Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI


Tunjang Utama
Kelas
Tarikh
Masa
Bilangan murid
Modul
Tema
Standard Kandungan

Sains dan Teknologi


Prasekolah SKBAD
11 Mac 2013
8.45 pagi hingga 9.45 pagi
24orang
Tema
Buah- buahan
ST 3.3 Meneroka bahagian- bahagian tumbuhan iaitu

Standard Pembelajaran

daun, bunga, buah serta pertumbuhan anak benih.


ST 3.3.8 Memerhati, membanding dan mengumpulkan

Utama

sayur- sayuran dan buah- buahan yang biasa dijumpai

Standard Pembelajaran Lain

mengikut biji.
BM 2.3.7 Bercerita dan memberi pendapat.

Yang Disepadukan
Objektif Pembelajaran

KTI/ MZ 2.1.13 Menyanyi dengan gerakan


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Murid dapat membuat banding beza buahbuahan banyak biji dan satu biji
2. Berinteraksi dengan guru melalui teknik
penyoalan.

Penerapan nilai
Pengetahuan Sedia Ada

3. Menyanyi sambil membuat pergerakan kreatif


Mengamalkan makanan yang berkhasiat
1. Murid sudah mengenali buah- buahan yang
terdapat di sekeliling mereka.

Kemahiran Berfikir
Alat Bantu Mengajar

2. Murid biasanya didedahkan dengan nyanyian.


Banding beza/Pengelasan
1. Kad bergambar
2. Carta buah
3. Carta lagu
4. Lembaran kerja

Fokus MI

5. Transperasi
Kecerdasan Linguistik, Kecerdasan Interpersonal,

Kosa Kata

Kecerdasan Naturalis, Kecerdasan Kinestetik


Khasiat

LANGKA
H
Set induksi

ISI PELAJARAN
Bersoaljawab

AKTIVITI
Guru bersoaljawab dengan

CATATAN/BBB
BBB :

murid mengenai

Transperasi 3

ciri- ciri buahan-buahan

(Carta)

seperti:
i.

Warna

KB :

ii.

Rasa

Menjana Idea

iii.

Bentuk

iv.

Banyak biji dan satu

MI :

biji

Linguistik/

Khasiatnya

Interpersonal

v.

Langkah 1

menunjukkan

PN: Ambil berat


kad BBB :

Memperkenalkan buah-

Guru

buahan banyak biji dan

gambar buah- buahan dan Transperasi 4

satu biji

meminta
meneka

murid
buah

untuk ( Kad gambar)


tersebut

mempunyai banyak biji atau MI : Linguistik


satu biji.

Interpersonal
KB : Banding
beza

Langkah 2

Membuat aktiviti
pengukuhan

1. Guru memberi

BBB :

arahan kepada murid

Transperasi 5

untuk membuat

(Lembaran kerja)

aktiviti pengelasan
buah melalui aktiviti

MI : Kecerdasan

suai padan.

Naturalis

2. Guru mengedarkan
lembaran kerja
kepada murid.
3. Murid membuat
Langkah 3

Penutup

aktiviti tersebut.
1. Murid menyanyi lagu

Nyanyian lagu buah

buah- buahan

BBB :

Tembikai

dengan bimbingan

Transperasi 6

guru.
Kutanam pokok buah

(Carta lagu)

2. Guru membuat

Buah tembikai

tunjukcara menyanyi

PN : Makanan

namanya

sambil membuat

berkhasiat

Kusiram dan kujaga

pergerakan kreatif.

Lama besar jadinya

3. Murid menyanyi

Kuambil buah tembikai

sambil membuat

Kubuat air tembikai

pergerakan kreatif.

MI : Kecerdasan
Kinestetik

Kuminum dan ku rasa


Rasa sedap airnya

Refleksi

Pada akhir pengajaran ini murid :


Murid
1. Dapat membuat banding beza buah- buahan banyak biji dan satu
biji.
2. Menunjukkan seronok dalam aktiviti nyanyian sambil gerakan
3. Dapat menyatakan kepentingan khasiat buah- buahan.
4. Dapat berinteraksi dengan guru
Guru
1. Guru perlu merancang isi pelajaran dengan lebih berkesan lagi.
2. Guru hendakalah menggunakan pelbagai intonasi suara bagi
menarik minat murid bersesuaian dengan tunjang yang digunakan.

Anda mungkin juga menyukai