Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN PELAKSANAAN KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH

Nama : Fareez Bin Hamdan


Sekolah : Sekolah Kebangsaan Kota Masai
A. Maklumat daripada Buku Rekod Mengajar / e-Rekod
Tarikh
: 11 Mei 2015
Waktu
: 5.20 pm - 6.20 pm
Tingkatan/ : 1 Bestari
Kelas
Tajuk
: Murid boleh menulis perkataan asas (base word)
Objektif
:
1. Murid boleh menulis seberapa banyak base word yang
mereka tahu.
2. Murid dapat mengetahui maksud base word yang ditulis dengan
bantuan kamus.
Refleksi Pdp (Salin daripada BRM/e-Rekod)
10/41 orang pelajar tidak dapat menulis base word dengan betul. Mereka juga tidak
mengetahui perkataan dan maksudnya.
B. Pelaksanaan tindakan yang saya jalankan ialah :Memperkenalkan kaedah
Murid diberikan satu perkataan asas seperti di bawah :
AFTERNOON
Penyelesaian :
Langkah 1 : Pelajar perlu menulis seberapa banyak base word yang boleh
dibina daripada perkataan asas tersebut. Pelajar hanya menyenaraikan apa
sahaja perkataan yang boleh dibina tidak mengambilkira perkataan itu ada
maksud atau tidak.
i.after
ii.on
iii.ner
Langkah 2 : Dengan menggunakan kamus, pelajar perlu mencari maksud
perkataan yang mereka telah tulis. Sekiranya perkataan itu tidak mempunyai
maksud, pelajar perlu memotong perkataan tersebut dan melabelkan X
bersebelahan perkataan itu.
i.after = selepas
ii.on = atas
iii.ner= X

Langkah 3 : Setelah selesai mencari maksud perkataan, pelajar perlu


menyenaraikan semula perkataan yang mempunyai maksud di dalam buku
nota beserta maksudnya. Ini dijadikan sebagai rujukan pelajar pada masa
akan datang selain kamus.

C. Hasil pelaksanaan tindakan ini ialah


Murid yang agak lemah penguasaan dalam Bahasa Inggeris telah dapat menulis
base word dengan bantuan perkataan asas yang lain. Mereka dapat meneka
perkataan walupun mereka tidak mengetahui maksud perkataan itu. Walaupun
pelajar perlu mencari maksud di dalam kamus tetapi mereka seronok kerana dapat
mengetahui perkataan lain dalam Bahasa Inggeris. Pelajar diberi beberapa
perkataan asas lain dan hasilnya didapati bahawa pelajar dapat menulis base word
yang mempunyai maksud sahaja semakin meningkat. Namun begitu, masih
terdapat beberapa orang pelajar yang masih menulis perkataan yang tiada maksud.
Latihan berterusan perlu diberikan lagi bagi membantu pelajar meninhkatkan
vocabulary (perbendaharaan kata) mereka.