Anda di halaman 1dari 4

SJK (C) DAMANSARA

RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Nama Guru : MUHAMMAD NAZEEM BIN ISMAIL


Penggal

Tarikh

: 2 Februari 2015

TAHUN/ MASA
PELAJARAN
Mata Pelajaran :
Bahasa Melayu
Tahun : 4P
Masa : 11.10 pg
12.10 tgh
Kehadiran : __ /__
EMK : Kreativiti dan
inovasi
Nilai Murni
menghormati orang
lain, baik hati

Minggu : 4
Hari

: Isnin

KANDUNGAN
Tema : Keluarga Sejahtera
Unit : 1
Tajuk : Adikku Baru Lahir
SP : 2.2.1 Membaca dan memahami
perkataan berimbuhan apitan dalam ayat
daripada sesuatu bahan bacaan dengan
sebutan yang betul.

TMK : LCD

Objektif : Pada akhir pembelajaran dan


pengajaran, murid dapat :
i. Membaca dan memahami perkataan
berimbuhan apitan dalam ayat daripada
sesuatu bahan bacaan dengan nada sebutan
dan intonasi yang betul.

BBB :
Komputer, Buku teks,
Buku tulis

Kriteria Kejayaan :
Murid dapat memahami dan menjawab jadual
golongan kata yang telah diberikan.

KBAT/i-think :
- Jadual peta
alir

Aktiviti :
1. Guru menayangkan video mengenai bayi
yang baru lahir dan mengaitkan dengan isi
pelajaran.
2. Murid mengulangkaji tajuk kata nama am
yang lepas.
3. Murid menyebut kata nama am hidup
manusia.
4. Murid menjawab soalan dalam jadual
mengikut konteks kata nama.
Penilaian :
- Murid dapat menjawab jadual
golongan kata yang telah diberikan.

IMPAK/ CATATAN
Refleksi :
.. orang murid
dapat menjawab
jadual golongan
kata dengan betul
dan dapat
memahami konteks
golongan kata.
... orang tidak
dapat menguasai
kemahiran.

Murid yang telah


menguasai
kemahiran
diberikan latihan.

SJK (C) DAMANSARA


RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Nama Guru : MUHAMMAD NAZEEM BIN ISMAIL


Penggal

: 1

Minggu : 4

Tarikh

: 3 Februari 2015

Hari

TAHUN/MASA/
PELAJARAN
Mata Pelajaran :
Bahasa Melayu
Tahun : 4P
Masa : 11.10 pg
12.10 tgh
Kehadiran : __ /__

KANDUNGAN
Tema : Keluarga Sejahtera
SP

: 2.2.3 Murid dapat menjelaskan

maksud ayat yang diberikan oleh guru.


Objektif: Pada akhir pembelajaran dan
pengajaran, murid dapat :
I.

Menjelaskan maksud ayat


yang diberikan oleh guru.

Nilai murni baik

Kriteria kejayaan :
1. Murid dapat menjelaskan maksud 2
ayat yang diberikan oleh guru.
Aktiviti :
1. Murid dipamerkan poskad.
2. Murid membaca poskad yang

BBB:
Poskad

terdapat dalam buku teks.


3. Murid menyatakan maksud ayat yang
guru berikan.
4. Murid menulis maksud ayat dalam

KBAT/Ithink:
Peta minda

IMPAK/CATATAN
Refleksi :

Tajuk : Keluarga yang berjaya

EMK:
hati

: Selasa

buku.
5. Murid menjawab soalan yang lain.
Penilaian :
i.

Murid dapat menulis 2 maksud ayat

yang diberikan.

Nama Guru : MUHAMMAD NAZEEM BIN ISMAIL

PdP tidak dapat dijalankan


kerana Cuti Thaipusam.

SJK (C) DAMANSARA


RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU
Penggal

: 1

Minggu : 4

Tarikh

: 4 Februari 2015

Hari

TAHUN/MASA/
PELAJARAN
Mata Pelajaran :
Bahasa Melayu
Tahun : 4P
Masa : 10.40 pg
11.40 tgh
Kehadiran : __ /__

: Rabu

KANDUNGAN
Tema : Keluarga Sejahtera

IMPAK/CATATAN
Refleksi :

Tajuk : Keluarga yang berjaya


SP

: 2.2.3 Murid dapat menjelaskan

maksud ayat yang diberikan oleh guru.

.. orang murid dapat


menjawab jadual golongan
kata dengan betul dan

Objektif: Pada akhir pembelajaran dan

dapat memahami konteks

pengajaran, murid dapat :

golongan kata.

1. Menjelaskan maksud ayat yang


diberikan oleh guru.

EMK:
Nilai murni baik

Kriteria murid :
-

hati

... orang tidak dapat


menguasai kemahiran.

Murid dapat menjelaskan maksud


ayat yang diberikan oleh guru.

Aktiviti :

Murid yang telah


menguasai kemahiran

1. Murid dipamerkan poskad.


BBB:

2. Murid membaca poskad yang terdapat

Poskad

dalam buku teks.


3. Murid menyatakan maksud ayat yang
guru berikan.
4. Murid menulis maksud ayat dalam buku.

KBAT/Ithink:

5. Murid menjawab soalan yang lain.

Peta minda
Penilaian :
i.

Murid dapat menulis 2 maksud ayat

yang diberikan.

Nama Guru : MUHAMMAD NAZEEM BIN ISMAIL


Penggal

: 1

Tarikh

: 5 Februari 2015

Minggu : 4
Hari

: Khamis

diberikan latihan.

SJK (C) DAMANSARA


RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU
TAHUN/ MASA
PELAJARAN
Mata Pelajaran :
Bahasa Melayu
Tahun : 4P
Masa : 11.40 pg
-12.40 tgh
Kehadiran : __ /__
EMK :
Nilai Murni
menghormati orang
lain, baik hati
TMK : LCD
BBB :
Komputer, Buku teks,
Buku tulis

KBAT/i-think :
- Jadual peta
alir

KANDUNGAN
Tema : Keluarga Sejahtera
Unit :
Tajuk : Melancong Bersama Keluarga
SP : 5.1.1 Memahami dan menggunakan
kata nama am tak hidup institusi dengan
betul mengikut konteks.
Objektif : Pada akhir pembelajaran dan
pengajaran, murid dapat :
i. Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks.
Kriteria Kejayaan :
Murid dapat memahami dan menjawab jadual
golongan kata yang telah diberikan.
Aktiviti :
1. Guru menunjukkan gambar pemandangan
bangunan yang mempunyai kata nama am
dan mengaitkan dengan isi pelajaran.
2. Murid mengulangkaji tajuk kata nama am
yang lepas.
3. Murid menyebut kata nama am bukan
hidup institusi.
4. Murid menjawab soalan dalam jadual
mengikut konteks kata nama.
Penilaian :
Murid dapat menjawab jadual golongan kata
yang telah diberikan.

IMPAK/ CATATAN
Refleksi :
.. orang murid
dapat menjawab
jadual golongan
kata dengan betul
dan dapat
memahami konteks
golongan kata.
... orang tidak
dapat menguasai
kemahiran.

Murid yang telah


menguasai
kemahiran
diberikan latihan.