Anda di halaman 1dari 1

SULIT*

1. (a) Piramid nombor merupakan rajah yang menunjukkan bilangan-bilangan organisma dalam
setiap rantai makanan. Tuliskan pengeluar, pengguna primer atau pengguna tertier untuk
melabelkan aras rantai makanan dalam rajah di bawah..

[3 markah]

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

Anda mungkin juga menyukai