

R
R

0
OPTIONS
OPTIONS
OPTIONS PMR
PMR
OPTIONS
OPTIONS SPM
SPM

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

0
OPTIONS

PTIONS PMR
OPTIONS
PMR

OPTIONS
OPTIONS SPM
SPM

W
W

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MALAYSIA
MALAYSIA

GROW SEKOLAH MEN


DATA
DATA

G
G

R
R

WAY FORWARD
WAY
WAY FORWARD
FORWARD 1
1 PMR
PMR
WAY
WAY FORWARD
FORWARD 2
2 PMR
PMR

EKOLAH MENENGAH
R
R

O
O

W
W

AY FORWARD
WAY
WAY FORWARD
FORWARD 1
1 SPM
SPM
WAY
WAY FORWARD
FORWARD 2
2 SPM
SPM

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

OPTIONS :
MATA PELAJARAN

TOV

ETR

TREND
SUBJEK

OBST
BIL
1

BAHASA MELAYU
2

1
BAHASA INGGERIS
2

1
SEJARAH
2

1
GEOGRAFI
2

1
PENDIDIKAN ISLAM
2

1
MATEMATIK
2

1
SAINS
2

1
KH KT
2

1
KH ERT
2

1
KH PK
2

GROW SEKOLAH MENENGAH

DAT
DAT
A
A

0
OBSTACLES
KEKANGAN UTAMA

G
G

KOLAH MENENGAH

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS 1

OPTIONS
OPTIONS
PMR
PMR
OPTIONS 2

W1
W1 PMR
PMR

O
W1
W1 PMR
PMR

W2
W2
PMR
PMR
OPTIONS 3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 1 :
MATA
PELAJARAN

KEKANGAN 1

0
BIL

BAHASA MELAYU

BAHASA
INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN
ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH KT

KH ERT

KH PK

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

0
OPTIONS

GROW SEKOLAH MENENGAH

DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS
OPTIONS PM
PM
PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

W1

OPTIONS
OPTIONS PMR
PMR

W1
W1 PMR
PMR

W2
W2 PMR
PMR
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 2 :
MATA
PELAJARAN

KEKANGAN 1

0
BIL

BAHASA MELAYU

BAHASA
INGGERIS

SEJARAH

GEOGRAFI

PENDIDIKAN
ISLAM

MATEMATIK

SAINS

KH KT

KH KT

KH ERT

KH PK

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

0
OPTIONS

GROW SEKOLAH MENENGAH

DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS
OPTIONS PM
PM
PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

W2

OPTIONS
OPTIONS PMR
PMR

W1
W1 PMR
PMR

W2
W2 PMR
PMR
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

OPTIONS :
MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN ISLAM

SEJARAH

PEND MORAL

TOV

ETR

TREND
SUBJEK

MATEMATIK

MATEMATIK TAMB

FIZIK

KIMIA

BIOLOGI

SAINS

TEK. KEJURUTERAAN

TEK. KEJURUTERAAN

LUK. KEJURUTERAAN

P. ALQURAN & SUNNAH

P. SYARIAH ISLAMIAH

BAHASA ARAB

PRINSIP PERAKAUNAN

GROW SEKOLAH MENENGAH

DAT
DAT
A
A

ONS :

0
OBSTACLES
BIL
1

KEKANGAN UTAMA

G
G

KOLAH MENENGAH

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS 1

OPTIONS
OPTIONS
SPM
SPM
OPTIONS 2

W1
W1 SPM
SPM

O
W1
W1 SPM
SPM

W2
W2
SPM
SPM
OPTIONS 3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 1 :
MATA PELAJARAN

KEKANGAN 1

0
BIL

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN ISLAM

SEJARAH

PEND MORAL

MATEMATIK

MATEMATIK TAMB

FIZIK

FIZIK

KIMIA

BIOLOGI

SAINS

TEK. KEJURUTERAAN

TEK. KEJURUTERAAN

LUK. KEJURUTERAAN

P. ALQURAN &
SUNNAH

P. SYARIAH ISLAMIAH

BAHASA ARAB

PRINSIP PERAKAUNAN

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

0
OPTIONS

GROW SEKOLAH MENENGAH

DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS
OPTIONS SPM
SPM
PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

W1

OPTIONS
OPTIONS SPM
SPM

W1
W1 SPM
SPM

W2
W2 SPM
SPM
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

AR2

AR3

KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA
MALAYSIA

WAY FORWARD 2 :
MATA PELAJARAN

KEKANGAN 1

0
BIL

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

PENDIDIKAN ISLAM

SEJARAH

PEND MORAL

MATEMATIK

MATEMATIK TAMB

FIZIK

FIZIK

KIMIA

BIOLOGI

SAINS

TEK. KEJURUTERAAN

TEK. KEJURUTERAAN

LUK. KEJURUTERAAN

P. ALQURAN &
SUNNAH

P. SYARIAH ISLAMIAH

BAHASA ARAB

PRINSIP PERAKAUNAN

GROW SEKOLAH MENENGAH


DATA
DATA

0
OPTIONS

GROW SEKOLAH MENENGAH

DATA
DATA

G
G

R
R

O
O

W
W

OPTIONS
OPTIONS SPM
SPM
PELAN TINDAKAN
AKTIVITI/PROGRAM

TARIKH/MASA

TINDAKAN

W2

OPTIONS
OPTIONS SPM
SPM

W1
W1 SPM
SPM

W2
W2 SPM
SPM
IMPAK

SASARAN

TOV

AR1

AR2

AR3