Anda di halaman 1dari 10

HUKUMAN KAWAD BAGI BADAN BERUNIFORM DI SEKOLAHSEKOLAH

KADET REMAJA SEKOLAH


Awal, semua pelajar harus dalam keadaan 1 baris.

Dengan sini semua sekalian, apabila dapat hukuman tiga barisan di depan saya
gerak. Skuad hendaklah sedia, berlari dan berbaris dalam tiga barisan di
hadapan di tengah-tengah di mana saya menghadap. Faham tu skuad. (Faham)
Jadi tiga barisan cepat gerak.
Jadikan tiga barisan
Hukuman: Skuad masuk baris
Paras
Hukuman : Yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri, dalam satu barisan.........paras/
Yang tinggi ke kiri, rendah ke kanan, dalam satu barisan.........paras
Nombor
Hukuman : Skuad! Dari kanan ......Nombor!
Hukuman : Nombor ganjil satu langkah ke hadapan, nombor genap satu langkah
ke belakang......gerak
Hukuman : Orang kanan sekali, Diam, Nombor ganjil ke kanan, nomb0r genap ke
kiri. Barisan kanan dan kiri......Pusing
Hukuman : Jadikan tiga barisan......Cepat jalan.
Hukuman : Ke kanan lurus.
Sedia
Hukuman : Skuad,skuad......sedia
(skuad akan menghentak kaki kiri sekali)
Senang diri
Hukuman : Senang ......diri

Berpusing
Hukuman :
Bergerak ke kanan, kanan....
bergerak ke kiri, kiri ......pusi

menghadap ke belakang, be
menghadap ke hadapan, be

Rehatkan diri
Hukuman : Rehatkan ...... diri

bergerak ke kiri, belakang ...


bergerak ke kanan, belakang

Membetulkan barisan
Hukuman : Ke kanan...... lurus
Pandang......depan

menghadap ke belakang, ka
menghadap ke hadapan, kan

Buka dan tutup barisan


Hukuman : Buka barisan......gerak
Tutup barisan......gerak

Bersurai dan keluar baris


Hukuman : Ber......surai
Hukuman : Keluar......baris

KADET POLIS
Awal, semua pelajar harus dalam keadaan 1 baris.
KAWAD TANPA SENJATA DALAM KEDUDUKAN STATIK
BIL
PERKARA
KATA PERINTAH/ PERGERAKAN
1

Kawad Tanpa Senjata


1.1 Sedia

Arahan kawad:
Skuad, Skuad. Sdia

1.2 Senang diri

Arahan kawad:
Senang Dri

1.3 Rehatkan diri

Arahan kawad:
Rehatkan.... Dri

1.4 Membentuk Skuad

Arahan kawad:
Tiga barisan di hadapan saya... Grak

(Jadikan tiga berisan)


1.9 Membetul-kan
barisan

Arahan kawad:
Ke Kanan.........Lurus

a. Ke Kanan Lurus.
b. Pandang Depan

Arahan kawad:
Pandang ....... Dpan

c. Ke Kiri Lurus

Arahan kawad:
Ke Kiri...... Lurus

d. Luruskan Barisan

Arahan kawad:
Luruskan.......... Barisan

1.10Nombor

Arahan kawad:
Skuad.......... Nombor

1.11Buka/ tutup Barisan

Arahan kawad:
2

a. Buka Barisan

Buka Barisan....... Grak


Pergerakan:
1. Dengan pantas semua anggota
barisan hadapan ambil satu langkah ke
hadapan sejauh 30 inci dengan kiraan
Satu.
2. Ambil satu langkah kaki kanan ke
hadapan sejauh 30 inci dengan kiraa
Dua.
3. Angkat kaki kiri separas angklet dan
hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan
dengan kiraan Tiga balik ke kedudukan
sedia.
4. Bagi anggota barisan belakang,
pergerakan dibuat secara mengundur dua
langkah ke belakang dimulakan dengan
kaki kiri mengikut jarak dan kiraan sama
dengan barisan hadapan.

b. Tutup barisan

Arahan kawad:
Tutup Barisan........Grak
Pergerakan:
1. Anggota barisan hadapan membuat
pergerakan sepertimana anggota barisan
belakang semasa Buka Barisan
(Mengundur).
2. Bagi anggota barisan belakang pula
membuat pergerakan sepertimana anggota
barisan hadapan semasa pergerakan Buka
Barisan (langkah ke hadapan).

1.12Berpusing
a. Berpusing ke kanan

Arahan kawad:
Bergerak ke kanan, kanan....... Sing

b. Berpusing ke kiri

Arahan kawad:
Bergerak ke Kiri, kiri ....... Sing

c. Berpusing ke
belakang

Arahan kawad:
Bergerak ke kiri, Belakang ........ Sing
(Kedudukan skuad dalam tiga barisan
memanjang. Barisan hadapan (Penanda)
3

berada di sebelah kiri).


Arahan kawad:
Bergerak ke Kanan, Belakang...Sing
Arahan kawad:
Menghadap ke Belakang, Belakang....
Sing
Arahan kawad:
Menghadap ke Hadapan, Belakang....
Sing
d. Berpusing separuh
kanan

Arahan kawad:
Bergerak ke kanan, Separuh.......Kanan.

e. Berpusing separuh
kiri

Arahan kawad:
Bergerak ke kiri, Separuh.......Kiri.

1.13Bersurai dan keluar


baris

Arahan kawad:
Keluar......Baris

a. Keluar baris
b. Bersurai

1.14Paras

Arahan kawad:
Ber.........surai
Arahan kawad:
Pegawai di padang/ dalam baris,
Ber........surai
Arahan kawad:
Tinggi ke Kanan, rendah ke kiri, dalam
satu barisan....Paras
Arahan kawad:
Dari Kanan.......Nombor
Arahan kawad:
Ganjil satu langkah ke hadapan, genap
satu langkah ke belakang......... Grak
4

Arahan kawad:
Penanda diam, ganjil ke kanan, genap ke
kiri, kanan dan kiri......... Grak
Arahan kawad:
Jadikan tiga barisan di hadapan saya, dari
kiri/kanan....cpat jalan

PERSATUAN PENGAKAP
Awal, semua pelajar harus dalam keadaan 1 baris.
Arahan Kawad Asas:
1. Baris, baris sedia
2. Baris, senang diri.
3. Rehatkan diri..
4. Brisss.
5. Baris, senang diri.
Jadikan 3 Baris
Hukuman : Baris! Dari
kanan ......Nombor!

Luruskan barisan,
1. Ke kanan lurus,
2.Pandang depan.,

Hukuman : Nombor
ganjil satu langkah ke
hadapan, nombor genap
satu langkah ke
belakang......gerak

1. Bergerak ke kiri,
kiri Sing,
2. Menghadap
kehadapan, kanan
Sing,

Hukuman : Orang kanan


sekali, Diam, Nombor
ganjil ke kanan, nomb0r
genap ke kiri. Barisan
kanan dan
kiri......Pusing

1. Menghadap
kebelakang, belakang
sing,
2. Menghadap ke
hadapan, belakang
sing,

Hukuman : Jadikan tiga


barisan......Cepat jalan.
Hukuman : Ke kanan
lurus.
Buka/ tutup Barisan
a. Buka Barisan

Kawad Pusing
1. Bergerak ke kanan,
kanan sing..,
2. Menghadap
kehadapan, kiri Sing,

Arahan kawad:
Buka Barisan....... Grak
Pergerakan:
1. Dengan pantas semua anggota barisan
5

hadapan ambil satu langkah ke hadapan sejauh 30


inci dengan kiraan Satu.
2. Ambil satu langkah kaki kanan ke hadapan
sejauh 30 inci dengan kiraa Dua.
3. Angkat kaki kiri separas angklet dan hentak
kaki kiri di sebelah kaki kanan dengan kiraan Tiga
balik ke kedudukan sedia.
4. Bagi anggota barisan belakang, pergerakan
dibuat secara mengundur dua langkah ke belakang
dimulakan dengan kaki kiri mengikut jarak dan
kiraan sama dengan barisan hadapan.
b. Tutup barisan

Arahan kawad:
Tutup Barisan........Grak
Pergerakan:
1. Anggota barisan hadapan membuat pergerakan
sepertimana anggota barisan belakang semasa
Buka Barisan (Mengundur).
2. Bagi anggota barisan belakang pula membuat
pergerakan sepertimana anggota barisan hadapan
semasa pergerakan Buka Barisan (langkah ke
hadapan).

Kawad Keluar
2. Keluar.Baris.

PERSATUAN PUTERI ISLAM MALAYSIA


PERGERAKAN
Awal, semua pelajar harus dalam keadaan 1 baris.
1. BARIS SEDIA
2. PANDANG DEPAN
3. SENANG DIRI
4. REHATKAN DIRI
5. BARIS.
KAWAD
(DARIPADA SATU BARIS, JADIKAN TIGA BARIS)
HUKUMAN : BARIS! DARI KANAN ......NOMBOR!
HUKUMAN : NOMBOR GANJIL SATU LANGKAH KE HADAPAN, NOMBOR
GENAP SATU LANGKAH KE BELAKANG......GERAK
HUKUMAN : ORANG KANAN SEKALI, DIAM, NOMBOR GANJIL KE KANAN,
NOMB0R GENAP KE KIRI. BARISAN KANAN DAN KIRI......PUSING
HUKUMAN : JADIKAN TIGA BARISAN......CEPAT JALAN.
KE KANAN LURUS
PANDANG DEPAN
BERGERAK KE KANAN BERTIGA-TIGA KE KANAN PUSING
BERGERAK KE KIRI BERTIGA-TIGA KE BELAKANG PUSING (KAKI KANAN)
TUKAR LANGKAH CEPAT, CEPAT JALAN (KAKI KANAN)
BARIS HENTI(KAKI KIRI)
BARIS AKAN MENGHADAP KE HADAPAN KE KANAN PUSING
KE KANAN LURUS
PANDANG DEPAN
Buka/ tutup Barisan

Arahan kawad:
Buka Barisan....... Grak

a. Buka Barisan
7

Pergerakan:
1. Dengan pantas semua anggota barisan
hadapan ambil satu langkah ke hadapan sejauh 30
inci dengan kiraan Satu.
2. Ambil satu langkah kaki kanan ke hadapan
sejauh 30 inci dengan kiraa Dua.
3. Angkat kaki kiri separas angklet dan hentak
kaki kiri di sebelah kaki kanan dengan kiraan Tiga
balik ke kedudukan sedia.
4. Bagi anggota barisan belakang, pergerakan
dibuat secara mengundur dua langkah ke belakang
dimulakan dengan kaki kiri mengikut jarak dan
kiraan sama dengan barisan hadapan.
b. Tutup barisan

Arahan kawad:
Tutup Barisan........Grak
Pergerakan:
1. Anggota barisan hadapan membuat pergerakan
sepertimana anggota barisan belakang semasa
Buka Barisan (Mengundur).
2. Bagi anggota barisan belakang pula membuat
pergerakan sepertimana anggota barisan hadapan
semasa pergerakan Buka Barisan (langkah ke
hadapan).

ST JOHN AMBULANCE
Awal, semua pelajar harus dalam keadaan 1 baris.
1. BARIS SEDIA
2. PANDANG DEPAN
3. SENANG DIRI
4. REHATKAN DIRI
5. BARIS.
KAWAD
(DARIPADA SATU BARIS, JADIKAN TIGA BARIS)
HUKUMAN : BARIS! DARI KANAN ......NOMBOR!
HUKUMAN : NOMBOR GANJIL SATU LANGKAH KE HADAPAN, NOMBOR
GENAP SATU LANGKAH KE BELAKANG......GERAK
HUKUMAN : ORANG KANAN SEKALI, DIAM, NOMBOR GANJIL KE KANAN,
NOMB0R GENAP KE KIRI. BARISAN KANAN DAN KIRI......PUSING
HUKUMAN : JADIKAN TIGA BARISAN......CEPAT JALAN.
KE KANAN LURUS
PANDANG DEPAN
BERGERAK KE KANAN BERTIGA-TIGA KE KANAN PUSING
BERGERAK KE KIRI BERTIGA-TIGA KE BELAKANG PUSING (KAKI KANAN)
TUKAR LANGKAH CEPAT, CEPAT JALAN (KAKI KANAN)
BARIS HENTI(KAKI KIRI)
BARIS AKAN MENGHADAP KE HADAPAN KE KANAN PUSING
KE KANAN LURUS
PANDANG DEPAN
Buka/ tutup Barisan
a. Buka Barisan

Arahan kawad:
Buka Barisan....... Grak
Pergerakan:
1. Dengan pantas semua anggota barisan
hadapan ambil satu langkah ke hadapan sejauh 30
inci dengan kiraan Satu.
2. Ambil satu langkah kaki kanan ke hadapan
sejauh 30 inci dengan kiraa Dua.
3. Angkat kaki kiri separas angklet dan hentak
kaki kiri di sebelah kaki kanan dengan kiraan Tiga
balik ke kedudukan sedia.
4. Bagi anggota barisan belakang, pergerakan
9

dibuat secara mengundur dua langkah ke belakang


dimulakan dengan kaki kiri mengikut jarak dan
kiraan sama dengan barisan hadapan.

b. Tutup barisan

Arahan kawad:
Tutup Barisan........Grak
Pergerakan:
1. Anggota barisan hadapan membuat pergerakan
sepertimana anggota barisan belakang semasa
Buka Barisan (Mengundur).
2. Bagi anggota barisan belakang pula membuat
pergerakan sepertimana anggota barisan hadapan
semasa pergerakan Buka Barisan (langkah ke
hadapan).

10