Anda di halaman 1dari 15

PROGRAM INTERVENSI PANITIA

SAINS 2015

DISEDIAKAN OLEH
PANITIA SAINS SK ABANG
KADIR GEDONG

KELOMPO
K MURID

NAMA
PROGRAM
/ AKTIVITI

SINOPSIS
PROGRAM

BAHAN /
INSTRUMEN /
ITEM YANG
DIGUNAKAN

BIL.
MURID
YANG
TERLIBA
T

Membuat
Peta minda
ulangkaji topik
Buku rujukan
topik Tahun
Kamus Sains
4, 5 & 6.
Cemerlang
& Potensi
cemerlang
Sederhana
Lemah

Melatih murid

murid

menjawab
Kelas
soalan

Pemantapa
soalan
UPSR
n Prestasi
yang
lepas,

latihan dalam
buku kerja dan
soalan
percubaan dari
negeri negeri
lain.

Kertas soalan
UPSR
Buku kerja
110 orang
tambahan
Kertas soalan
percubaan
UPSR negeri
negeri lain.

TARIKH /
TEMPOH
PELAKSAN
AAN
Januari
Mac
[2 jam
seminggu]

Mac
September
[4 jam
seminggu]

KELOMPOK
MURID

NAMA
PROGRAM /
AKTIVITI

SINOPSIS
PROGRAM

Cemerlang
& Potensi
cemerlang
Sederhana

Bengkel
Menjawab
Soalan
Bahagian A
&B

Lemah

Mendedahkan murid
murid cara
menjawab soalan
KPS (Kemahiran
Proses Sains).
Memberi penekanan
bagaimana
mengurangkan
kesilapan dalam
Bahagian A (Kaedah
3C cari, conteng,
cantas) dan cara
menjawab Bahagian
B.
Melatih murid
menjawab soalan
dengan pola soalan
UPSR terkini.
Mendedahkan
kepada murid
murid antara
kesalahan yang
biasa dilakukan
dalam menjawab
soalan Bahagian B.
Mendedahkan
kepada murid

BAHAN /
INSTRUMEN / ITEM
YANG DIGUNAKAN

BIL. MURID
YANG
TERLIBAT

TARIKH /
TEMPOH
PELAKSANAA
N

Peta minda
Buku rujukan
April
Kamus Sains
LISA 2
Bahagian A :
110 orang
Powerpoint
2 jam
Kertas soalan
Bahagian B :
UPSR tahun
2 jam
tahun lepas.

KELOMPOK
MURID

NAMA
PROGRAM /
AKTIVITI

SINOPSIS PROGRAM
Latih tubi Bahagian A
dan Bahagian B.
Bahagian A - Soalan
aras tinggi
[Pemahaman(Understan
ding),
Aplikasi(Applying),
Analisis(Analyze)]
Bahagian B Soalan
aras tinggi [Inferens,
Ramalkan]

Cemerlang &
Potensi
cemerlang

Sederhana

Program
GEM
(GEMilang
/ Permata)
A gem
cannot be
polished
without
friction nor
a man
perfected
without
trials

Latih tubi Bahagian A


dan Bahagian B.
Bahagian A Soalan
aras rendah dan
sederhana
[Pengetahuan
(Knowledge),
Pemahaman
(Understanding),
Aplikasi (Applying),
Analisis (Analyze)
Bahagian B soalan

BAHAN /
INSTRUMEN /
ITEM YANG
DIGUNAKAN

BIL. MURID
YANG
TERLIBAT

TARIKH /
TEMPOH
PELAKSANAA
N

23 orang
Sasaran
UPSR
Bah.A : 25
30
Soalan latih Bah. B: 15
tubi mengikut
- 20
aras.
Latih tubi
Bah. A
Latih tubi
42 orang
Bah.B
Aras rendah,
Sasaran
sederhana
UPSR
dan tinggi.
Bah. A: 20
-25
Bah. B: 10

April September

KELOMPO
K MURID

Lemah

NAMA
PROGRA
M/
AKTIVITI

Program
GEM

SINOPSIS
PROGRAM
Latih tubi
Bahagian A dan
Bahagian B.
Bahagian A soalan aras
rendah
[Pengetahuan
(Knowledge)]
Bahagian B
soalan aras
rendah
[Pembolehubah,
maklumat, corak
perubahan]

BAHAN /
INSTRUMEN /
ITEM YANG
DIGUNAKAN

BIL.
MURID
YANG
TERLIBA
T

Soalan
latih 45 orang
tubi mengikut
aras.
Sasaran
UPSR
Aras rendah,
sederhana
Bah.A: 15
dan tinggi.
20
Bah. B: 5 10

TARIKH /
TEMPOH
PELAKSAN
AAN

April September

KELOMPO
K MURID

NAMA
PROGRAM
/ AKTIVITI

SINOPSIS
PROGRAM

Cemerlang
& Potensi
cemerlang
Sederhana
Lemah

WAJA
(Wajib
jawab)

Semua murid
diwajibkan
untuk
menjawab
soalan yang
sama bagi
setiap
kelompok
murid.
Soalan terdiri
daripada
pelbagai aras
(aras rendah,
sederhana
dan susah)

BAHAN /
INSTRUMEN /
ITEM YANG
DIGUNAKAN

BIL.
MURID
YANG
TERLIBA
T

Kertas soalan
UPSR tahun
tahun lepas.
Soalan dari
buku kerja
110 orang
ataupun
gabungan dari
pelbagai
sumber.

TARIKH /
TEMPOH
PELAKSAN
AAN

Februari September
Setiap
minggu
waktu kelas
tambahan

KELOMPO
K MURID

NAMA
PROGRA
M/
AKTIVITI

SINOPSIS
PROGRAM

BAHAN /
INSTRUMEN /
ITEM YANG
DIGUNAKAN

BIL.
MURID
YANG
TERLIBA
T

TARIKH /
TEMPOH
PELAKSAN
AAN
Jun September

Lemah

Kelas ICU

Berfokus kepada
murid yang
lemah (nearmiss
D @ GALUS).
Latihan
Kertas soalan
pengayaan akan
UPSR tahun
diberikan kepada
tahun lepas.
murid murid ini.
Soalan dari
Menekankan
buku kerja
soalan soalan
ataupun
aras rendah bagi
gabungan dari
Bahagian A dan
Bahagian B.
pelbagai
Latihan
sumber.
dipecahkan
Buku rujukan
mengikut

(sumbangan

Setiap
minggu
waktu kelas
tambahan

45 orang

* Untuk
yang
melibatkan
guru Sains
dari kelas
lain
program
dijalankan 2
minggu

KELOMPO
K MURID

Cemerlang
& Potensi
cemerlang
Sederhana

NAMA
PROGRAM
/ AKTIVITI

SINOPSIS
PROGRAM

Latihan yang
diberikan
Latihan
adalah secara
pengayaan
menyeluruh
pelajar
(pelbagai
cemerlang
aras).
atau
Soalan
sasaran 5A
berbentuk
klon UPSR.

BAHAN /
INSTRUMEN /
ITEM YANG
DIGUNAKAN
Kertas soalan
UPSR tahun
tahun lepas.
dari
Soalan
buku
kerja
ataupun
gabungan dari
pelbagai
sumber.

BIL.
MURID
YANG
TERLIBA
T

TARIKH /
TEMPOH
PELAKSAN
AAN
Februari September

65 orang

Setiap
minggu
waktu kelas
tambahan

KELOMPO
K MURID

NAMA
PROGRAM
/ AKTIVITI

SINOPSIS
PROGRAM

Potensi
cemerlang
Lemah

SAHABAT
(SAhabat
HAndai
heBAT)
&
GURU
ANGKAT

Berfokus
kepada murid
yang lemah
(nearmiss D @
GALUS).
Murid lemah
yang tinggal di
asrama akan
dibimbing oleh
rakan sebaya
mereka dari
kelas A atau B
yang cemerlang
dan berpotensi.
Murid yang
lemah juga
akan dibimbing
oleh guru Sains

BAHAN /
INSTRUMEN /
ITEM YANG
DIGUNAKAN

Kertas soalan
UPSR tahun
tahun lepas.
dari
Soalan
buku
kerja
ataupun
gabungan dari
pelbagai
sumber.
Buku rujukan
(sumbangan
guru Sains)
Peta minda

BIL.
MURID
YANG
TERLIBA
T

TARIKH /
TEMPOH
PELAKSAN
AAN

Jun September
45 orang

Waktu
asrama
5:30pm
6:00pm

KELOMPO
K MURID

NAMA
PROGRAM
/ AKTIVITI

SINOPSIS
PROGRAM

Cemerlang
&
Potensi
cemerlang
Sederhana

Kad
Prestasi
Murid

Lemah

Kad prestasi
murid ini akan
dipegang oleh
guru dan
hendaklah diisi
setiap kali
selepas ujian
pengesanan,
pra percubaan
dan percubaan.
Mempunyai
sasaran yang
rasional bagi
setiap murid
untuk dicapai.
Akan
ditunjukkan
kepada ibubapa

BAHAN /
INSTRUMEN /
ITEM YANG
DIGUNAKAN

BIL.
MURID
YANG
TERLIBA
T

Kad
Prestasi
110 orang
Murid

TARIKH /
TEMPOH
PELAKSAN
AAN

Januari September

Tindak susul pemantapan mp sains


Mengenalpasti kelemahan murid berdasarkan aras soalan dan juga
topik soalan tersebut bagi Bahagian A.
ANALISIS UJIAN
Mengenalpasti kelemahan murid dalam menjawab soalan bahagian B.

LATIH TUBI

Memberi latihan aras dan topik yang sama. (ujian topikal)


Memecahkan latihan kepada sub kemahiran proses Sains.
Soalan yang diberi mengikut aras kemampuan murid.

Murid akan dibimbing oleh rakan sendiri yang lebih pandai.


Murid juga dikelompokkan mengikut kemampuan murid (Cemerlang,
BIMBINGAN
RAKAN SEBAYA Sederhana, Lemah)

KELAS
TAMBAHAN

Kelas tambahan sekali (2 jam seminggu)


Bulan Lonjakan UPSR (4 jam seminggu)

KERTAS
SOALAN

Kertas soalan yang disediakan hendaklah bermutu mengikut aras


sebenar UPSR.
Mendedahkan murid dengan Ujian Percubaan UPSR dari negeri yang
cemerlang UPSR (Terengganu, Kelantan, Johor, P.Pinang)
Bahagian A: murid didedahkan dengan pelbagai aras soalan seperti
di dalam UPSR sebenar.
Mengkaji corak / bentuk soalan UPSR sebenar.

AMALI

Bagi bahagian B pula, murid akan didedahkan kepada amali agar


murid boleh memahami topik yang diajar berbanding hanya teori di
dalam kelas.

BENGKEL

Bengkel menjawab soalan diadakan pada bulan April agar murid


boleh faham teknik teknik menjawab soalan.
Mendedahkan kepada murid tentang cara menghafal dan membuat
nota ringkas.

NOTA SAINS &


KAMUS SAINS

Panitia Sains menyediakan nota ringkas peta minda topik dari Tahun
4 6.
Menyediakan kamus Sains agar murid dapat menghafal terma
terma yang sering disoal dalam UPSR.

SUDUT SAINS

Mewujudkan sudut Sains di dalam kelas dan juga anjung Sains bagi
murid merujuk fakta fakta Sains.
Mempamerkan cara menjawab soalan dengan disertakan contoh
jawapan.

MOTIVASI

KAEDAH
PEDAGOGI
LESSON STUDY

Bekerjasama dengan Unit Bimbingan dan Kaunseling untuk


memberi motivasi bagi memberi kesedaran kepada murid
murid.

Mempelbagaikan kaedah pedagogi bagi topik topik yang


diajar bagi memudahkan murid memahami setiap topik yang
diajar.
Membuat pameran Sains bagi meningkatkan minat murid
terhadap matapelajaran Sains.

H
I
S
A
K
A
M
I
R
E
T
N
A
I
K
SE