Anda di halaman 1dari 1

ABT

= 40 x Fn 3.5
= 11.029 m (Luasan minimum pada Fp)

LPR

= CLPR x Lpp
Dimana :
CLPR = 0.2645 x Cb x (B/Lpp) + 0.0046
= 1.5 m (Panjang minimum bulb)

CBB = Nilai ini didapatkan dari perbandingan tabel Lpp/B dengan nilai Cb kapal
dibagi seratus.

BB

= CBB x B
= 0.056 x 10.4
= 0.5824 (Jarak minimum luasan Fp body plan)

ZB

= T x 0.45
= 1.161 m (Tinggi minimum Bulb)

Anda mungkin juga menyukai