Anda di halaman 1dari 3

Contoh Ulasan Buku LDP

ULASAN BUKU LADAP PENGETAHUAN PROFESIONAL


GURU (BOOK REVIEW ON FIRE SAFETY)
BORANG SINOPSIS BUKU

BORANG SINOPSIS BUKU


Nama Sekolah : SMK
Kod Sekolah :
1
.
2
.
3
.

Nama Guru

4
.

Sinopsis:
Pengarang : Bahagian Pencegah dan Keselamatan Kebakaran
Penerbit : Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Putrajaya
Jumlah muka surat : 36 Halaman

Judul
Bidang

Pengurusan Keselamatan Kebakaran Di Pejabat-Pejabat


Kerajaan dan Swasta
Pengetahuan dan Profesional

Tahun terbit: 2006 (edisi pindaan)


Buku ini memberi pendedahan yang sangat berguna kepada pentadbir, pegawai, kakitangan dan
anggota mana-mana organisasi, termasuk di sekolah. Isi kandungannya lebih mudah difahami
justeru persembahan yang lebih berbentuk senaraian, carta dan ilustrasi.
Pengetahuan asas dan berciri saintifik tentang api ditunjukkan menerusi segi tiga sains kebakaran,
iaitu bahan api, haba dan oksigen. Pepatah mencegah lebih baik daripada mengubati akan
hanya berkesan jika disokong oleh pengetahuan tentang punca penyalaan, tindak balas kimia dan
reaksi berantai yang berlaku. Alat pemadam api yang disediakan pula hendaklah bersesuaian
dengan risiko kebakaran seperti persekitaran, kemalangan, atau perbuatan khianat. Pengetahuan
tentang cara api marak dan merebak boleh membantu pengawalan kebakaran, dan langkah bagi
mengelakkan kecederaan atau kehilangan nyawa penghuni bangunan. Segala tatacara
pengungsian bangunan (sehelai sepinggang) hendaklah dipatuhi supaya tiada sesiapa yang
terperangkap. Asap tebal boleh membunuh dalam beberapa saat, manakala api boleh marak
dalam beberapa minit sahaja.
Buku ini juga menunjukkan kaedah pemadaman dengan memutuskan segi tiga kebakaran, iaitu
dengan cara melaparkan, melemaskan dan menyejukkan bahan api. Bahagian akhir buku
menampilkan audit kebakaran, pengurusan keselamatan bangunan, dan peruntukan undangundang yang berkenaan.
5
.

Nilai Pengetahuan/Pengajaran :
1. Asertif / tegas diri (menjaga hak diri sendiri, dan menjaga hak orang lain)
2. Autentik (ilmu pengetahuan menjadi asas kepada proses membuat keputusan)
3. Akauntabiti (bertanggungjawab terhadap elemen keselamatan)
4. Kepatuhan (mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan peribadi)

6
.

Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi /P&P :


1. Membangkitkan kesedaran tentang keselamatan sepanjang masa
2. Membimbing murid menangani risiko kebakaran ketika berada dalam bangunan
3. Memberi jalan kepada murid untuk memperoleh pengetahuan yang sah dalam sains kebakaran

Disediakan oleh: .......


----------------------------

Disahkan oleh: