Anda di halaman 1dari 2

MINGGU:1

HARI: ISNIN

TARIKH: 5 MEI 2016

Subjek : Pendidikan Seni Visual


Kelas :

Tema : Objek Buatan Manusia

6 DINAMIK

Modul 4 : Membentuk & membuat binaan

Masa:

Aktiviti : Alat Permainan

8.00-9.00pagi

Standard Pembelajaran : 1 - 4

Bahan Bantu Belajar:


Contoh hasil alat permainan
serta ukiran dan tekat

Tajuk : Wau Bulan

3.1 PERSEPSI
ESTETIK
3.1.1 Unsur
Seni
garisan,rupa
dan warna
3.1.2 Prinsip
Rekaan
Imbangan,
kontra dan
harmoni

3.2 APLIKASI SENI

3.3 EKSPRESI KREATIF

3.4 APRISIASI SENI

3.2.1 Cadangan media:

3.3.1 Menjana idea

3.4.1 Mempamerkan karya

Alat - gunting, pembaris


dan alatan lain yang
sesuai

3.3.2 Memilih dan memanipulasi


media

3.4.2 Menceritakan
pengalaman

3.3.3 Menggunakan bahasa


seni visual

3.4.3 Membuat ulasan karya

Bahan - Kad board atau


mounting board, benang
atau bahan lain yang
sesuai
Teknik ukiran dan
tekat

3.4.4 Menyimpan karya

3.3.4 Mengaplikasikan
gabungan media, proses
dan teknik
3.3.5 Menghasilkan kemasan
akhir.
EMK :

Objektif:

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:


1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual.
2. menyenarai dan mengaplikasikan pelbagai media,
proses dan teknik secara kreatif.
3. menghasilkan alat permainan tradisional dengan
gabungan teknik ukiran dan tekat serta membuat apresiasi
terhadap karya.

Aktiviti :

1. Murid memerihal bahasa seni visual bentuk dengan peta


i-think melalui aktiviti kuiz.
2. Murid meneroka dan mengaplikasi media, proses dan
teknik secara individu.

Penilaian P&P:

Kreativiti dan Inovasi,


Keusahawanan (EK1,EK2,EK3
dan EK5),TMK dan nilai murni

Impak (refleksi) :
35 murid dapat mencapai
objektif yang ditetapkan dan 5
murid yang tidak mencapai
objektif telah diberi bimbingan
sewaktu di penghujung PdP.

TP 3 = 5

3. Murid menganalisis dan memilih idea yang sesuai dari


pelbagai persepsi dan aplikasi media melalui lakaran
perkembangan idea.

TP 4 = 15

4. Murid mengaplikasikan idea yang kreatif dan inovatif


dalam menghasilkan karya alat permainan yang menarik.

TP 6 = 3

5. Murid mengadakan sesi galeri mini terhadap hasil karya


dengan bahasa seni visual.
Proses penghasilan karya alat permainan sepanjang aktiviti
berdasarkan 4 Standard Kandungan dengan sasaran TP4
ke atas 40 orang murid.

TP 5 = 17

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016


MINGGU: 32
Kelas :
6 Dinamik
Masa:
9.00 10.00pagi
Objektif:

Aktiviti :

HARI : SELASA

TARIKH : 2 OKTOBER 2016


Bahan Bantu Belajar:

Mata pelajaran :Pendidikan Seni Visual


Modul : Pengurusan Pameran (perancangan sebelum pameran)

ICT-contoh gambar
pameran, bahan edaran

Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:

EMK :

pameran.
2.
3.

Menyenarai dan menyediakan kertas kerja pameran.


Mewujudkan jawatankuasa dalam kumpulan yang dibentuk.

Kreativiti,
Keusahawanan (EK1EK5), TMK, KBAT dan
Nilai murni

1.

Murid menaakul maklumat mengenai pengurusan pameran

Standard Pembelajaran

1.

Memahami dan menyatakan keperluan pengurusan

dari buku teks.


2.
Murid menyediakan senarai semak dan merancang

1.2 Persepsi Estetik

penyediaan kertas kerja dari bahan sumber edaran guru.


3.
Murid membentuk kumpulan dengan cabutan undi.
4.
Murid menganalisis, menilai dan membuat keputusan

2.2Aplikasi Seni

melalui perbincangan kumpulan dalam mewujudkan jawatankuasa pameran.


5.
Murid membuat perbentangan jawatakuasa mengikut

4.2 Apresiasi Seni

kumpulan masing-masing dan memberi respon serta cadangan.


Proses perancangan pengurusan pameran berdasarkan tiga standard
pembelajaran.

TP 3 = 38 murid
Penilaian P&P:

35 orang murid mencapai objektif, 4 kumpulan diwujudkan beserta


jawatankuasa. 5 orang murid tidak hadir akan diberi penerangan dan bimbingan
diwaktu PdP berikutnya.

Refleksi:

(10 orang murid tiap


kumpulan diwujudkan bagi
pameran mini kelas 6
Dinamik)