Anda di halaman 1dari 9

SENARAI TUGAS

PENYELARAS UPSR

MEMBENTUK SARANAN J/KUASA


PROJEK UPSR BERSAMA PK 1
KAJIAN SEMULA & MERANCANG
PROGRAM UPSR
MEMANGGIL MESYUARAT
DIPENGERUSIKAN OLEH GURU BESAR
- MESYUARAT PERANCANGAN
- MESYUARAT-MESYUARAT OTI
- MESYUARAT TERAKHIR

MEMASTIKAN SETIAP PMP MERANCANG


PROGRAM
LAPORAN ANALISIS PROGRAM
MENYEDIAKAN PASUKAN ANALISIS ITEM
BEKERJASAMA DENGAN UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH UNTUK OTI & PEPERIKSAAN
PERCUBAAN
MENGHADIRI MESYUARAT PPD/JPN DLL
YANG BERKENAAN
MENGAWAL PERJALANAN PROGRAM
PEGAWAI PERHUBUNGAN PROJEK GURU
& SEKOLAH
TUGAS-TUGAS LAIN YANG DIARAH OLEH
GURU BESAR

ISI KANDUNGAN

FALSAFAH,VISI,MISI SEKOLAH
RASIONAL PROJEK
STRUKTUR ORGANISASI PROJEK
TARGET KELULUSAN UPSR 2005
BERBANDING PENCAPAIAN 3 TAHUN
KEBELAKANG
TARGET BILANGAN PELAJAR A UPSR
TARGET KELULUSAN SETIAP
MATAPELAJARAN
CARTA GANTT AKTIVITI UPSR 2005

SENARAI NAMA GURU


MATAPELAJARAN
PROGRAM ELIT & STRAIGHT A
PROGRAM SEDERHANA UPSR
PROGRAM GAGAL UPSR
PROGRAM CEMERLANG UPSR
PROGRAM TUTOR-TATEE
BORANG SENARAI SEMAK UPSR
LAIN-LAIN YANG DIFIKIRKAN
SESUAI

WAJARKAH TARGET
KURANG DARI 100%
TARGET

PENCAPAIAN
DLM UPSR SEKOLAH
KAMI IALAH 85%
MENGUASAI SEMUA
M/PELAJARAN
AKAN
MENYEDIAKAN
STRATEGI BAGI
MEMBOLEHKAN 85%
PELAJAR MENGUASAI
SEMUA M/PELAJARAN

TARGET

KAMI

PENCAPAIAN
DLM UPSR SEKOLAH
KAMI IALAH 15%
GAGAL DLM SEMUA
M/PELAJARAN
KAMI

AKAN
MENYEDIAKAN
STRATEGI BAGI
MENGGAGALKAN 15%
PELAJAR DLM SEMUA
M/PELAJARAN

RASIONAL TARGET
100%

TIDAK MENGABAIKAN MANA-MANA


PELAJAR.
TIDAK MENAFIKAN HAK PELAJAR UNTUK
LULUS.
PENCAPAIAN MAKSIMUM TANPA DEFISIT.
MENJADI PIAGAM SEKOLAH.
TARGET ADALAH NIAT; WAJAR POSITIF
DAN TANPA PRASANGKA.
NIAT ADALAH DOA.

PEMANTAUAN PROJEK

DILAKUKAN OLEH PEGAWAI


ANGKAT SEKOLAH .
KEKERAPAN SEKURANG-KURANG 3
KALI SETAHUN.
PELAPORAN GURU BESAR
PELAPORAN BERTULIS OLEH
PENYELARAS.

ANALISIS ITEM OTI 2


KERTAS 2 MATEMATIK
NO.
SOALAN

TAJUK

BIL.
BETUL

BIL.
SALA
H

NO BULAT

32

NO PERPULUHAN

34

NO BULAT OPERASI DARAB

33

MENUKAR PECAHAN KPD NO


PERPULUHAN

28

PENAMBAHAN PECAHAN

31

WANG

34

MASA DAN WAKTU

29

SEKIAN TERIMA KASIH.