Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran dan

Kelas:
Tema/Tajuk:
Masa:
Standard
Pembelajaran:

BAHASA MALAYSIA / TAHUN 1 BIJAK

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad,


suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
LITERASI : Konstruk 7

Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


1. Membaca cerita dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2. Menyampaikan cerita yang di dengar dengan ayat tunggal.
LITERASI:
Murid membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Aktiviti pengajaran dan 1. Murid membaca teks berkaitan


dengan bimbingan
pembelajaran:
guru.
2. Murid menyampaikan semula cerita yang didengar dengan ayat
tunggal.
3. Murid mengeja dan membatang perkataan suku kata tertutup yang
ada dalam petikan.
Pengisian Kurikulum

EMK:
Keusahawanan
Nilai: Kasih sayang ,Hormat menghormati, Sopan santun
Ilmu: Pendidikan Moral

Bahan Bantu Belajar:


Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran:

Buku Latihan, Buku Teks

Refleksi:

Mata Pelajaran dan


Kelas:
Hari dan Tarikh:

BAHASA MALAYSIA / TAHUN 1 BIJAK


AHAD / 27 SEPTEMBER 2014

Tema/Tajuk:

HIDUP BAHAGIA/ Sama sama Hebat

Masa:
Standard
Pembelajaran:

9.00 10.00 pg
2.6.1

Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara


didik hibur untuk memperkaya kosa kata..

LITERASI : Konstruk 5
Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


1. Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas
serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif.
2. Menyatakan perkataan seerti dengan perkataan yang dicetak.
3. Menulis perkataan seerti perkataan yang terdapat dalam buku teks.
LITERASI:
Murid membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

Aktiviti pengajaran dan 1. Murid membaca dialog Sama-sama hebat dengan bimbingan guru.
pembelajaran:
2. Murid menyampaikan semula cerita yang didengar dengan ayat
tunggal.
3. Murid mengeja dan membatang perkataan suku kata tertutup yang
ada dalam petikan.
4. Murid membuat lakonan berdasarkan cerita sama-sama hebat
dengan bimbingan guru.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi.
6. Guru membuat rumusan tajuk dipelajari hari ini.

Pengisian Kurikulum

EMK:
Nilai: Menghargai
Ilmu: Alam sekitar,

Bahan Bantu Belajar:


Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran:
Refleksi:

Buku Latihan, Buku Teks, Kad perkataan


Murid dapat membaca petikan yang mempunyai perkataan suku kata
tertutup (KVKVK)