Anda di halaman 1dari 34

ISU-ISU KONTEMPORARI

TAMADUN ISLAM DAN


TAMADUN BARAT-HEGEMONI
BARAT DAN GLOBALISASI

Isu-isu Kontemporari Tamadun


Islam dan Tamadun Barat
Globalisasi adalah satu transformasi
yang telah melanda dunia iaitu era
dunia tanpa sempadan.
Proses globalisasi mula berkembang
melalui penciptaan dan pencapaian
terkini dalam sejarah peradaban
manusia.

Globalisasi dan
Hegemoni barat

Globalisasi
Istilah global dan globalisasi merujuk
kepada idea tentang dunia tanpa
sempadan seolah-olahnya ia menjadi satu
walaupun penduduk berada pada tempat
yang berlainan atau jauh.
Menurut Anthony Giddens, globalisasi
boleh didefinisikan sebagai hubungan
sosial serata dunia secara intensif yang
mana tindakan pihak tempatan ditentukan
oleh peristiwa yang berlaku berbatu-batu
jauhnya dan juga perkara disebaliknya
(Giddens,A.2000)
Menurut Martin Albrow pula, Globalisasi
sebagai proses penduduk dunia
diperbadankan di bawah satu masyarakat
dunia, masyarakat global.

Dari segi ekonomi, proses dan


perkembangan globalisasi dipengaruhi
dengan proses yang dinamakan the
internationalization of economy atau
pengantarabangsaan ekonomi.
Dalam era kapitalis moden, walaupun
pemerintah tempatan membuat dasar
ekonomi namun dasar tersebut
sesetengahnya dibayangi institusi-institusi
antarabangsa seperti World Trade
Organization (WTO), IMF dan sebagainya.
Globalisasi merupakan konsep ideal bagi
negara-negara maju tetapi impak ke atas
negara membangun masuh samar-samar.

Dari segi Ekonomi

Proses dan perkembangan


ASEAN menubuhkan
globalisasi dipengaruhi
(AFTA) Asen Free Trad
balisasi membawa
dengan proses yang Agreement bagi
ubahan ekonomi dinamakan menghadapi cabaran
gara-negara luar.
pengantarabangsaanglobalisasi semasa
ekonomi. berlakunya krisis ekono

Globalisasi memberikan
kesan yang mendalam
kepada negara maju
dan sedang membangun

Dari segi Bahasa

Bahasa Inggeris
Peranannya dianggap
merupakan bahasa
penting dalam
global pada masa
kini.Globalisasi bahasa
perhubungan antarabang
boleh dikatakan sebagai
sebagai bahasa ibunda
kedominan satu bahasa
globalisasi
yang dinamakan
sebagai bahasa global.

Dari segi Teknologi Maklumat


Hasil daripada Teknologi
Maklumat terkini ianya
memberi peluang kepada
AS menyebarkan kepentingan,
budaya dan nilai-nilainya
ke serata dunia termasuklah
jalinan hubungan antara
kerajaan dengan rakyatnya.

Dari segi Media

Media dalam era globalisasi bukan


sahaja bertindak sebagai agen
berita,maklumat,pendidikan,
hiburan atau propaganda tetapi
jauh daripada itu ia berperanan
untuk menerapkan dan membentuk
keperluan sesuatu produk terhadap
orang khalayak ramai

Hegemoni Barat
Definisi Hegemoni:
Hegemoni berasal daripada
perkatan Yunani, hegemon, yang
bermaksud ketua
(Mclean,1,1996.The Concise
Oxford Dictionary of Politics,
Oxford: University Press, p. 218).
Mengikut Kamus Dewan (2002
(edisi ketiga): 448), hegemoni
ialah pengaruh atau dominasi
sesebuah negara atas negaranegara lain.

Hegemoni boleh difahami sebagai


pencengkaman atau dominasi sesuatu
pihak ke atas pihak lain yang secara relatif
lebih lemah dari segi ekonomi, politik dan
sosial.
Hegemoni bahasa inggeris yang pertama
berlaku sewaktu penjajahan Britain di
Malaya.
Bahasa Inggeris menjadi bahasa utama
dalam bidang-bidang yang penting seperti
pendidikan, pentadbiran dan
perdagangan.

Selepas kemerdekaan,Bahasa
melayu telah berkembang
dengan pesat.
Namun berlaku pula hegemoni
bahasa inggeris yang kedua
mulai awal tahun 90-an.
Bahasa inggeris merupakan
bahasa yang menjadi wahana
penyebaran globalisasi.

Hegemoni Budaya
Amerika Syarikat
AS merupakan kuasa ketenteraan
yang terkuat di dunia. dari segi
ekonomi AS adalah dua kali ganda
saiz pesaing keduanya di samping AS
terus menikmati kadar inflasi yang
rendah, kadar pengangguran yang
kecil dan pertumbuhan yang
bertenaga.
Faktor tersebut membantu budaya
AS dapat disebar ke serata dunia.

Dari segi diplomatik pula, sesuatu konflik


atau permasalahan tidak akan berjaya
tanpa penglibatan AS.
Apabila As memasuki Bosnia, peperangan
dihentikan dan apabila AS campurtangan
di Timur Tengah, keadaan menjadi lebih
baik.
AS juga menentukan Keputusan Perluasan
NATO dan menentukan negara-negara
anggota barunya

Isu-isu kontemporari : Politik


Perkembangan politik oleh Barat telah
lama berlaku,bermula dengan penjajahan
negara-negara kecil dan yang baru
membangun.
Ini memberi impak secara langsung dalam
politik,struktur ekonomi dan nilai sosiobudaya negara-negara terbabit.
Pada akhir penjajahan mereka
menggunakan pendekatan baru untuk
terus mendominasi politik dunia melalui
pendekatan globalisasi.

Bagi negara Islam pula,kebanyakkannya telah


mendapat kemerdekaan daripada mana-mana
pengaruh.
Sungguhpun begitu,pengaruh dan dominasi barat
tidak hilang,contohnya dalam konteks kebebasan
dan hak untuk membuat keputusan terutama
dalam hal politik dan keselamatan antarabangsa.
Terdapat banyak isu-isu yang berkaitan antara
tamadun Barat dan tamadun Islam yang
menunjukkan ketidakadilan yang berlaku antara
dua tamadun ini,bagaimana umat Islam ditindak
dan sebagainya.

Selain itu,juga terdapat pengaruh barat


dalam badan dunia seperti PBB.
Melalui pengaruh barat dalam badan dunia
ini kita dapat mengetahui banyak negara
Islam yang teraniaya dan dikenakan
pelbagai tindakan seperti sekatan
ekonomi, perang, pencabulan hak asasi
serta penguasaan mereka dalam hal
politik negara-negara Islam.

Isu-isu kontemporari : Media


Media massa memainkan peranan yang
penting dalam penyebaran maklumat dan
informasi khususnya dalam konteks
pembangunan tamadun sesebuah bangsa.
Kesan revolusi teknologimaklumat dan
komunikasi memberi kesan yang besar
terhadap cara hidup masyarakat dunia.
Pihak Barat telah berjaya mendominasi
penyebaran maklumat dan berita
antarabangsa melalui kemajuan dan
perkembangan teknologi mereka.

Agensi berita Barat mempunyai


pengaruh yang besar dan
mereka bebas untuk mengolah
sesuatu berita dan maklumat
tentang sesuatu peristiwa
mengikut kaca mata mereka.

SOSIAL DAN EKONOMI

PEMBANGU
NAN SOSIAL

ISU GEJALA
SOSIAL
REMAJA

ISU
PERPADUAN
KAUM

PEMBANGUNAN
SOSIAL
Pembangunan sosial merupakan
proses khusus yang memberi
penekanan kepada manusia dan
sistem sosialnya.
Wawasan 2020 telah menjadi
tunggak pembangunan Malaysia
untuk menjadikan negara ini
sebuah negara maju dari segi
pembangunan fizikal dan

Pada tahun 2003, kerajaan Malaysia


melancarkan Dasar Sosial Negara
Merangkumi semua dasar, program
dan aktiviti yang berkaitan
pembangunan sosial serta
menjelaskan falsafah disebalik
pembangunan sosial di Malaysia.
Kerajaan Malaysia telah mengambil
langkah proaktif dengan
menjalankan satu kajian perintis
penilaian impak sosial ke atas empat
projek pembangunan di negara ini.

ISU GEJALA SOSIAL


REMAJA
Menurut Dr Sidek Baba, masalah
sosial di kalangan remaja
bermakna wujdnya krisis
kelakuan, tatatertib, maruah dan
perbuatan sama ada yang
berbentuk lahir mahupun batin.
Berbagai masalah sosial yang
dikenal pasti antarannya ialah
seks bebas, lari dari rumah,

ISU PERPADUAN
KAUM
Kerajaan Malaysia telah banyak
merancang bagi mewujudkan
suasana aman. Antaranya ialah
Dasar Ekonomi Baru dan
sebagainya.
Kepelbagaian budaya dalam
satu-satu masyarakat haruslah
diterima sebagai satu hakikat.
Hormati budaya kaum lain.

EKONOMI

ISU PERTANIAN

ISU EKONOMI DUNIA


KETIGA (SEDANG
MEMBANGUN)

ISU EKONOMI
BUMIPUTERA

ISU EKONOMI
TERBUKA DAN
MODAL ASING

WANITA DAN
EKONOMI

ISU PERTANIAN
Keperluan sektor pertanian
terserlah apabila sektor
tersebut menyediakan bahan
mentah, dapat
menggerakkan sektor
perindustrian dan
sebagainya.
Dasar Pertanian Negara (DPN)
telah digubal dengan tujuan

ISU EKONOMI DUNIA KETIGA


(SEDANG MEMBANGUN) DALAM
ERA GLOBALISASI
Sektor ekonomi merupakan yang
paling berkait dengan globalisasi.
Kemelesetan ekonomi dunia ketiga
dikaitkan terus dengan ancaman
globalisasi terutamanya kegiatan
menipulasi speculator yang mengugat
pasaran saham serta matawangmatawang Negara tertentu.
Negara dunia ketiga dikatakan akan
menghadapi semakin sukar
melaksanakan dasar kebajikan untuk

ISU EKONOMI TERBUKA DAN


MODAL ASING DI MALAYSIA
Malaysia merupakan pengamal
sistem ekonomi terbuka dengan
penglibatan modal asing.
Penyertaan syarikat asing membawa
dua faedah kepada ekonomi negara
iaitu pertambahan peluang pekerjaan
dan juga kemasukan mata wang
asing.
Sektor pembuatan kita bergantung
kepada syarikat-syarikat asing.

ISU EKONOMI BUMIPUTRA


DI MALAYSIA
Kerajaan telah mencari formula
untuk meningkatkan penyertaan
Bumiputera dalam ekonomi selain
menyusun pelbagai program
pembangunan untuk Bumiputra.
Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah
meningkatkan ekuiti bumiputera.
Permodalan Nasional Berhad (PNB)
telah memainkan peranan bagi
meningkatkan tahap sosioekonomi

WANITA DAN
EKONOMI

Selepas merdeka, setiap rakyat tanpa mengira


ras dan jantina digalakkan menyumbang tenaga
bagi membangunkan negara.
Malah dalam banyak bidang, wanita menyamai
sumbangan kaum lelaki dan adakalanya menjadi
ketua kepada kaum lelaki.
Dasar Wanita Negara (DWN), diwujudkan
merangkumi semua aspek.
Penglibatan wanita dalam masyarakat telah
berubah disebabkan oleh transformasi ekonomi
yang berlaku. Era selepas industri telah
mengubah status wanita daripada surirumah
kepada wanita bekerjaya

SEKIAN,
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai