Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST.PATRICK, 09000 KULIM, KEDAH.

PROGRAM INTERVENSI
NAMA GURU
MATA PELAJARAN
TINGKATAN

PN NURLAYALI BINTI MOHD GHANI


BAHASA MELAYU
3 SETIA/ JUJUR
ANALISIS HEADCOUNT

TOV
27.91

GPS
5.42

BIL MURID
43

A
0

B
1

C
3

D
4

E
4

F
31

HEADCOUNT INTERVENSI
31

ISU/ PERNYATAAN MASALAH


31 PELAJAR GAGAL KERANA:
ISU/ MASALAH

1. PELAJAR TIDAK MENJAWAB SOALAN KARANGAN .


2. PELAJAR LEMAH DALAM MENGARANG .
3. PELAJAR TIDAK MEMAHAMI KEHENDAK SOALAN.
4. ADA PELAJAR YANG MAMPU MEMBACA DENGAN BAIK TETAPI TAHAP KEFAHAMAN PULA AGAK
KURANG.
5. KESUNGGUHAN DAN DISIPLIN PELAJAR YANG KURANG DALAM MENYIAPKAN TUGASAN YANG
DIBERI.
6. TAHAP PENGUASAAN FORMAT PT3 YANG MASIH KURANG DALAM KALANGAN PELAJAR.

RANCANGAN INTERVENSI

HEADCOUNT

PLAN

DO(TIME FRAME)

CHECK

ACTION

PROBIM- JOM BACA

JANUARI

UJIAN 1

5 PELAJAR GAGAL
MEMBACA DENGAN
BAIK LAGI
(LATIHAN INTENSIF)

12+31

LATIH TUBI MENGARANG


SERONOKNYA MENGARANG
PETA I-THINK

FEBRUARI

UJIAN 1

34 PELAJAR GAGAL
MENGARANG /TIDAK
MENJAWAB
(LATIHAN INTENSIF)

12+31

GEMPUR TATABAHASA

MAC

UJIAN 1

16/43 PELAJAR GAGAL


JAWAB SOALAN 1
11/43 SOALAN 2
12/43- SOALAN 3
(LATIHAN INTERVENSI)

12+31

PERIBAHASA HARI INI

FEBRUARI

UJIAN 1

8/43 SOALAN 4