Anda di halaman 1dari 8

PKP3073 : Kaedah

Pemulihan Bahasa Melayu


1

Faktor-faktor yang
Mempengaruhi
Kemahiran
Membaca
Kumpulan 4 : Azrin, Brenda, Dg.Atiqah, Vianica

Faktor-faktor yang Mempengaruhi


Kemahiran Membaca
Kognitif
Persekitaran
Budaya
Sosioekonomi

Kognitif
(a) Kecerdasan
- kecerdasan dan kemahiran adalah saling berkaitan
- berupaya memberi perhatian, ingat, kekalkan dan
menggunakan pemikiran tinggi dalam pembacaan
(b) Pengetahuan dan Pengalaman Sedia Ada
- asas kepada kemahiran membaca
- membantu pertumbuhan dan penguasaan kemahiran
membaca
- penting untuk diberikan pendedahan
(C) Kebolehan Berbahasa
- luas perbendaharaan kata dan tatabahasa yang baik
- guru perlu galakkan penggunaan bahasa yang
maksimum

Persekitaran
(a) Rumah -

Keadaan rumah tangga

cara dididik sejak kecil

Kestabilan sosial dan emosi dalam keluarga

Interaksi dan komunikasi di rumah


Rumah yang diisi dengan majalah, surat khabar dan buku
menggalakkan kanak-kanak membaca

(b) Sekolah kegiatan atau perlakuan guru dan sikap


- Sikap rakan sebaya
- Suasana bilik darjah dan keadaan fizikal yang tidak kondusif

Budaya
Penerapan minat suka membaca dalam diri murid oleh ibu bapa.

Kanak-kanak yang kerap digalakkan membaca dan diberi peluang untuk


membaca oleh ibu bapa dan penjaga adalah lebih pantas menguasai
kemahiran membaca daripada kanak-kanak yang tidak ada galakan
membaca yang luas.

Galakan dan dorongan dari pihak sekolah dengan mengadakan pelbagai


program membaca amat berkesan dalam memberikan semangat yang
positif dalam kalangan pelajar bagi menguasai kemahiran membaca.

Budaya dikaitkan dengan tingkah laku dan artifak yang


dihasilkan oleh kumpulan budaya itu seperti pekerja
seni, bahasa, muzik, makanan dan sebagainya.
Perbezaan sosial dan kelompok ekonomi dalam budaya
mengakibatkan perbezaan dalam aktiviti membaca

Sosioekonomi
Kanak-kanak dari sosioekonomi rendah selalunya mempunyai
pencapaian yang rendah dan kanak-kanak dari sosioekonomi tinggi
selalu mendapat pencapaian yang tinggi.
Keturunan kaum dan perbezaan budaya juga boleh mempengaruhi
pencapaian pelajar dalam membaca.
Faktor pendapatan yang rendah menghalang ibu bapa daripada
menyediakan keperluan dan kemudahan kepada anak-anak untuk
belajar.
Ibu bapa yang menerima pendapatan yang rendah tidak dapat
menyediakan persekitaran pembelajaran yang baik kepada anak.

TAMAT
Sekian dan
Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai