Anda di halaman 1dari 6

KEMENTERIAN

PENDIDIKAN
MALAYSIA

Ujian PraProTiM Tahun 4


20I5
Kemahiran Mengira

Masa: I jam

Jangan Buka Kertas Soalan Ini Sehingga Diberitahu


Untuk Kegunaan Guru
Topik

Markah

Tambah
Tolak

Nama Murid: ____________________


Tahun 4: _______________________

Darab
Bahagi
Jumlah
Menguasai
Tidak
Menguasai

Bahagian Pembangunan Kurikulum

SULIT

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak

40

Penambahan

1)

5
+ 4

Tambah dalam lingkungan


Fakta Asas (<10)

4)

8
+ 9

Tambah dalam lingkungan


Fakta Asas (>10)

7)

62
+ 27

Tambah 2d dengan 2d
tanpa mengumpul semula

2)

I
+ 6

3)

Tambah dalam lingkungan


Fakta Asas (<10)

5)

Tambah dalam lingkungan


Fakta Asas (>10)

6
+ 35

6)

Tambah 1d dengan 2d
dengan mengumpul
semula

8)

3
+ 8

30
+ 53

Tambah 2d dengan 2d
dengan mengumpul semula

53
+ I8

9)

Tambah 2d dengan 2d
dengan mengumpul semula

56
+ 29

Tambah 2d dengan 2d
dengan mengumpul semula

Markah

10)

239
+ 352

Tambah 3d dengan 3d dengan


sekali mengumpul semula

10
Menguasai

Tidak
Menguasai

SULIT
Ujian PraProTiM Tahun 4

Penolakan

1)

3
I

Tolak dalam lingkungan


fakta asas

4)

16
9

Tolak dalam lingkungan


fakta asas

7)

86
43

Tolak 2d dengan 2d tanpa


mengumpul semula

2)

6
6

3)

Tolak dalam lingkungan


fakta asas

5)

Tolak dalam lingkungan


fakta asas

37
4

6)

Tolak 2d dengan 1d tanpa


mengumpul semula

8)

I3
7

4I
5

Tolak 2d dengan 1d
dengan mengumpul semula

70
24

9)

Tolak 2d dengan 2d
dengan mengumpul semula

97
28

Tolak 2d dengan 2d
dengan mengumpul semula

Markah

10)

5I6
327

Tolak 3d dengan 3d
dengan mengumpul semula

10
Menguasai

Tidak
Menguasai

SULIT
Ujian PraProTiM Tahun 4

Pendaraban

1)

I
8

2)

Darab dalam lingkungan


fakta asas

4)

8
9

Darab dalam lingkungan


fakta asas

7)

32
7

Darab 2d dengan 1d
dengan mengumpul semula

3
2

3)

Darab dalam lingkungan


fakta asas

5)

Darab dalam lingkungan


fakta asas

30
3

6)

Darab 2d dengan 1d tanpa


mengumpul semula

8)

6
7

Darab 2d dengan 1d tanpa


mengumpul semula

8
43

9)

Darab 1d dengan 2d
dengan mengumpul semula

2I
4

9
20

Darab 1d dengan 2d
dengan mengumpul semula

Markah

10)

8
63

Darab 1d dengan 2d
dengan mengumpul semula

10
Menguasai

Tidak
Menguasai

SULIT
Ujian PraProTiM Tahun 4

Pembahagian

1)

2)6

Bahagi dalam lingkungan


fakta asas

4)

3 ) 15

Bahagi dalam lingkungan


fakta asas

2)

4 )8

Bahagi dalam lingkungan


fakta asas

5)

8 ) 48

Bahagi dalam lingkungan


fakta asas

3)

3)9

Bahagi dalam lingkungan


fakta asas

6)

2 ) 28

Bahagi 2d dengan 1d
tanpa baki

baki
7)

6 ) 90

Bahagi 2d dengan 1d
tanpa baki

8)

8 ) 224

Bahagi 3d dengan 1d
tanpa baki

9)

4 ) 29

Bahagi 2d dengan 1d
berbaki

Markah

10

baki
10) 8 ) 5I5
Menguasai

Bahagi 3d dengan 1d
berbaki

Tidak
Menguasai

SULIT
Ujian PraProTiM Tahun 4