Anda di halaman 1dari 103

DISEDIAKAN OLEH :

AFNIZEE BINTI ZABRE

901124-09-5004

IKHWANI FARIHA BINTI AHMAD

901209-01-6918

MADRINA BINTI MAT ISA

900106-08-5086

MOHD ALIFF AFIQ BIN YA


5477

90051503-

NORAISAH BINTI ISMAIL

890109-08-5106

PENILAI : EN HO TEN FOOK


TARIKH HANTAR : 8 MARCH 2010

SURAT PERMOHONAN

G-force Enterprise
No 51, Parit Hamid, Parit Raja,
86400 Batu Pahat,
Johor
25 JAN 2010
Eshah Binti Jusoh,
Pengurus,
Pejabat AgroBank Cawangan Batu Pahat,
No. 4 & 5, Jalan Mengkudu,
Taman Makmur,
83000 Batu Pahat, Johor
Puan,
PERMOHONAN PINJAMAN MODAL PERMULAAN
Berhubung dengan perkara di atas, syarikat kami ingin membuat permohonan pinjaman modal permulaan
sebanyak RINGGIT MALAYSIA ENAM RATUS RIBU SAHAJA (600 000).
2. Tujuan syarikat kami ingin membuat permohonan pinjaman adalah untuk membiayai segala kos-kos
permulaan perniagaan bagi syarikat yang baru kami tubuhkan.
3. Bersama-sama ini, saya sertakan laporan rancangan perniagaan syarikat kami sebagai cagaran dan
dokumen penting bagi rujukan pihak puan.
Kami berharap, pihak puan dapat menimbangkan dengan sewajarnya permohonan syarikat kami.
Kerjasama dari pihak puan diucapkan ribuan terima kasih dan amat dihargai.
Sekian, Terima kasih.
Yang Berkhidmat,
.
(MOHD ALIFF AFIQ BIN YA)
PENGARAH,
SYARIKAT G-FORCE ENTERPRISE

Bismaillah hirrohman nirrohhim..


Alhamdulillah, dengan berkat izinnya, dapat kami menyiapkan Rancangan Perniagaan ini dengan
jayanya. Tugasan ini merupakan tugasan secara berkumpulan bagi para pelajar Institut Pertanian
Bumbung Lima semester 4 bagi subjek Perniagaan Tani II.
Jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah kami, iaitu En. Ho Tan Fook selaku
pembimbing kami dalam menyiapkan kerja kursus ini. Sokongan dan tunjuk ajar beliau amat bermakna
sepanjang proses menyiapkan Rancangan perniagaan ini.
Pernghargaan juga ditujuakn kepada kedua orang tua kami yang yang telah banyak memberikan
bantuan kewangan serta sokongan moral yang tidak henti-henti kepada kami.
Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang turut sama memberikan buah fikiran sepanjang
menyiapkan kerja kursus ini. Bantuan dan kerjasama dari kalian amatlah dihargai.
Akhir kata, semoga Rancangan Perniagaan ini dapat menjadi sumber rujukan kepada para pelajar yang
akan datang serta menjadi salah satu panduan kepada kami suatu hari kelak terutamanya yang berkaitan
penanaman fertigasi Cili dan Tomato.
Sekian, terima kasih.

Bil

Perkara

Halaman

1.

RINGKASAN EKSEKUTIF

2.

PENGENALAN

3.

TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN

4.

LATAR BELAKANG PEMILIK


4.1 Pengarah Syarikat

12

4.2 Rakan Kongsi


5.

6.

13-16

PROFIL PERNIAGAAN
5.1 Profil Perniagaan G-Force

18

5.2 Maklumat Akaun Bank

19

5.3 Modal Perniagaan

19

5.4 Butir-butir Pemilik Perniagaan

20

PRODUK DAN PERKHIDMATAN


6.1 Pengenalan

22

6.2 Tanaman Cili

23-25

6.3 Tanaman Tomato

26

6.4 Produk dan Perkhidmatan


7.

27-29

RANCANGAN PEMASARAN
7.1 Analisa Pasaran

31

7.2 Matlamat Organisasi

32

7.3 Tinjauan Pemasaran

33

7.4 Sasaran Pasaran

34

7.5 Tren Pasaran

36

7.6 Pesaing

40

7.7 Ramalan Jualan

41

7.8 Strategi Pemasaran

42

7.9 Belanja Pemasaran

45

8.

9.

10.

11.

RANCANGAN OPERASI
8.1 Pengenalan Fertigasi

51

8.2 Carta Aliran Pemprosesan Cili dan Tomato

63

8.3 Waktu Operasi

64

8.4 Kos Operasi

67

8.5 Hasil dan Pulangan

74

8.6 Proses Operasi Ladang

76

RANCANGAN PENTADBIRAN
9.1 Senarai Kakitangan

78

9.2 Carta Organisasi

79

9.3 Huraian Tugas dan Tanggungjawab

80

9.4 Aspek Perundangan Yang Perlu

83

9.5 Perbelanjaan Pentadbiran

84

RANCANGAN KEWANGAN
10.1 Analisa Kewangan

86

10.2 Penyediaan Kos Perlaksanaan Projek

87

10.3 Sumber Pembiayaan Projek

88

10.4 Penyata Pendapatan

94

Jadual Perlaksanaan Projek


11.1 Tanaman Cili

98

11.2 Tanaman Tomato

99

11.3 Jadual Kerja

100

12.

RUMUSAN

104

13.

LAMPIRAN

106

RINGKASAN EKSEKUTIF
Syarikat G-Force Enterprise Sdn. Bhd. telah ditubuhkan pada Disember 2009. Syarikat ini
ditubuhkan dengan tujuan untuk menceburi bidang pertanian secara eksklusif dan lebih khusus dalam
memajukan teknologi pertanian.
Ini adalah selaras dengan wawasan kerajaan dan juga menyahut cabaran Rancangan Malaysia
Ke-9

(RMK-9) di mana
pihak kerajaan
mengalu-alukan
penglibatan
sector swasta
dalam
memajukan
bidang pertanian.
Tapak projek ini

akan

dijalankan di atas
tanah seluas 10

ekar

di kawasan Batu

pahat, Johor di mana pihak syarikat G-Force Enterprise telah menyewa secara pajak bagi tempoh 5
tahun. Sebagai permulaan, pihak kami akan akan mengusahakan tanaman cili merah sebanyak 5,000
pokok dan 5,000 pokok tomato. Sistem penananam yang kami jalankan adalah secara fertigasi terbuka
tanpa struktur rumah pelindung hujan.
Dari segi kewangan, pihak syarikat G-Force Enterprise Sdn. Bhd. Memerlukan pinjaman dari pihak
Agro Bank sebanyak RM 180,000 untuk membiayai sebahagian dari kos permulaan projek ini. Dalam
perancangan yang teliti dan prospek yang berdaya maju, kami berharap pihak Agro Bank dapat
meluluskan permohonan kami
bagi merealisasikan projek ini.

Industri pengeluaran tanaman berasaskan komoditi telah mengalami / melalui pelbagai perubahan
daripada sistem penanaman secara konvensional kepada pengeluaran yang memerlukan teknologi tinggi
untuk meningkatkan pengeluaran makanan yang semakin kompetitif.

Bagi memesatkan pengeluaran hasil pertanian secara komersialisasi, pendekatan yang lebih
sistematik dan tersusun perlu dibangunkan untuk diguna pakai oleh pengusaha bagi peningkatan hasil
pengeluaran dan pendapatan.

Sistem fertigasi pengeluaran tanpa tanah merupakan tenologi terkini yang semakin meluas
penggunaannya dikalangan pengusaha bidang pertanian, di mana ia menggabungkan pembajaan dan
pengairan dalam satu sistem bagi menjamin pengeluaran hasil tinggi serta berkualiti dan merupakan
alternative kepada sistem penanaman konvensional. Walaupun sistem penanaman fertigasi di bawah
struktur terkawal lebih berkualiti hasilnya, namun fertigasi secara terbuka lebih berdaya saing kerana
penggunaan kos yang lebih minimum.

TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN

Tujuan rancangan perniagaan ini disediakan adalah khusus untuk memohon pembiayaan dari pihak
Agrobank bagi membiayai sebahagian kos permulaan projek yang akan dijalankan oleh pihak syarikat GForce Enterprise ini.

Pinjaman sebanyak RM 600,000 diperlukan dari Tabung Untuk Makanan (3F) bagi menampung kos
permulaan projek ini.

Kertas kerja ini juga disediakan untuk memberi gambaran projek fertigasi secara terbuka dan analisis
sebagai sokongan daya maju projek ini.

10

LATAR BELAKANG PEMILIK


Nama : Mohd Aliff Afiq Bin Ya
No

Kad
pengenalan :
900515035477
Tarikh Lahir :

15

Mei 1990
Umur : 28
tahun
Jantina :
Lelaki
Alamat : Lot
1558 Hilir

masjid Kg. Nilam Baru,


Kedai Mulong, 16010 Kota Bharu, Kelantan
No. Tel : 019-4705186 (HP)
09-7125932(R)
E-mel : guess_5477@yahoo.com
Taraf Pendidikan : Ijazah Pertanian, UPM
Kemahiran : Menjadi Pembantu Operasi Projek Tanaman Cendawan
Institut Pertanian Malaysia
Kursus Yang Berkaitan : Menghadiri Kursus Pra keusahawanan
Menghadiri Kursus Penanaman Cili
11

Menghadiri Seminar Teknologi Fertigasi


Pekerjaan Sekarang : Pengarah Syarikat
Pengalaman Perniagaan : Pernah Mengusahakan Perusahaan Cendawan

12

LATAR BELAKANG PEMILIK


Nama : Madrina Binti Mad Isa
No Kad pengenalan : 900106-08-5086
Tarikh Lahir : 06 Januari 1990
Umur : 28 tahun
Jantina : Perempuan
Alamat : 149, Jalan Intan 2, Felda Trolak Timur,
35700 Trolak, Perak
No. Tel : 013 4774827 (HP)
06 4322700 (R)
E-mel : mady@yahoo.com.my
Taraf Pendidikan : Ijazah Pengurusan Perniagaan dan Pentadbiran, UiTM Segamat,
Johor
Kemahiran : Institut Pertanian Malaysia
Kursus Yang Berkaitan : Kursus Pengendalian Perniagaan
Kursus Perancangan Operasi Syarikat Swasta
Kursus Produk Hiliran Hasil Pertanian, anjuran Jabatan
Pertanian
Pekerjaan Sekarang : Pengurus Operasi
Pengalaman Perniagaan : Pernah Menjadi Pengurus Perancangan Operasi Syarikat
Makmur

LATAR BELAKANG PEMILIK


13

Nama : Afnize Binti Zabree


No Kad Pengenalan : 901124-09-5004
Tarikh Lahir : 24 November 1990
Umur : 28 tahun
Jantina : Perempuan
Alamat : 301, Jalan Tepi Sekolah, Kg. Padang Besar Selatan,
02000 Kuala Perlis, Perlis
No. Tel : 013 4188504 (HP)
04 9772614 (R)
E-mel : deq_jie90s@yahoo.com
Taraf Pendidikan : Ijazah Sarjana Muda Perakauan, UPM Serdang
Kemahiran : Institut Pertanian Malaysia
Kursus Yang Berkaitan : Seminar Kewangan
Kursus Pengendalian Perniagaan Tani
Pekerjaan Sekarang : Pengurus Kewangan
Pengalaman Perniagaan : Pernah Menjadi Akauntan CIMB Bank

14

LATAR BELAKANG PEMILIK


Nama : Ikhwani Fariha Binti Ahmad
No Kad pengenalan : 901209-01-6918
Tarikh Lahir : 09 Desember 1990
Umur : 28 tahun
Jantina : Perempuan
Alamat : Kg. Lapis Semarang,
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor
No. Tel : 013 7553490 (HP)
07 4542524 (R)
E-mel : ikwani_ahmad@yahoo.com
Taraf Pendidikan : Ijazah Sarjana Muda pentadbiran perniagaan, UiTM Sarawak
Kemahiran : Institut Pertanian Malaysia
Kursus Yang Berkaitan : Bengkel Pengurusan Cemerlang
Seminar Pengurusan Pentadbiran
Kursus Komputer dan Pemprosesan Data
Pekerjaan Sekarang : Pengurus Pentadbiran
Pengalaman Perniagaan : Menjadi Rakan Kongsi Perniagaan Kerepek
Pernah Mengusahakan Ladang Tanaman Tembikai

LATAR BELAKANG PEMILIK


15

Nama : Noraisah Binti Ismail


No Kad pengenalan : 890109-08-5106
Tarikh Lahir : 09 Januari 1989
Umur : 29 tahun
Jantina : Perempuan
Alamat : NO 6, Jalan Mewah, Felcra Gugusan Lekir,
32000 Setiawan, Perak
No. Tel : 013 7686588 (HP)
05 6926746 (R)
E-mel : epal _hijau8970@yahoo.com.my
Taraf Pendidikan : Ijazah Pengurusan Perniagaan dan Pemasaran, UKM
Kemahiran : Institut Pertanian Malaysia
Kursus Yang Berkaitan : Kursus Strategi Pemasaran
Kursus Dayamaju Hasil Pertanian
Pekerjaan Sekarang : Pengurus Pemasaran
Pengalaman Perniagaan : Menjadi Perunding Pemasaran kepada Syarikat Beras Jati

16

17

PROFIL PERNIAGAAN
a) Nama Perniagaan
G-Force Enterprise
b) Alamat Pendaftaran Perniagaan
No 51, Parit Hamid, Parit Raja,
86400 Batu Pahat,
Johor
c) Alamat surat menyurat
No 51, Parit Hamid, Parit Raja,
86400 Batu Pahat,
Johor
d) No tel & fax
No tel : 07 - 4544567
No fax : 07 - 4543245
e) Laman web & Email
www.g-force-enterprise.com.my
g-force_enterprise@streamyx.net
f) Tarikh Pendaftaran Perniagaan
1 December 2009
g) No Pendaftaran perniagaan
B-050567
h) No Pendaftaran Kementerian kewangan
-1-013-084167-9
i) Taraf Perniagaan
Bumiputera

MAKLUMAT AKAUN BANK PERNIAGAAN


1. Nama Bank : AgroBank Malaysia
2. Alamat Bank :
Pejabat AgroBank Cawangan Batu Pahat,
No. 4 & 5, Jalan Mengkudu,
Taman Makmur,
83000 Batu Pahat, Johor

18

3. Jenis Akaun : Patriot Perdana


4. No. Akaun Bank : 1007-111-0000-274-00

MODAL EKUITI
Modal Perniagaan :

PEMBIAYA

JUMLAH MODAL (RM)

Pengarah : Mohd. Aliff Afiq Bin Ya

80 000

Ahli lembaga pengarah :


i. Afnize Binti Zabree
ii. Ikhwani Fariha Bnti Ahmad
iii. Madrina Binti Mat Isa
iv. Noraisah Binti Ismail

68 925
68 925
68 925
68 925
355 700

JUMLAH MODAL

BUTIR BUTIR PEMILIK PERNIAGAAN

NAMA

Mohd Aliff Afiq Bin


Ya

NO KAD
PENGENALAN

90051503-5477

JAWATAN DALAM
SYARIKAT

Pengarah Eksekutif

19

PERATUSAN
PEMILIKAN

40%

Madrina Binti Mad


Isa

900106-08-5086

Pengurus Operasi

15%

Afnize Binti
Zabree

901124-09-5004

Pengurus Kewangan

15%

Ikhwani Fariha
Binti Ahmad

90120 01- 6918

Pengurus
Pentadbiran

15%

Noraisah Binti
Ismail

890109-08-5106

Pengurus
Pemasaran

15%

20

PRODUK DAN PERKHIDMATAN

Potensi tanaman sayur-sayuran jenis buah dianggarkan pada paras 1,960,234 MT pada tahun
2005 dan 2,107,874 MT pada tahun 2006. Peningkatan menunjukkan hampir 8%
setahun seiring dengan pertambahan permintaan terhadap sayuran terutama daripada sayuran jenis
buah.
Industri sayursayuran jenis
buah tempatan
telah
berkembang
dengan
pesatnya sejak
awal 90an.
Kesempatan ini
digunakan
dengan sebaik
mungkin oleh GForce
Enterprise Sdn.
Bhd untuk menceburkan diri dalam bidang ini. Kombinasi bidangusaha yang efektif
akan membantu syarikat mendapatkan keuntungan yang maksimum. Kombinasi yang
efektif membolehkan penggunaan tanah, tenaga buruh dan modal dengan lebih cekap.
Mempelbagaikan bidangusaha dalam ladang juga akan dapat mengurangkan kos pengeluaran,
menambahkan kadar hasil dan dapat mengurangkan kos pengeluaran dan dapat mengurangkan risiko
seperti kejatuhan harga hasil dan serangan penyakit. Bidang usaha ini menepati objektif dan strategi
halatuju industri sayuran melalui Dasar Pertanian Negara (1998-2010).

21

Oleh sebab itu jugalah syarikat kami ingin mengusahakan sayuran jenis cili dan tomato sebagai
bidang usaha untuk dimajukan menggunakan teknik tanaman secara fertigasi terbuka. Selain dapat
meningkatkan hasil ladang, teknik ini juga mampu menjimatkan kos pengeluaran.

22

TANAMAN CILI
Cili ialah sejenis sayuran berbuah yang popular di kalangan penduduk Malaysia. Ia dipercayai
berasal dari Mexico dan Amerika Selatan, tetapi sekarang ditanam di semua negara beriklim tropika.
Nama saintifik bagi cili ialah capsicum annum. Nama biasa ialah cili merah, cili hijau, cili, lada dan cabai,
kebanyakannya ditanam di kawasan tanah rendah. Di Semenanjung Malaysia, kawasan-kawasan utama
pengeluar cili adalah Perak, Johor dan Kelantan.
Cili mengandungi zat pemakanan seperti dalam jadual 2. Di antara zat
pemakanan yang banyak terdapat pada cili ialah karbohidrat (9.5 gram).
KANDUNGAN
Protein ( g )

JUMLAH
2.8

Karbohidrat ( g )

9.5

Lemak ( g )

0.7

Serabut ( g )

Kalsium ( g )

15.0

Besi ( g )

1.8

Fosforus ( mg )

80.0

Kalium ( g )

Natrium ( g )

Karotena beta ( ug )

2,730.0

Vitamin B1 ( mg )

0.2

Vitamin B2 ( mg )

0.1

Vitamin C ( mg )

175.5

Niacin ( mg )

0.7

23

Hasil cili boleh dipasarkan sebagai cili segar (hijau atau merah) atau telah diproses dalam bentuk
cili kering, cili boh, cili jeruk, serbuk cili dan sos cili. Oleh kerana cili mengandungi bahan perasa pedas
iaitu capsaicin , sayur ini sangat popular digunakan sebagai bahan perasa pedas dalam kebanyakkan
jenis makanan terutama sambal belacan. Terdapat beberapa jenis kultivar cili yang disyorkan iaitu MC 4,
MC 5, MC 11, MC 12 dan Kulai.

Umumnya, penduduk Malaysia menggunakan 33,300 tan cili setahun. Sedangkan jumlah cili hanya
lebih kurang 23,000 tan seahun. Sebagai memenuhi keperluan, cili terpaksa diimpot sama ada dalam
bentuk segar, kering, dan juga serebuk. Sudah ternyata di Malaysia memerlukan ramai lagi pengusaha cili
dikalangan penduduk tempatan. Berikut adalah keluasan tanaman cili di Malaysia.

24

Negeri

Keluasan ( ha )
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Johor

993

1080

1108

1012

926

1485

1295

796

484

Kedah

366

384

445

448

394

378.9

321.6

293

313.3

Kelantan

182

167

172

343

568

402.6

487.7

533.6

481.5

Melaka

88

34

64

33

67

57

71.8

71.7

64.7

N.Sembilan

30

38

75

25

28

29

33

37

39.3

Pahang

196

337

259

290

477

441

361.3

283.9

316.1

P.Pinang

21

46

43

46

31

34.9

19.7

25.6

75.8

Perak

888

520

734

826

936

309.7

379

383

391

Perlis

25

17

16

15

11

26

65.6

23.4

Selangor

112

100

125

104

137

234

108

139.8

82.5

Terengganu

154

205

344

456

351

350.3

449.3

384.1

Jumlah

3305

2928

3385

3592

3930

3733.4

3552.4

3013.3

2274.6

Keluasan Tanaman Cili Di Semenanjung Malaysia

25

TANAMAN TOMATO
Tomato ( Lacopersicon esculentum Mill. ), merupakan sayur-sayuran jenis buah daripada family
Solanaceae ( termasuk cili dan terung ) yang penting dan popular di Malaysia. Tanaman yang berasal dari
pergunungan Inter-Andean di Peru telah dibawa masuk ke Malaysia melalui Filipina dan penanamanya
hanya tertumpu di kawasan tanah tinggi. Di Malaysia tanaman tomato yang terbesar terletak di tanah
tinggi Cameron Highlands.

Pada awal tahun 90an petani tanaman tomato mula mengubah amalan penanaman kepada
penanaman tomato berteknologi tinggi iaitu tanaman tanpa menggunakan -tanah dan penanaman secara
fertigasi. Tomato jenis hibrid yang berasal dari Negara Holland adalah jenis yang sesuai ditanam secara
fertigasi.

26

daripada
yang

KANDUNGAN
Protein ( g )

JUMLAH
1.4

Karbohidrat ( g )

3.6

Lemak ( g )

0.2

Serat ( g )

0.4

Kalsium ( g )

12.0

Zat Besi ( g )

0.8

Produk yang dikeluarkan oleh syarikat G-Force

Fosforus ( mg )

28.0

Enterprise ini telah mendapat penganugerahan

Karotena beta ( ug )

790.0

dan FAMA . Pengiktirafan yang diberikan adalah

Vitamin B1 ( mg )

0.18

berasaskan rekod dan pengeluaran produk

Vitamin B2 ( mg )

0.09

berkualiti daripada syarikat ini.

Vitamin C ( mg )

25.

PRODUK DAN
PERKHIDMATAN

Antara produk yang dihasilkan daripada syarikat

ini adalah seperti pengedaran cili dan tomato segar dari ladang. Perkhidmatan yang telah disediakan oleh
syarikat kami adalah seperti perkhidmatan selepas jualan seperti penghantaran secara percuma kepada
pelanggan tetapi tidak melebihi daripada 30 km daripada pusat penghantaran kami.
Selain itu juga,syarikat kami akan menukar mana-mana buah yang rosak selepas daripada
penghantaran kepada pelanggan. Ini tidak berlaku pada mana-mana syarikat selain daripada syarikat
kami. Ini akan membuatkan pelanggan akan berasa berpuas hati kepada perkhitmatan kami dan mereka
akan sentiasa memperoleh bekalan dari kami.
Syarikat kami adalah salah sebuah syarikat yang terbesar dalam mengeluarkan produk cili dan
tomato. Walaupun kami mempunyai banyak persaing produk keluaran kami tetap mendapat permintaan
yang tinggi dari pelanggan dlam dan luar Negara terutamanya Singapura dan Indonesia. Ini yang
membuatkan syarikat kami mempunyai kekuatan yang tersendiri daripada syarikat yang lain. Dengan
pengunaan baja organik 100% menjadikan hasil yang dikeluarkan oleh syarikat kami bebas daripada
sebarang bahaya.
Kami akan bersatu dan memastikan palanggan akan berpuas hati dengan segala produk dan
perkhitmatan yang disediakan oleh syarikat kami. Kami bersedia menerima aduan atau kritikan daripada
pelanggan mengenai produk dan perkhitmatan syarikat kami.

SPESIFIKASI PIAWAIAN CILI KULAI


27

Spesifikasi gred ini meliputi semua varieti dan jenis cili merah tempatan yang dipasarkan. Cili yang
dipasarkan sebagai cili hijau tidak termasuk di dalam sko spesifikasi ini.
Indeks 1:
Tidak matang - Cili berkenaan dipasarkan sebagai cili hijau. Kulit cili berkenaan berwarna hijau muda.
Indeks 2:
Cukup matang - Kulit cili berkenaan berwarna hijau tua dan berkilat dan dipasarkan sebagai cili merha.
Indeks 3:
Cukup matang - Kulit cili berkenaan kelihatan berwarna merah dan hijau (hijau merah).
Indeks 4:
Cukup matang - Kulit cili berkenaan berwarna merah kehitaman (hampir masak) tetapi msih diterima oleh
pasaran di peringkat runcit.
Indeks 5:
Cukup matang - Kulit cili berkenaan berwarna merah sepenuhnya.
Indeks 6:
Terlalu matang - Kulit cili berkenaan berwarna merah kehitaman.

SPESIFIKASI PIAWAIAN TOMATO

Indeks 1 - Tidak Matang


Tomato berkenaan dipasarkan sebagai tomato hijau. Buah tidak matang. Warna hijau muda
keseluruhan tetapi permukaan buah pudar. Tidak sesuai untuk pasaran.

28

Indeks 2 - Cukup Matang


Sudah mencapai tahap kematangan yang sewajarnya dan sesuai untuk dipasarkan sebagai tomato
merah. Buah matang. Warna hijau muda keseluruhan dan permukaan buah berkilat.

Indeks 3 - Cukup Matang


Buah yang mempunyai sedikit calitan warna merah atau kuning (colour breaking) hingga separuh
masak.

Indeks 4 - Cukup Matang


Buah telah mencapai tiga per empat (3/4) masak. Permukaan buah mempunyai sedikit warna
hijau dan warna merah atau jingga melebihi tiga per empat (3/4) daripada permukaan buah.

Indeks 5 - Cukup Matang


Buah masak sepenuhnya. Buah berwarna merah atau jingga sepenuhnya tetap tekstur masih
pejal dan permukaan licin

Indeks 6 - Terlalu Matang


Buah terlalu masak dengan tekstur yang lembut. Tidak digalakkan untuk dipasarkan.

29

RANCANGAN PEMASARAN
Bagi mendapatkan pendapatan yang maksimum dari projek yang dilaksanakan, aspek pemasaran
merupakan elemen penting yang perlu diurus dengan cekap dan berkesan. Perancangan dan analisa
semasa penting untuk memastikan perlaksanaan sesuatu projek menghasilkan pendapatan yang
lumayan kepada pengusaha. Perkara yang terlibat dalam rancangan pemasaran ini adalah :
1)

Analisa
Pasaran

2)

Analisa
Pesaing

3)

Analisa
Persekitaran

4)

Analisa SWOT
(Strenghten,
Weekness,
Oppurtunity
and Threat)

5)

Strategi
Pemasaran

6)

Pemilihan
Strategi

7) Faktor-faktor Kritikal Kejayaan

ANALISA PASARAN
Takrif Dan Informasi Pemasaran
Definisi : Pemasaran
Adalah satu daripada komponen sistem ekonomi keseluruhannya di mana ia melibatkan penggunaan
hasil-hasil pertanian yang mendatangkan manfaat kepada semua.

30

Definisi : Jualan
Adalah satu proses yang melibatkan aktiviti jualan atau urusniaga.

Matlamat organisasi.

Matlamat G-Force Enterprise adalah untuk memperkenalkan penanaman cili dan tomato dengan
menggunakan kaedah fertigasi terbuka dan juga mempelbagaikan keluaran produk daripada dua
jenis tanaman tersebut.

Objektif syarikat.

Untuk memperkenalkan kaedah fertigasi terbuka kepada orang ramai.


Mempelbagaikan keluaran produk daripada tanaman cili dan tomato.
Mengekalkan mutu yang baik bagi produk yang dikeluarkan.
Meluaskan pasaran di pelusuk luar.
Meningkatkan jualan syarikat.
Sentiasa memperbaharui dari aspek pembajaan dan kaedah pengairan agar tanaman yang

dihasilkan bermutu tinggi dan menjimatkan kos.


Menitik beratkan sanitasi tempat penanaman dan sentiasa menjaga kabajikan pekerja.

31

Tinjauan pemasaran

Proses pengumpulan maklumat pasaran yang akan dimasukkan dalam perniagaan yang baik
mestilah disediakan berasaskan maklumat terkini. Secara umumnya tinjauan pemasaran bertujuan untuk
mengumpul maklumat contohnya:

Mengenal pasti peluang perniagaan.


Sebelum memulakan perniagaan pihak kami telah mengenal pasti perniagaan yang hendak
dijalankan mengikut permintaan dan kehendak dalam pasaran.

Menentukan strategi pemasaran perniagaan.


Dengan melakukan beberapa perancangan pemasaran secara jangka panjang untuk
mewujudkan pandangan yang positif tentang kaedah fertigasi terbuka dan juga faedah yang
diperolehi kepada orang ramai.

Mencari altenatif penyelesaian masalah perniagaan.


Pencarian alternative penyelesaian masalah perniagaan adalah untuk membuat persediaan
supaya masalah yang bakal timbul dapat diatasi dengan berkesan.

32

Sasaran pasaran

Berdasarkan penelitian dan pemantauan, corak pemasaran yang dicadangkan ialah


memperkenalkan kaedah fertigasi terbuka kepada petani-petani moden dan juga golongan muda.syarikat
G-Force Enterprise juga menawarkan produk hasil dari penanaman menggunakan kaedah fertigasi
terbuka kepada pengeluar kepada pemborong.seterusnya pemborong kepada peruncit dan kemudiaan
kepada pengguna terakhir. G-Force Enterprise juga memasasrkan produk-produk hasil penanaman
kepada dua jenis iaitu:

i) JENIS SASARAN PASARAN


Eksport produk ke Singapura kerana mendapat permintaan yang tinggi di sana.
Memasarkan kepada kawasan tempatan sahaja.
Ini lebih menggalakkan dalam penjualan produk yang dikeluarkan seterusnya dapat
memperkenalkan kaedah ferigasi terbuka bukan sahaja kepada warga tempatan bahkan kepada orang
luar. Corak pemasaran ini dapat meningkatkan keuntungan selain dari mengembangkan lagi syarikat
kami.

ii) GOLONGAN SASARAN PASARAN

Petani-petani moden dan golongan muda.

Syarikat G-force Enterprise menjadikan golongan ini sebagai sasaran utama kerana golongan ini lebih
cenderung kepada teknologi moden dan mereka lebih senang menerima tanpa terikat dengan kaedah
terdisional. Mereka juga boleh dijadikan egen yang mewakili G-Force Enterprise untuk mengembangkan
teknologi ini kepada umum.

Eksport ke singapura.

33

Syarikat G-Force Enterprise turut mengembangkan sayap ke luar Negara dengan memasarkan produk
hasil ke Singapura. Singapura dijadikan destinasi utama kerana faktor tanah yang tidak mencukupi untuk
menanam sayuran sendiri.

Supermarket ( pasaraya )

Syarikat G-Force Enterprise menjadikan pasaraya sebagai tempat pemasaran utama untuk pasaran
tempatan dalam penjualan produk yang dikeluarkan. Ini kerana pengguna lebih gemar membelil belah di
pasaraya berbanding kedai-kedai runcit di mana terdapat banyak pilihan dan kadangkala terdapat
promosi sempena peristowa khas.

Pasar Tani

Syarikat G-Force Enterprise menjadikan psar tani sebagai tempat memasarkan produk yang dikeluarkan.
Tumpuan utama kami ialah golongan seperti suri rumah, kakitangan pejebat yang tiggal berhampiran
dengan pasar tani. Ini kerana golongan ini menjadikan pasar tani sebagai tempat untuk membeli barang
keperluan masakan.

Ekspo / pameran

Syarikat G-Force Enterprise menadikan ekspo atau pameran sebagai tempat memperkenalkan produk.
Sebagai contoh ekspo sempena hari tani, perternakan dan nelayan yang dijalankan setiap tahun. Disini
kami akan memberikan tawaran yang istimewa. Ini kerana dapat menarik minat pengguna untuk mencuba
produk kami selain memperkenalkan kaedah fertigasi terbuka kepada umum.

Trend pasaran
PENGENALAN TEKNIK PENANAMAN TANAMAN CILI DAN TOMATO SECARA FERTIGASI TERBUKA.

34

Teknik penanaman cili dan tomato dengan menggunakan kaedah fertigasi terbuka sebenarnya
telah lama diperkenalkan. Cuma tidak secara meluas di Negara ini. Fertigasi terbuka menggunaka media
atau bekas tanaman dan ditanam secara terbuka di atas tanah.ia menggunakan larutan baja dimana baja
diberikan kepada pokok melalui sisten pengairan. Syarikat kami menggunakan kaedah titsan atau drip.

Kaedah ini mempunyai banyak kelebihan dan kekurangannya iaitu dengan menggunaka kaedah
ini:

media tumbesaran dan persekitaran menjamin kebersihan dan menghindarkan masalah penyakit.
Pemberian nutrient yang lengkap yang boleh dikawal mengikut kehendak tanaman berdasarkan

jenis dan peringkat pertumbuhan sesuatu tanaman.


Ia juga menggatasi masalah tanah seperti tidak subur, perumah penyakit dan perosak.
Meningkatkan hasil per unit kawasan dengan kepadatab tinggi.
Tiada masalah rumpai dan sekali gus mengurangkan kos buruh.
Kuantiti hasil yang lebih baik.
Penggunaan baja yang cekap 85% berbanding dengan kaedah tabur di tanah 30%.
Hasil lebih tinggi, boleh mencapai 700% atau tujuh kali ganda.
Pengurusan tanaman yang lebih sistematik.

35

Keperluan asas yang perlu ada untuk projek fertigasi tebuka:.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sumber air. Bersih.


Sistem pengairan pusat kawalan nutrient, paip ladang ,penitis dan lain-lain.
Baja khas untuk fertigasi.
Alat mengukur pH dan EC meter.
Bekas tanaman di ladang dan semaian- polibeg , pasu dan pot semaian.
Medium tanaman- habuk sabut 100%, arang sekam 100%, campuran habuk sabut + arang sekam

50:50.
7. Biji benih terpilih.
8. Latihan kemahiran.

Prospek Dan Masa Depan.

Syarikat G-Force Enterprise ingin mengembangkan perniagaan ke Taiwan dan ingin menembusi
pasaran Eropah dengan memperkenalkan produk keluaran syarikat . mempelbagaikan lagi produk yang
sedia ada dengan meningkatkan lagi kualiti. Ini boleh dilaksanakan dengan strategi berikut :

Agro-Teknologi : Menggunapakai teknologi terkini dalam sektor


pertanian bagi menghasilkan produk yang berkualiti dan dijamin
peningkatan pengeluarannya.

Fokus Pelanggan : Mengambilkira keperluan pasaran semasa


dan kehendak pelanggan.

K-Ekonomi : Penumpukan kepada ilmu pengetahuan melalui


internet dan R&

Proses pemasaran
HIMPUNAN SETEMPAT
Kawasan pengeluaran
HIMPUNAN PUSAT

36

Kawasan pengumpulan
PEMPROSESAN / PENGILANGAN
Perubahan bentuk
PEMBORONGAN
Pasaran borong

PERUNCITAN

Saluran pemasaran

EJEN /
BROKER
PEMBORONG
PEMBORONG
PERUNCIT

PERUNCIT

PERUNCIT

Penentuan Harga Sistem Hantaran.

PENGELUAR

sayur dihantar kepada pemborong


Harga tidak diketahui.
Semua jenis gred.
37

PEMBORONG

AKTIVITI JUALAN

PENGELUAR

Persetujuan hantaran
Tiada apa-apa bayaran

Jualan secara tunai.


Pengeluar menanggung kerosakan, susun.
Pemborong ambil upah dan kos terlibat.

1. Pembayaran yang dibuat oleh pemborong.

38

Bulan
Januari

Ramalan Jualan
10,000

RAMALAN
JUALAN BAGI

Februari

15,000

SYARIKAT G-

Mac

20,000

FORCE

April

27.000

ENTERPRISE.

Mei

30,000

Jun

40,000

Julai

43,000

Ogos

45,000

September

47,000

Oktober

50,000

November

51,000

Disember

57,000

Jumlah Tahun Pertama

450,000

Jumlah Tahun Kedua (3.3%)

465,000

Jumlah Tahun Ketiga (4.0%)

490,000

39

PESAING

Nama syarikat pesaing:


1.
2.
3.
4.

Zenxin Sdn. Bhd.


TKPM Institut Pertanian Ayer Hitam
Ladang Sentol Enterprise
Sayuran daripada negara Thailand dan Indonesia

KEKUATAN SYARIKAT PESAING


Kedudukan lokasi perniagaannya yang strategic kerana berhampiran dengan Bandar besar. Ini
memudahkan pelanggan mendapatkan informasi terkini dan juga produk yang dikeluarkan dengan
lebih sistematik dan telah lama bertapak dipasaran.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Tawaran harga yang ditawarkan di pasaran adalah berpatutan.


Mempunyai pasaran yang meluas
Mengamalkan Quality Control (QC) yang baik.
Penggunaan teknologi yang lebih tinggi di pasaran dan lebih efisyen.
Lebih cekap merebut peluang di pasaran.
Sentiasa mengadakan promosi yang berterusan untuk meningkatkan pengguna terhadap produk

VII.

mereka.
Mempunyai ramai pekerja terlatih yang berpengalaman dalam bidang pengeluaran kilang.

KELEMAHAN SYARIKAT PESAING

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Tawaran harga yang tinggi.


Pembungkusan dan kandungan produk yang dihasilkan adalah sama dan tiada perubahan inovasi.
Tiada kepelbagaian produk.
Pemilihan baja yang efisyen.
Tidak menitik beratkan kebajikan syarikat.
Tidak mahir mencari pemborong dan pembekal bagi memperluaskan pasaran mereka.
Sistem pengurusan yang lemah kerana penghantaran barang lambat kepada pengguna.
40

ANCAMAN YANG ADA PADA SYARIKAT PESAING ADALAH :

Persaingan harga.
Banyak produk berasakan pertanian adalah bermutu dan mempunyai kualiti yang tinggi di pasaran.
Kos yang tinggi untuk mengeluarkan hasil yang bermutu tinggi.
Syarikat pesaing telah terlebih dahulu ditubuhkan.

41

PELUANG YANG ADA PADA SYARIKAT PESAING

I.
II.

Perniagaan akan berjalan lancar tanpa sebarang masalah yang berkaitan dengan undang-undang.
Kuasa monopoli di tahap persaingan iaitu terdapat pesaing pesaing yang bersaing untuk menarik

III.

perhatian pelanggan
Ini kerana pelanggan dapat menentukan sejauh mana jatuh dan naiknya sesuatu perniagaan
tersebut.

STRATEGI PEMASARAN
Produk yang syarikat kami hasilkan adalah berlainan dengan apa yang ditawarkan dengan pesaing lain
tawarkan. Syarikat kami menghasilkan pelbagai jenis produk berasakan cili dan tomato yang terpilih dan
bermutu tinggi.

Ia berbeza dari segi kualiti dan kuantiti dalam produk kami. Bentuk pembungkusan yang dipilih oleh
syarikat kami ialah dalam bentuk yang mudah digunakan seperti botol plastik untuk sos cili dan tomato..

Apa yang menarik umtuk kami tujukkan kepada pengguna ialah menyediakan pelbagai jenis produk untuk
memudahkan pengguna membuat pilihan mengikut citarasa bagi mendapat kepuasan daripada produk
syarikat kami. Syarikat menggunakan nama G-Force sebagai nama syarikat yang mudah diingati.

42

Antara saluran edaran yang dipilih oleh Syarikat G-Force Enterprise:

I.

Penjualan terus kepada pengguna.


Penjualan produk dan kursus terbaru dan terkini tentang kaedah fertigasi
terbuka akan diberitahu secara terus kepada pengguna.

II.

Penjualan melalui peruncit.


Untuk memperluaskan lagi sasaran pasaran bagi syarikat kami. Kami
menggunakan saluran agihan melalui peruncit sebagai pengedar
barangan.

III.

Penjualan melalui pemborong dan agen.


pemborong

Jenis-jenis Strategi Pemasaran


Beberapa strategi boleh dirangka untuk meningkatkan dayasaing tanaman cili dan tomato bagi pasaran
tempatan dan eksport.

1) Strategi Produk
Bekalan yang berterusan menjadi faktor penting dalam pemasaran
cili dan tomato domestik dan antarabangsa. Bagi merealisasikan matlamat
pemasaran, strategi produk perlu berkualiti, menitikberatkan
kepada pembungkusan, penggredan dan pelabelan. Untuk pasaran
jangkamasa panjang, cili dan tomato Malaysia perlu melepasi standard
piawaian bagi membolehkan perluasan pasaran ke negara-negara
seperti Jepun, Taiwan, Korea, Australia, EU dan USA

43

2) KAWASAN PASARAN
Pihak syarikat akan member tumpuan pasaran di sekitar daerah Parit Raja , Ayer Hitam dan Batu
Pahat kerana lokasi yang berlainan dapat memperluaskan pasaran bukan itu sahaja produk-produk ini
akn dieksport ke Singapura.

3) STRATEGI PROMOSI
Pihak syarikat telah menjalankan promaso dan telah mengenalpasti satu pemborong dari pasar
borong Ayer Hitam dan satu pemborong dari Batu Pahat. Pihak syarikat jua telah mendapatkan khidmat
nasihat daripada pihak FAMA dalam mempromosikan hasil ladang sekaligus mempromosikan kaedah
fertigasi terbuka. Usaha promosi melalui internet juga dilakukan iaitu melalui www.g-force.blogspot.com
dan tindak balas yang kami terima amat memberangsangkan. Dalam jangka masa panjang, syarikat ini
akan , ladang milik syarikat kami akan dipasang CCTV dan pelanggan boleh mengikuti secara langsung
aktiviti di ladang melalui internet.

4) PERLETAKAN HARGA
Pihak syarikat akan sentiasa mengawasi pararan harga bagi cili dan tomato dan menetukan harga
berdasarkan standart harga pasaran yang dikeluarkan oleh pihak FAMA.

44

TENAGA KERJA PEMASARAN


BIL
1
2
3
4

JAWATAN
Pengurus Pemasaran
Penyelia
Pemandu
Buruh Am

BIL PEKERJA
1
2
1
8

SPESIFIKASI TUGAS

BIL
1

JAWATAN
Pengurus Pemasaran

TANGGUNGJAWAB DAN TUGAS UTAMA

Menjalankan tugas-tugas pemasaran


termasuklah penyediaan dokumen tender
tender kerajaan untuk kementeriankementeriankerajaan dan mengenalpasti
pemborong mematikan skop promosi yang
berkesan untuk memasarkan produk syarikat dan
memperkenalkan kaedah fertigasi terbuka

Penyelia

kepada umum.
Bertanggungjawab melaksanakan dan menyelia

Pemandu

kerja-kerja harian dan jadual tanaman.


Menghantar hasil ladang kepada pemborong

Jurujual

dan pembeli mengikut permintaan.


Mempromosikan dan memberi penerangan lanjut

Buruh Am

mengenai produk yag dihasilkan.


Berurusan dengan pemborong dan pembeli.
Menjalankan kerja-kerja ladang mengikut arahan

penyelia.

45

JAWATAN

BIL

GAJI
/
ORANG

KWSP
(11%) /
ORANG

PERKESO
(2%) /
ORANG

ELAUN
/
ORANG

JUMLAH
(RM) /
ORANG

JUMLAH

Pengurus
Besar

1900.00

209.00

38.00

150.00

2297.00

2297.00

Pengurus
Pentadbira
n

1500.00

165.00

30.00

120.00

1815.00

1815.00

Pengurus
Pemasaran

1500.00

165.00

30.00

120.00

1815.00

1815.00

Pengurus
Kewangan

1500.00

165.00

30.00

120.00

1815.00

1815.00

Pengurus
Operasi

1500.00

165.00

30.00

120.00

1815.00

1815.00

Penyelia
ladang

1100.00

121.00

22.00

100.00

1343.00

2686.00

Pemandu

750.00

83.00

15.00

100.00

948.00

1896.00

Jurujual

650.00

72.00

13.00

80.00

815.00

815.00

Buruh

700.00

77.00

14.00

90.00

881.00

7048.00

JUMLAH

18

11 100.00

1222.00

222.00

1000.00

13 515.00

IMBUHAN BALAS JASA DAN GAJI

46

22 002.00

JADUAL PEMASARAN

PERKARA

PERBELANJAAN
HARTA (RM)

Papan iklan

PERBELANJAA
N BULANAN

LAIN-LAIN (RM)

(RM)

1800

Elaun perjalanan

250

Tol

200

Komisen jurujual

150

Risalah

190

Minyak kenderaan

700

Insuran

2200

Kad perniagaan

JUMLAH

60

1800

3650

47

60

48

TANAMAN CILI DAN TOMATO SECARA FERTIGASI TERBUKA


Pengenalan Fertigasi
Penanaman tanpa tanah dengan pemberian baja melalui sistem pengairan.
Kelebihan Sistem Fertigasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nutrien lengkap boleh dikawal mengikut pertumbuhan pokok.


Menjamin kebersihan dan menghindar penyakit.
Mengatasi masalah tanah.
Meningkatkan hasil pengeluaran.
Masalah rumpai sangat rendah.
Kualiti hasil yang lebih baik.
Penggunaan baja yang cekap.
Mengurangkan penggunaan racun.
Hasil yang lebih tinggi.

Kelemahan Sistem Fertigasi


1.
2.
3.
4.

Modal permulaan yang agak tinggi.


Pengetahuan yang mendalam perihal tanaman.
Pengurusan ladang yang berterusan.
Kerosakan sistem membawa kerugian.

49

Apa Jenis Tanaman Yang Boleh Ditanam Secara Fertigasi


1. Terserah kepada anda.
2. Tanaman sayur berbuah : Tomato, Cili, Capsicum, Terung, Timun Jepun
3. Lain-lain seperti melon, strawberry, bunga landskap boleh ditanam secara fertigasi.

Hasil
Jenis Tanaman Tempoh Hasil
1. Tomato 5 6 bulan 2 4 kg / pokok
2. Cili 5 6 bulan 4 6 kg / pokok

Pengurusan Tapak Semaian Dan Rawatan Biji Benih

Prestasi tanaman sangat bergantung kepada kualiti larutan nutrien dan input yang dibekalkan.
Media semaian mestilah yang baik untuk menghasilkan percambahan
yang tinggi, bebas penyakit dan harga yang berpatutan.
Habuk sabut dan peat moss boleh digunakan, sekiranya menggunakan habuk sabut perlu gaul dan
rendam dalam larutan nutrien 1.5 EC. Isikan dalam plot / bekas semaian tanpa padat.
Biji benih perlu dirawat untuk mempercepatkan percambahan, 70% daripada
kejayaan hasil projek terletak kepada biji benih. Biji benih yang terpilih dan ada
jaminan tidak perlu dirawat ( terus semai ).

Rawatan 1
1. Rendam biji benih dalam air biasa selama 6 8 jam.
2. Tus
50

3. Gaul racun kulat ( cth : thiram )


Rawatan 2
1.
2.
3.
4.

Rendam biji benih dalam air suam selama 3 4 jam.


Tus
Tutup biji benih ( lembap ) di dalam bekas dengan plastik/ kertas basah.
Biarkan sehingga cambah ( 2 4 hari ).

Rawatan 3
Sehari selama 5 minit Sistem Fertigasi bergantung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kepada jenis tanaman. Rendam biji benih dengan air panas biasa 6 8 jam.
Taburkan biji benih di atas kertas lembap. Gulungkan.
Masukkan dalam plastik jernih ( tiup untuk digelembongkan ).
Jemur pada panas matahari 6 8 jam.
Biar dalam suhu biasa sehingga cambah.
Semai biji benih yang sudah dirawat. Teknik menyemai pengaruhi
peratus cambah dan keseragaman. Semai dengan kedalaman 0.5 1.0
cm dan kekalkan kelembapan. Untuk menyemai biji benih sayur bilangan / pot adalah seperti

berikut :
i) Tomato 2 biji / pot
ii) Cili 1 biji / pot
9. Susun di atas rak di bawah lindungan 50 70% atau masukkan dalam bilik gelap / karung plastik
hitam. Apabila pecah dan keluar mata tunas perlu diletakkan di cahaya matahari di bawah struktur
pelindung hujan(SPH). Periksa dan siram hari-hari dengan siraman halus atau kabus.Untuk
mengekalkan kelembapan siram 1 2 kali sehari.
10. Sebelum cambah - siraman air + racun kulat.
11. Selepas cambah - Siram larutan baja
12. Bila keluar daun ketiga boleh tanam dalam polybag ( minggu ketiga )
13. tomato, cili & terung ). Asingkan anak pokok terpilih - yang subur,
14. normal, uniform, segar dan tiada jangkitan penyakit.
15. Jumlah pokok yang disemai mestilah 20 30%. Lebih daripada keperluan sebenar di ladang. Alih
anak benih terpilih ke polybag di sebelah petang dan jangan siram sehari sebelum alih untuk
mengelakkan daripada pecah.
16. Seminggu sebelum mengalih ke polybag ianya perlu dibasahkan dengan air
kosong 5 kali

51

Penyediaan Ladang
1. Tindakan awal yang perlu diambilkira adalah merupakan perkara-perkara berikut :
(1) Luas kawasan atau jumlah polybag ( poin ).
(2) Pemilihan kawasan.Saiz rumah lindungan.
(3) Tentukan sistem operasi yang sesuai.
(4) Buat anggaran kos sesuaikan dengan bajet.
(5) Sediakan kawasan.
(6) Mulakan pembinaan penubuhan unit.

52

2. Penyediaan Kawasan
(1) Kawasan jangan terlindung, sekurang-kurangnya mendapat cahaya matahari 6 jam sehari.
Pilih kawasan yang mempunyai kemudahan asas seperti elektrik dan air bersih ( telaga
tiub ).
(2) Bina sistem saliran yang baik elak air bertakung kelembapan tinggi.
(3) Adakan parit kecil dan besar jika perlu untuk menampung dan mengalirkan air berlebihan
terutama semasa hujan lebat.

Keperluan Asas Fertigasi


(1) Rumah / Struktur Pelindung Hujan ( SPH ).
(2) Sumber Air.
(3) Larutan Baja.
(4) Sistem Pengairan.
(5) Media Tanaman
(6) Bekas Tanaman ( polybag / pasu dll. ).
(7) Biji Benih
(8) Alat Pengukur Larutan.
3. Rumah / Struktur Pelindung Hujan ( 8 x 8 x 60 = 100 polybag )
(1) SPH terdapat berbagai bentuk dan saiz terpulang kepada pengusaha untuk memilih yang
terbaik dan mempunyai bajet yang mencukupi. Sebagai contoh yang mudah dan murah
pengusaha boleh rujuk kepada gambar
4. Sumber Air
(1) Tidak terputus bekalan. Bersih tidak tercemar (Toksik / keracunan mendapan / ampaian
ferumdll.).Jernih.Tidak berbau.
(2) Lebih sejuk, lebih baik ( oksigen tinggi )
(3) Air boleh didapati dari bekalan JBA, air bumi ( telaga tiub ) atau air gunung ( mengalir ).
Penanaman kali kedua tangki perlu dibersihkan / dibasuh.
5. Baja
(1) Baja sama dengan baja hidroponik.
(2) Kandungan nutrient yang lengkap dan seimbang (berbeza ikut jenis tanaman).
(3) Biasanya dalam satu set khas ( A & B ) ( campuran atau cecair ) dalam bungkusan / bekas
berlainan.
Contoh Kandungan Baja

53

1)
2)
3)
4)
5)

1. Set A Set B
Kalsium nitrate Kalsium nitrate
Ferum Mono kalium posfat
Magnesium sulfat, Mangan sulfat
Kuprum sulfat, Zink sulfat
Asid borik, Nitrium molibdat
6. Sistem Pengairan

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pam 1 Hp
2 Penapis ( Filter )
Timer
2 tong biru 200 liter untuk bancuhan baja set A & set B.
Paip HDPE 32 mm ( paip utama ).
PE tubing.
Adaptor.

54

7. Media
Ciri-ciri media yang baik perlu mempunyai ruang udara 20 40%, kadar
pegangan air 60 80%, bebas penyakit, mesra alam dan murah. Selain
dari itu ianya boleh mengawal nutrient, pH dan suhu serta mudah
diperolehi. Media tanaman yang popular merupakan habuk sabut 100%, arang sekam 100% dan
campuran habuk sabut + arang sekam 50:50.
8. Bekas Tanaman
Tong cat, pasu, polybag boleh digunakan, asalkan mudah diperolehi.
9. Biji Benih
Biji benih terpilih perlu sesuai dengan keadaan setempat, hasil tinggi dan
diterima pasaran. Terdapat Normal seed F1 Hibrid dan Precision seed
F1 Hibrid dan ada jaminan.
10. Alat Pengukur Larutan
Alat ini diperlukan untuk mengukur larutan baja mengikut peringkat dan jenis
tanaman.

55

11. Pengurangan Ladang


Sebelum memindahkan anak benih ke ladang semua peralatan termasuk PE
tubing, dripper, nipple perlu dibersihkan. Sekiranya masuk pusingan ulangan
kedua atau seterusnya mesti dilakukan sterilisation ladang dan peralatan terlebih
dahulu.
12. Mengubah Anak Benih Ke Ladang
Sehari sebelum mengubah ke ladang jangan siram anak benih dengan air
dan perlu tanam di waktu petang. Tanam sama paras dengan media dalam
polybag.
13. Umur Anak Benih Di Ubah Ke Ladang
Tomato 15 25 hari
Cili 25 30 hari
14. Menyiram
Sila rujuk manual tanaman tomato dan cili.
15. Menyulam
Menyulam dilakukan seminggu selepas mengubah anak benih ke dalam
polybag / ke ladang untuk mendapatkan keseragaman.

56

16. Penyediaan Larutan Stok


SetA ,SetB
Larutan Stok A100 ml
Larutan Stok B100 ml
Isi air dalam tangki
Campurkan larutan stok A kacau
Campurkan larutan stok B ( jumlah yang sama dengan stok A ) kacau.
Sukat bacaan EC dan pH.
Ulang langkah di atas sehingga dapat kepekatan EC dan pH yang dikehendaki.
17. Pengagihan Nutrien Ke Ladang
Permulaan ( Vegitatif )
pH 5.8 6.3
EC 1.5 1.8
3 5 kali sehari ( 8.00 pagi hingga 5.00 petang )Siang hari sahaja Selepas 3 4 minggu
pH 6.0 6.3
EC 1.8 2.5
4 6 kali sehari ( 8.00 pagi hingga 5.00 petang )Siang hari sahaja
18. Pengagihan nutrien dipengaruhi oleh :
Jenis tanaman banyak daun / daun lebar
Umur tanaman lebih tua, lebih banyak atau pekat
Cuaca panas cair dan banyak, kerap
Cuaca sejuk pekat, sedikit, jarang
Cahaya kurang baja lebih pekat
Pemberian awal nutrien diperlukan banyak dan flushing 30% dibuang.
Pemberian pertengahan nutrien flushing 15% buang.
Pemberian akhir nutrien sekadar cukup sahaja.
19. Penjagaan Di Ladang
Periksa sistem pengairan untuk mempastikan tiada kebocoran dan aliran
titisan sempurna kepada setiap polybag / pokok. Pastikan tiada
kekurangan mikro nutrien.
Latih pokok dengan memasang trellis menggunakan tali rafia halus bagi
tanaman tomato, timun dan melon. Cantas semua tunas-tunas sisi / air
bagi tanaman tomato dan setiap kali potong celup gunting dalam racun
20. kulat mengelakkan penyakit.

57

Kebersihan ladang perlu dijaga dengan baik sisa tanaman, buah busuk,
bungkusan, bekas racun perlu dikumpul dan dimusnahkan.
Pokok perlu dijaga dari perosak dan penyakit dengan cara samada cara
manual ( mengambil dan membuang perosak / penyakit ), cara biologi
(menggunakan musuh semula jadi / predator) atau cara kimia
(menggunakan racun serangga).
Serangga perosak yang selalu menyerang tanaman sayur-sayuran
merupakan ulat ratus, hamama, kutu daun, trip, ulat pelombong daun, lalat
putih dan lain. Serangga dan penyakit boleh dikurangkan / dikawal dengan mengamalkan amalan
pertanian baik ( APB ), membaja ikut jadual, mengikut jarak
tanaman yang betul, pengairan yang cukup dan saliran yang baik. Amalkan
pusingan tanaman yang betul dan elakkan tanaman melon, cili dan tomato
berturut-turut.

21. Memungut Hasil


Pengeluaran hasil tanaman dari sistem fertigasi sangat tinggi sekiranya semua
dijaga dengan baik. Berikut merupakan hasil tanaman yang boleh dicapai:

Tomato 120 180 ton / ha


Cili 30 40 ton / ha
Hasil dipetik, dimasukkan dalam bakul plastik dan dihantar ke pusat pengumpulan/ kawasan
teduhan untuk tujuan penggredan, pembungkusan dan pemasaran

58
RAJAH 1 : MODEL SISTEM PENGAIRAN FERTIGASI

RAJAH 2 : MODEL SISTEM PENGAIRAN FERTIGASI KE


ATAS POKOK

59

CARTA ALIRAN PEMPROSESAN CILI DAN TOMATO

Carta aliran pemprosesan amat berguna untuk perancangan dan penyediaan pelan bagi membina
sebuah kilang yang akan memproses sos.

Ini peluang untuk memastikan fasa-fasa pemprosesan dan jenis jenis pemprosesan dapat diteliti
dan dihubungkaitkan dengan jenis bahan-bahan yang digunakan, jenis-jenis produk akan dikeluarkan
dan kapasiti pengeluaran harian bagi setiap jenis produk.

Perubahan boleh dibuat dengan mudah dalam carta aliran tersebut menunjukan fasa-fasa
penerimaan bahan-bahan mentah, pemprosesan, penggredan, pembungkusan, dan penyimpanan produk
yang dikeluarkan.

60

CARTA ALIRAN PEMPROSESAN SOS CILI


Cili kering

bawang putih

Potong cuci dan

buang kulit

rendam
kisar hingga halus
bahan pemekat
masukkan ke dalam kawah dan campur
ramuan-ramuan lain
campur sedikit
gula

Masak sehingga pekat

SOS CILI

Pam kedalam tong taking


Botol bersih

Sterilkan

Masukan ke dalam botol sewaktu


masih panas

Tutup dengan serta merta dan lebelkan

Susun dalam kotak

Edarkan pada pengguna


CARTA ALIRAN PENGGELUARAN SOS TOMATO
61

Kanji khas
+
Air

Paste tomato
+
Air

Gula, rempah
gam, garam

Masak dalam kawah

Cuka ( 10 % )
+
Bahan awet ( larutan )
+
Bahan perasa asli
Botol bersih/
Botol baru

Wapkan

SOS TOMATO

Pam ke tong penisi

Isikan ke dalam botol sewaktu masih panas

Tutup

Label

Susun dalam kotak

Edar pada pengguna

WAKTU OPERASI
62

HARI / WAKTU BEKERJA:


Semaian anak pokok

8.00 pagi hingga 10.00 pagi.

Pembajaan / racun

7.30 pagi hingga 9.00 pagi.

Kawalan perosak

8.00 pagi hingga 10.00 pagi.

Pengutipan Hasil

8.00 pagi hingga 10.00 pagi.

HARI / WAKTU BEKERJA:


Perniagaan di buka setiap hari.
Waktu di peruntukan ialah dari pukul 8.00 pagi sehingga 4.00 petang ( bagi peringkat eksekutif dan
operatif).
Pada pukul 7.00 pagi sehingga 2.00 petang ( bagi peringkat pekerja sahaja ).

63

KOS PEMBANGUNAN

1. KERJA-KERJA AWALAN DAN PEMBERSIHAN KAWASAN

BIL
1

PEKARA

KOS ( RM )

Meracun rumpai dan tumbuhan secara kontrak

5,000

bagi keluasan 10 ekar tanah untuk mematikan


tumbuhan supaya mudah dibersihkan. Kadar upah
: RM 500 / ekar x 5 ekar

Pembersihan kawasan secara kontrak

10,000

menggunakan jentolak / JCB untuk keluasan 10


ekar tanah. Kadar upah : RM 1,000 / 10 ekar x 5
hari kerja

Kerja-kerja merata dan memadatkan tanah secara

5,000

kontrak bagi keluasan 10 ekar tanah.


Kadar upah : RM 500 / ekar x 10 ekar
JUMLAH KOS

20,000

64

2. PEMBINAAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA

BIL

PEKARA

KOS ( RM )

Jalan Ladang

8,000

Perparitan

9,000

Pagar Kawasan

10,000

Sumber Air

7,000

Sumber Elektrik

5,000

Bangunan Pejabat Operasi Rumah

15,000

7
8

Pam Sistem Fertigasi


Stor Peralatan dan Bahan Input

10,000
10,000

Pusat Pengumpulan Hasil

6,000

JUMLAH KOS

80,000

65

3. PEMBINAAN SISTEM FERTIGASI


BIL

PEKARA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Paip Utama (Polypipe HDPE 35mm)


Paip Sekunder (Polypipe HDPE 16mm)
Paip Tertier (Microtubing 6mm)
Start Joiner 4/6mm (2 way)
Pen dripper
Off Take Valve
Rubber Gromet
Barb End Line
Digital Timer
Disc Filter 50mm
Pam Air

12
13
14
15
16
17
18

Tangki Air 2,700 Liter


Tangki Air 200 Liter
Fitting
pH Meter
EC Meter
Penebuk Lubang Efektif 4mm
Penebuk Lubang 16mm (Drill Bit)
Plastik Tutup Bumi (Silvershine) 1.2m x 250m
Upah Pemasangan

19
20

KOS ( RM )

JUMLAH KOS

2 000
4 000
7 000
3 000
4 000
1 000
1 000
1 000
2 000
2 000
1 000
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
3 000
10,000
50 000

66

4. ANGGARAN KOS PEMBANGUNAN


BIL
1
2
3

PEKARA
Kerja-Kerja Awalan Dan Pembersihan Kawasan
Pembinaan Infrastruktur Dan Prasarana
Pembinaan Sistem Fertigasi
JUMLAH KOS PEMBANGUNAN

KOS ( RM )
20 000
80 000
50 000
150 000

KOS OPERASI ( 4 BULAN / 1 MUSIM )


Kos ini adalah pebelanjaan pengurusan projek meliputi perbayaran gaji, elaun, bil-bil utiliti, sewa dan lainlain bayaran yang diperlukan setiap bulan bagi tempoh 4 bulan atau atu musim.
1. Gaji Pengurusan / Kakitangan / buruh
BAYARAN BULANAN

KOS BAGI 4

BIL
1

PERKARA
Penyelia ( 2 orang)

( RM )
2686.00

BULAN ( RM )
10 744.00

Buruh Am (8 orang)

7048.00

28 192.00

JUMLAH KOS

9734.00

38 936.00

67

2. Utiliti dan pengendalian (api, elektrik, sewa dan lain-lain )


BIL

PEKARA

BAYARAN

KOS BAGI 4

Air JBA

BULANAN ( RM )
400

BULAN ( RM )
1600

Elektrik

300

1200

Telefon dan Faksimili

300

1200

Alat Tulis dan

100

400

100

400

1200

4800

keperluan pejabat
5

Petty Cash
JUMLAH KOS

Anggaran kos operasi ( 4 bulan @ 1 musim )


BIL
1
2

PEKARA
Gaji Pengurusan / kakitangan
Utiliti Dan Pengendalian

BULAN ( RM )
25 500
1200

1 MUSIM ( RM )
102 000
4800

JUMLAH KOS PEMBANGUNAN

26 700

106 800

Kos pengeluaran ( 4 bulan / 1 Musim )


Kos ini merangkumi pembelajaan pembelian bahan input seperti baja, benih, racun kimia, dan lain-lain.
Perbelanjaan ini adalah keperluan bagi satu pusingan tanaman dan berulang pada setiap pusingan
( musim ).

68

Anggaran kos pengeluaran ( 4 bulan / 1 musim ) Cili Dan Tomato

KOS BELANJA
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PEKARA
Benih Tomato (5 000 pokok)
Benin cili (5 000 pokok )
Polybeg 16" x 16" x 0.12mm
Tray Semaian 'Plug' 500
Peat Moss
Cocopeat (Sabut Kelapa)
Sekam Bakar
Baja Fertigasi (Set A & Set B)
Racun Kimia
Lain-lain keperluan
JUMLAH KOS

1 MUSIM ( RM )
1 000
1 000
2 000
1 000
1 000
6 000
8 000
24 000
3 000
2 000
49 000

69

Jumlah keseluruhan kos permulaan


Jumlah pebelanjaan yang diperlukan bagi memulakan projek ini awal kerja-kerja pembersihan kawasan,
penanaman hingga penenuaian hasil, i\aitu bagi tempoh 4 bilan ialah :
BIL
1

PEKARA
KOS PEMBANGUNAN

KOS( RM )
20 000

i) Kerja-Kerja Awalan Dan Pembersihan Kawasan


ii) Pembinaan Infrastruktur Dan Prasarana
iii) Pembinaan Struktur Rumah Pelindung Hujan 20
lebar x 100 panjang (10 buah)
iv) Pembinaan Sistem Fertigasi

80 000

50 000

JUMLAH KOS PEMBANGUNAN


KOS OPERASI ( 4 BULAN)

130 000
102 000

4 800
106 800

i) Gaji Pengurusan / Kakitangan


ii) Utiliti Dan Pengendalian
JUMLAH KOS OPERASI
KOS PENGELUARAN (4 BULAN)

1 000
i) Benih Cili (5,000 pokok)
ii) benih tomato (5 000 pokook)

1 000

ii) Polybeg
iii) Tray Semaian 'Plug'
iv) Peat Moss
v) Cocopeat (Sabut Kelapa)
vi) Sekam Bakar
vii) Baja Fertigasi (Set A & Set B)
viii)Racun Kimia
ix) Lain-lain keperluan
JUMLAH KOS PENGELUARAN
JUMLAH KESELURUHAN kOS PERMULAAN

HASIL DAN PULANGAN


i) Jumlah hasil yang diperolehi dianggarkan daripada bilangan pokok
yang ditanam x hasil sepokok bagi tanaman cili

70

2 000
1 000
1 000
6 000
8 000
24 000
3 000
2 000
49 000
168 800

Bilangan Pokok Ditanam

= 5,000 pokok

Anggaran Hasil Semusim

= 5 kg / pokok

Jumlah Hasil Semusin

= 5 x 5,000
= 25,000 kg
= 25 tan / musim (4 bulan)

Bilangan Musim / Tahun

= 3 musim

Jumlah Hasil Setahun

= 25,000 kg x 3 musim
= 75,000 kg / tahun
= 75 tan

ii) Pulangan pendapatan dikira pada harga ladang.


Harga jualan di ladang

= RM 4.00 / kg

Jumlah Pendapatan Semusim

= RM 4.00 x 25,000 kg
= RM 100,000.00 / musim

Jumlah Pendapatan Setahun

= RM 100,000.00 x 3 musim

71

= RM 300,000.00 / tahunii) Jumlah hasil yang


diperolehi dianggarkan daripada bilangan pokok
yang ditanam x hasil sepokok bagi tanaman tomato
Bilangan Pokok Ditanam

= 5,000 pokok

Anggaran Hasil Semusim

= 5 kg / pokok

Jumlah Hasil Semusin

= 5 x 5,000
= 25,000 kg
= 25 tan / musim (4 bulan)

Bilangan Musim / Tahun

= 3 musim

Jumlah Hasil Setahun

= 25,000 kg x 3 musim
= 75,000 kg / tahun
= 75 tan

ii) Pulangan pendapatan dikira pada harga ladang.


Harga jualan di ladang

= RM 2.00 / kg

Jumlah Pendapatan Semusim

= RM 2.00 x 25,000 kg
= RM 50,000.00 / musim

Jumlah Pendapatan Setahun

= RM 50,000.00 x 3 musim
= RM 150,000.00 / tahun

72

PROSES OPERASI LADANG


Rajah aliran pengeluaran aktiviti yang dijalankan dalam pengeluaran produk bermula
daripada peringkat awal.
Penyediaan Tapak

Sistem Fertigasi

Bahan Tanaman

Struktur Lindungan

Media Tanaman

Sistem Pengairan

Susunan Media

Anak Benih

Amalan Kultur

Pembajaan

Pengurusan Tanaman

73

Sokongan Pokok

74

SENARAI KAKITANGAN DALAM RANCANGAN PENTADBIRAN


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pengurus Pentadbiran
Pengurus Pemasaran
Pengurus Operasi
Pengurus Kewangan
Penyelia Projek Tanaman Cili Dan Tomato
Pemandu
Buruh
Bahagian ini menerangkan struktur organisasi dalam syarikat G-Force Enterprise yang

bertanggungjawab terhadap perjalanan syarikat secara keseluruhannya. Manakala bagi


pengurusan projek, pihak syarikat akan menggaji kakitangan dan buruh secara kontrak bagi
tempoh selama projek itu berjalan.
Bagi pengurusan syarikat, diketuai oleh seorang Pengarah Urusan, empat orang Pengurus
Bahagian dan dua Pengurus Projek bagi setiap projek yang dilaksanakan.
Bagi pengurusan projek, diketuai oleh dua orang Penyelia Projek Fertigasi bagi tanaman
Cili dan Tomato serta dibantu lapan orang Buruh Am iaitu pekerja asing dari Indonesia bagi
melaksanakan projek yang telah dirancangkan.
Syarikat kami juga mengupah seorang jurujual sebagai orang tengah untuk berurusan
dengan pemborong dan peruncit. Terdapat dua orang pemandu untuk menghantar hasil ladang
untuk dipasarkan.

75

Carta organisasi

Pengarah Urusan

Pengurus kewangan

Pengurus Pentadbiran

Pengurus Operasi

Pengurus Pemasaran

Penyelia Projek
Tanaman
Fertigasi
-Cili

76

Penyelia Projek
Tanaman
Fertigasi
-Tomato

HURAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB


1. NAMA : Mohd Aliff Afiq Bin Ya
JAWATAN : Pengurus Besar
SPESIFIKASI TUGAS

Sebagai perancangan ladang


Bertanggungjawab terhadap keseluruhan organisasi
Memastikan pengeluaran hasil lading di tahap terbaik
pengurus cuba membaiki unitnya dan menyesuaikannya dengan keadaan persekitaran yang
berubah-ubah.

2. NAMA : Ikhwani Fariha Binti Ahmad


JAWATAN : Pengurus Pentadbiran
SPESIFIKASI TUGAS :

Menguruskan kebajikan pekerja


Mengurus hal-hal pentadbiran
Menilai prestasi pekerja
Melantik dan melatih pekerja

3. NAMA : Afnizee Binti Zabre


JAWATAN : Pengurus Kewangan
SPESIFIKASI TUGAS :
Bertanggungjawab terhadap belanjawan tahunan dan perbelanjaan syarikat
Kemaskini akaun syrikat dan memastikan ianya dikemaskinikan
Menguruskan pembayaran gaji pekerja
Memastikan penggunaan sumber kewangan syarikat disalurkan ke tempat yang sepatutnya.
4. NAMA : NorAisah Binti Ismail
JAWATAN : Pengurus Operasi
SPESIFIKASI TUGAS :

Mengurus operasi perniagaan melalui perancangan


Mengawal dan menyelia meliputi keseluruhan operasi ladang
77

5. NAMA : Zabidin Bin budin


JAWATAN : Penyelia Projek Tanaman Tomato
SPESIFIKASI TUGAS :

Bertindak sebagai penyelia


Memastikan kualiti hasil pengeluaran sentiasa dalam standard piawaian yang ditetapkan
oleh pihak syarikat..

6. NAMA : Jufri Bin Damar


JAWATAN : Penyelia Projek Tanaman Cili
SPESIFIKASI TUGAS :

Bertindak sebagai penyelia


Memastikan kualiti hasil pengeluaran sentiasa dalam standard piawaian yang ditetapkan
oleh pihak syarikat.

7. NAMA : Hamdan Bin Mian


JAWATAN : Pemandu
SPESIFIKASI TUGAS :

Menjalankan kerja-kerja menghantar hasil ladang ke tempat pasaran mengikut permintaan


Membawa alat-alat ladang

78

8. NAMA : Razi Bin Leman


JAWATAN : Jurujual
SPESIFIKASI TUGAS :

Orang tengah untuk berurusan dengan pemborong dan peruncit.


Mempromosikan hasil ladang kepada orang luar

9. BURUH AM
JAWATAN : Buruh di ladang
SPESIFIKASI TUGAS :

Melaksanakan projek yang telah dirancangkan.

79

ASPEK PERUNDANGAN YANG PERLU


Sebelum memulakan operasi perniagaan secara sah,syarikat kami telah mematuhi
beberapa aspek perundangan yang diperlukan untuk menjalankan sesebuah perniagaan. Antaranya :
i.

Lesen atau permit perniagaan.


Sebelum memulakan perniagaan, lesen atau permit perniagaan
sesebuah perniagaan dapat dijalankan dengan lancar

diperlukan supaya

dan lesen tersebut mestilah diluluskan

dan disahkan oleh pihak tertentu.


ii.

Permit pekerja asing


Syarikat kami memerlukan sekurang-kurangnya 8 orang pekerja asing
aktiviti di ladang seperti penanaman cili dan tomato serta

iii.

penjagaan tanaman tersebut.

Permit papan iklan


Syarikat kami memerlukan permit papan iklan kerana syarikat ini telah
promosi bagi meningkatkan jualan dan belian ke atas produk

iv.

menjalankan

kami.

Perjalanan jual beli


Syarikat kami telah mengadakan satu perjanjian jual beli dengan
menyediakan barangan syarikat kami kepada pengguna,

untuk membuat

pemborong dan

peruncit pula akan menyediakan

barangan kepada pengguna terakhir.


v.

Sewa beli
Syarikat kami telah menyewa bangunan operasi untuk memudahkan syarikat kami menjalankan
aktiviti perniagaan.

PERBELANJAAN PENTADBIRAN
Perkara

Perbelanjaan
Harta (RM)

Perabot

2500

Komputer

2000

Perbelanjaan
Bulan (RM)

Kos Bagi
4 Bulan-1 musim
(RM)

80

Perbelanjaan
lain (RM)

Mesin

28 200
11 100

44 400

1222

4888

222

888

Elaun

1000

4000

Utiliti

1200

4800

Insurans

1100

4 400

Gaji

KWSP

PERKESO

Lesen
Perniagaan

200

Pendaftaran
Perniagaan

2000

Deposit Utiliti

800

Alat Tulis

Jumlah

150
32 700

15 994

63 376

81

3000

ANALISA KEWANGAN
Dalam rancangan perniagaan, rancangan kewangan amat penting untuk merancang masa depan
sesuatu projek dan mengawal prestasi kewangan syarikat. Rancangan kewangan ialah rancangan yang
membentangkan keperluan jangka panjang dan jangka pendek dalam melaksanakan sesuatu projek.
Selain itu, ia digunakan untuk menunjukkan keperluan kewangan untuk membiayai sesuatu projek.
Penyata kewangan yang disediakan perlu dianalisis untuk mengetahui daya maju projek yang dijalankan.
Kejayaan sesuatu perusahaan diukur dari segi keuntungan yang diperolehi. Kaedah anggaran
aliran wang tunai merupakan satu kaedah penilaian ekonomi yang penting bagi menilai sesuatu projek.

82

Keputusan perlaksanaan projek bergantung kepada anggaran yang dibuat tentang aliran wang
tunai yang akan berlaku pada sesuatu projek. Konssep aliran wang tunai digunakan sebagai penilaian
projek kerana wang tunai merupakan perkara atau input yang terpenting dalam sesuatu perusahaan.

Sesebuah syarikat melaburkan wang dengan harapan untuk mendapat balik pulangannya pada
masa hadapan. Konsep ekonomi seperti Penentuan Balik Modal, Niali Keuntungan dan Kadar Pulangan
juga boleh digunakan sebagai kaedah tambahan dalam analisis kewanagan projek.

KOS PERLAKSANAAN PROJEK


PERBELANJAAN ASET TETAP
Tanah
Perabot
Mesin dan kelengkapan
Papan tanda

RM
50 500.00
2 500.00
30 200.00
1800.00

Bangunan

15 000.00

Kenderaan

67 200.00

JUMLAH

MODAL PUSINGAN
Belanja pusingan
Belanja operasi
Belanja pentadbiran
JUMLAH

167 200.00

RM
29 092.00
150 000.00
99 076.00
728 168.00

83

LAIN-LAIN BELANJA

RM

Deposit

800.00

Penyelenggaraan

3 200.00

Kad perniagaan

60.00

Perbelanjaan luar jangka

30 000.00

Lessen perniagaan

200.00

Pendaftaran perniagaan

2 000.00

JUMLAH

36 260.00

JUMLAH KESELURUHAN

RM931 628.00

SUMBER PEMBIAYAAN PROJEK

Sumbangan oleh Ahli Lembaga Pengarah


Modal yang dikeluarkan :

Pengarah
Ahli lembaga pengarah :
a. Afnize Binti Zabree
b. Ikhwani Fariha Binti Ahmad
c. Madrina Binti Mat Isa
d. Noraisah Binti Ismail
Pinjaman berpenggal

Modal + Pinjaman

RM 80 000.00
RM 68 925.00
RM 68 925.00
RM 68 925.00
RM 68 925.00
RM 600 000.00

RM 955 700.00

84

JADUAL BAYARAN BALIK PINJAMAN BERPENGGAL

Jumlah pinjaman

:RM 600 000.00

Kadar faedah

:10 %

Jangkamasa bayar balik pinjaman

:10 TAHUN

Tahun

Jumlah pinjaman

Jumlah bayar balik (RM)

0
1

Baki (RM)
600 000

RM 600 000.00

60 000

540 000

60 000

480 000

60 000

420 000

60 000

360 000

60 000

300 000

60 000

240 000

60 000

180 000

60 000

120 000

85

60 000

60 000

10

60 000

JADUAL SUSUT NILAI ASET TETAP


Jenis harta

: Bangunan

Harga asal

: RM 15 000.00

Harga ekonomik

: 5 tahun

Kadar susut nilai : 20%


TAHUN

SUSUT NILAI TAHUNAN

SUSUT NIALAI

(RM)

TERKUMPUL (RM)

0
1
2
3
4
5

NILAI BUKU (RM)

3 000
6 000
9 000
12 000
15 000

15 000
12 000
9 000
6 000
3 000
0

SUSUT NILAI TAHUNAN

SUST NILAI

NILAI BUKU (RM)

(RM)

TERKUMPUL (RM)

500
500
500
500
500

500
1 000
1 500
2 000
2 500

3 000
3 000
3 000
3 000
3 000

Jenis harta

: Perabot

Harga asal

: RM 2 500.00

Harga ekonomik

: 5 tahun

Kadar susut nilai : 20 %


TAHUN
0
1
2
3
4
5

86

2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Jenis harta

: Papan tanda

Harga asal

: RM 1 800.00

Harga ekonomik

: 5 tahun

Kadar susut nilai : 20 %


TAHUN

SUSUT NILAI TAHUNAN

SUSUT NIALAI

(RM)

TERKUMPUL (RM)

0
1
2
3
4
5

360
360
360
360
360

Jenis harta

: Mesin dan peralatan

Harga asal

: RM 30 200.00

Harga ekonomik

: 5 tahun

360
720
1 080
1 440
1 800

NILAI BUKU (RM)


1 800
1 400
1 080
720
360
0

Kadar susut nialai : 20 %

TAHUN
0
1
2
3
4
5

SUSUT NILAI TAHUNAN

SUSUT NILAI

(RM)

TERKUMPUL (RM)

6 040
6 040
6 040
6 040
6 040

6 040
12 080
18 120
24 160
30 200

87

NILAI BUKU (RM)


30 200
24 160
18 120
12 080
6 040
0

Jenis harta

: Kenderaan

Harga asal

: RM 67 200.000

Harga ekonomik

: 5 tahun

Kadar susut nilai : 20 %

TAHUN
0
1
2
3
4
5

SUSUT NILAI TAHUNAN

SUSUT NILAI

(RM)

TERKUMPUL (RM)

13 440
13 440
13 440
13 440
13 440

13 440
26 880
40 320
53 760
67 200

NILAI BUKU (RM)


67 200
53 760
40 320
26 880
13 440
0

ALIRAN WANG TUNAI G-FORCE ENTERPRISE

88

PENERIMAAN TUNAI
baki akhir tahun
modal sendiri
pinjaman bank
jualan

TAHUN 1 (RM)

TAHUN 2 (RM)
767 352

TAHUN 3 (RM)
763 440

355 700
600 000
45 000

465 000

490 000

JUMLAH
belanja :
belanja pentadbiran
belanja pemasaran
belanja operasi
bayar balik pinjaman

1 405 700

1 232 532

1 253 440

99 076
29 092
450 000
60 000

80 000
29 092
300 000
60 000

75 000
29 092
264 000
60 000

JUMLAH

638 168

469 092

428 092

LEBIHAN

767 532

763 440

825 348

PENYATA PENDAPATAN G-FORCE ENTERPRISE

TAHUN 1 (RM)

TAHUN 2 (RM)

TAHUN 3 (RM)

HASIL :
jualan

450 000

465 000

490 000

(-) belanja :
belanja pentadbiran
belanja pemasaran
belanja operasi

99 076
29 092
150 000

80 000
29 092
100 000

75 000
29 092
88 000

89

JUMLAH BELANJA

278 168

209 092

192 092

UNTUNG BERSIH

171 832

255 908

297 908

G-FORCE ENTERPRISE
Kunci kira-kira bagi tahun berakhir 2010

ASET TETAP

RM

Bangunan

15 000

(-) susut nilai

3 000

RM

Nilai buku

12 000

Perabot

2 500

(-) susut nilai

500

Nilai buku

2 000

Papan tanda

1 800

(-)susut nilai

360

Nilai buku

Mesin dan peralatan

1 440

30 200
90

(-) susut nilai

6 040

Nilai buku

24 160

Kenderaan

67 200

(-) susut nilai

13 440

Nilai buku

53 760

JUMLAH

93 360

G-FORCE ENTERPRISE
Kunci kira-kira bagi tahun berakhir 2010
ASET TETAP

RM

Tanah

50 500

Bangunan

15 000

Mesin dan peralatan

30 200

Perabot

2 500

Papan tanda

1 800

Kenderaan

67 200

RM

JUMLAH

167 200

ASET TETAP
Tunai

760 332

Bank

800 000

JUMLAH

156 332

JUMLAH ASET

1 127 532

EKUITI PEMILIK
Modal

955 700
91

Untung

171 832

JUMLAH

1 127 532

LIABILLITI
Pinjaman

600 000

JUMLAH

600 00

JUMLAH EKUITI PEMILIK DAN LIABILITI

1 127 532

92

93

CARTA GANTT JADUAL PENANAMAN CILI


BI
L

AKTIVITI LADANG

Pembersihan Kawasan

Penyediaan Tapak

Penyediaan Semaian

Penanaman

Pembajaan

Kawalan Perosak

Kawalan Penyakit

Penyelenggaraan Tanaman

Penuaian

TAHUN/BULAN
2010
1

10

Aktiviti Lepas Tuai

11

Jualan Dan Pemasaran

94

10

11

12

CARTA GANTT JADUAL PENANAMAN TOMATO


BI
L

AKTIVITI LADANG

Pembersihan Kawasan

Penyediaan Tapak

Penyediaan Semaian

Penanaman

Pembajaan

Kawalan Perosak

Kawalan Penyakit

Penyelenggaraan Tanaman

Penuaian

TAHUN/BULAN
2010
1

10

Aktiviti Lepas Tuai

11

Jualan Dan Pemasaran

95

10

11

12

Jadual Kerja
MINGG
U
-4

AKTIVITI
Penyediaan
Kawasan

CATATAN

-3

Penyediaan Tapak

-2

Penyediaan Media
Tanaman

Bagi projek yang baru bermula,kerja-kerja


seperti membina
jalan,perparitan,infrastruktur,dan
prasarana.
Bagi pusingan musim seterusnya,kerjakerja membuang sisa polibeg
tanaman,membetulkan sistem fertigasi dan
lain-lain.
Memusnahkan rumpai perumah serangga
perosak dan penyakit dan lain-lain.
Membersihkan bumbung
rumah pelindung tanaman
dari kulat, lumut atau
sebarang kekotoran.
Membaiki apa-apa
kerosakan pada struktur
rumah pelindung tanaman dan lain-lain.
Menggaul dan mengisi
media tanaman.
Menyediakan campuran
media dan lain-lain.
Menyemai benih tanaman
dalam tray semaian plug.
Semburan baja dan
kawalan serangga dan
penyakit.
Kawalan suhu, haba dan air
pada media semaian.

-1

Penyediaan semaian

Memindahkan ke ladang.
Menyusun polibeg ikut
Barisan

-1

Penyediaan semaian

Agihan baja melalui sistem


fertigasi.
Pemeriksaan rutin setiap
hari terhadap tanaman
untuk mengesan serangan

96

Penanaman

Penyelenggaraan
Pembajaan
Kawalan serangga
dan penyakit.

Penyelenggaraan
Pembajaan
Kawalan serangga
dan penyakit

serangga perosak dan


penyakit.
Periksaan rutin harian mata
penitis sistem pengairan
agar tidak tersumbat
Agihan baja melalui sistem
fertigasi.
Pemeriksaan rutin setiap
hari terhadap tanaman
untuk mengesan serangan
serangga perosak dan
penyakit.

Periksaan rutin harian mata


1penitis sistem pengairan
agar tidak tersumbat

Agihan baja melalui sistem


fertigasi.
Pemeriksaan rutin setiap
hari terhadap tanaman
untuk mengesan serangan
serangga perosak dan
penyakit.
Periksaan rutin harian mata
penitis sistem pengairan
agar tidak tersumbat.

Penyelenggaraan
Pembajaan
Kawalan serangga
dan penyakit

Buang sulur air.


Penyediaan kayu / tali /
dawai penyokong tanaman

Penyelenggaraan
Pembajaan
Kawalan serangga
dan penyakit

Agihan baja melalui sistem


fertigasi.
Pemeriksaan rutin setiap
hari terhadap tanaman
untuk mengesan serangan
serangga perosak dan
penyakit.
Periksaan rutin harian mata
penitis sistem pengairan
agar tidak tersumbat.
buang sulur air.

97

Penyelenggaraan
Pembajaan
Kawalan serangga
dan penyakit

Penyediaan kayu / tali /


dawai penyokong tanaman

Agihan baja melalui sistem


fertigasi.
Pemeriksaan rutin setiap
hari terhadap tanaman
untuk mengesan serangan
serangga perosak dan
penyakit.
Periksaan rutin harian mata
penitis sistem pengairan
agar tidak tersumbat.

Penyelenggaraan
Pembajaan
Kawalan serangga
dan penyakit

Penyelenggaraan
Pembajaan
Kawalan serangga
dan penyakit

Penyelenggaraan
Pembajaan
Kawalan serangga
dan penyakit

Agihan baja melalui sistem


fertigasi.
Pemeriksaan rutin setiap
hari terhadap tanaman
untuk mengesan serangan
serangga perosak dan
penyakit.
Periksaan rutin harian mata
penitis sistem pengairan
agar tidak tersumbat
Agihan baja melalui sistem
fertigasi.
Pemeriksaan rutin setiap
hari terhadap tanaman
untuk mengesan serangan
serangga perosak dan
penyakit.
Periksaan rutin harian mata
penitis sistem pengairan
Agihan baja melalui sistem
fertigasi.
Pemeriksaan rutin setiap
hari terhadap tanaman
untuk mengesan serangan
serangga perosak dan
penyakit.
Periksaan rutin harian mata
penitis sistem pengairan
agar tidak tersumbat.

98

10

Tanaman
Penyelenggaraan
Pembajaan
Kawalan
Serangga dan
Penyakit.
Mula Menuai
Hasil

Menuai Hasil,
Lepas Tuai
Jualan dan
Pemasaran

11

Menuai Hasil,
Lepas Tuai
Jualan dan
Pemasaran

12

Menuai Hasil,
Lepas Tuai
Jualan dan
Pemasaran

Agihan baja melalui sistem


fertigasi.
Pemeriksaan rutin setiap
hari terhadap tanaman
untuk mengesan serangan
serangga perosak dan
penyakit.
Periksaan rutin harian mata
penitis sistem pengairan
agar tidak tersumbat.
Mula menuai hasil, selepas
60 hari cili mula masak
Memetik cili
Membersih, membungkus,
menggred.
Pengedaran kepada
pemborong.
Jualan terus
Memetik cili
Membersih, membungkus,
menggred.
Pengedaran kepada
pemborong.
Jualan terus
Memetik cili peringkat akhir
Membersih, membungkus,
menggred.
Pengedaran kepada
pemborong.
Jualan terus.

99

100

RUMUSAN

Walaupun kos permulaan yang tinggi bagi pembangunan infastruktur kenaikkan kos bahan input
seperti baja dan racun dan kenaikkan kos operasi disebabkan oleh kenaikkan harga bahan api baru-baru
ini, namum ia dapat diseimbangkan dengan peningkatan harga bagi cili dan tomato di pasaran.

Permintaan yang tinggi dari pengguna di sektor industri, isi rumah dan institusi serta faktor
kekurangan bekalan cili dan tomato yang tinggi di pasaran, masih menunjukkan kedayamajuan yang
relevan bagi projek ini walaupun adanya pertambahan pesaing domestik oleh sebab peningkatan
bilangan pengusahan tanaman cili dan tomato di Malaysia.

Dengan mengambilkira faktor semasa di bantu oleh kakitangan pengurusan yang mahir dan
berpengalaman dalam bidang ini, pihak kami yakin dan percaya bahawa projek ini adalah berdaya maju
dan mampu memberi keuntungan yang lumayan dalam jangka masa panjang.

101

102

103