Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama

: Julianti

Nomor NIK

: 3674014109670005

Alamat

: BSD Sektor IV Blok Y. No 23

Bermaksud memberikan kuasa kepada,


Nama

: Rahmat Syahputra

Nomor NIK

: _______________________________________________

Alamat

: ________________________________________________

Untuk pengurusan migrasi kartu Flexi ke Telkomsel. Demikianlah surat kuasa ini kami buat
dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dengan semestinya.

Jakarta, 29 Juni 2015

Penerima kuasa,
Rahmat Syahputra

Pemberi kuasa,
Julianti