Anda di halaman 1dari 1

JPS/SKPP-KEW/01

(PERJALANAN RASMI)

BORANG UNTUK PEGAWAI-PEGAWAI YANG BERTUGAS RASMI


DI LUAR PEJABAT
1.

Nama Pegawai

: MAZUKI BIN AWANG

2.

Jawatan

: PPP DG 44 (PENGAWAS PEP. BAHASA ANTARABANGSA)

3.

Sektor / Unit /Sek

: SMK SERI GOMBAK, 68100 BATU CAVES, SELANGOR

4.

Tugas-Tugas Yang Akan Dijalankan, Tempat Dan Tarikh :

5.

TARIKH / MASA

PERIHAL TUGAS

TEMPAT

7 JULAI 2015 (9.00 PAGI )

TAKLIMAT DAN PENGAWASAN BAHASA

SBP INTEGRASI GOMBAK

8 JULAI 2015 (8.00 PAGI )

ANTARABANGSA 2015

Cara Perjalanan { Sila tandakan ( / ) }


/

Kenderaan
Pejabat

Kenderaan Sendiri

Kereta Api

Kapal Terbang

Kenderaan Awam
*( Bas/Teksi/ Dll )

Menumpang Kereta Pegawai Lain


( Sila Sebutkan Nama Dan Tempat
Bertugas Pegawai)
........................................................
.
........................................................
.

6.

Alamat tempat berhubung : NO.42-4, JALAN 1/5, TAMAN AMANSIARA,


68100 BATU CAVES , SELANGOR
Sokong/Tidak Disokong

.........................................
Tandatangan Pemohon

..................................................
Tandatangan Pegawai Yang Menyokong

Tarikh:
Tarikh:
______________________________________________________________________________________________
PERAKUAN KETUA JABATAN
Permohonan untuk menjalankan tugas-tugas rasmi di luar pejabat seperti di atas adalah *diluluskan/ tidak
diluluskan.
Tiada tuntutan dibuat oleh pegawai.
Adalah disahkan pegawai ini *perlu/ tidak perlu menggunakan kenderaannya sendiri dan
diperakukan bahawa beliau perlu dibayar Elaun Hitungan Batu.

Tarikh : ................................

...................
Tandatangan Ketua Jabatan / Ketua Sektor
Nama
:
Jawatan :

i)

Borang ini hendaklah diisi oleh setiap pegawai sekurang-kurangnya tiga hari sebelum pegawai keluar dari ibu pejabat untuk
untuk mendapatkan kelulusan dari Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Sektor.

ii)

Borang ini diisi di dalam dua salinan, satu salinan diserahkan ke Unit Pentadbiran dan salinan ASAL hendaklah disertakan
semasa membuat tuntutan perjalanan sebagai dokumen sokongan.

iii)

Nota

Pindaan/01/2010

* Sila potong mana-mana yang tidak berkenaan