Anda di halaman 1dari 3

KHEMAH IBADAH DAN MOTIVASIPELAJAR- PELAJAR DAERAH KERIAN

( KERANA KAU PERMATA HATIKU)


Jawatankuasa Kebajikan Kanak-Kanak Kerian 2013
Tarikh
Tempat
Masa

: 25 -27 Okt 2013(Jumaat-Ahad)


: Kompleks Rakan Muda, Taiping
TENTATIF PROGRAM
Hari Pertama:
Hari Kedua: 26/10
25/10

Hari Ketiga: 27/10

5.30 pg

Bangun / Siap diri / Solat Subuh / Kuliah


Subuh

7.00 pg

Perhimpunan / Senaman Pagi

7.45 pg
8.30 pg

Sarapan Pagi
Slot 3: Ceramah
Akhlak Remaja
Slot 7:LDK 3
Islam oleh Jabatan
(INILAH PERUBAHAN
Agama Islam Perak
KU)

10.30 pg

Minum Pagi

11.00 pg

Slot 4: LDK 1
(TAARUF / KENAL
DIRI /KISAH
SILAMKU)

12.00 tgh
1.00 tgh

Makan Tengahari /
Siap diri / Solat
Zuhur

2.00 ptg
2.30 ptg
3.00 ptg

4.30 ptg
5.15 ptg
5.30 ptg
6.30 ptg
9.30 mlm
11.30 mlm

-Pendaftaran
-Taklimat Penyelaras
Program & Kem
Komandan
-Pemeriksaan Beg
dan Fizikal
Minum petang /
Solat Asar

Slot 5: LDK 2
(INILAH KEMAHUAN
KU)

Minum petang /
Solat Asar

Riadah
Slot 1:TAHARAH /
ASAS BERSUCI
Siap diri / Makan Malam / Solat Maghrib /
Kuliah Maghrib / Solat Isya
Slot 6 : Muhasabah
Slot 2: Ice Breaking Diri oleh Ustaz
Izrafri
Minum Malam

Majlis Penutup
Makan Tengahari /
Siap diri / Solat
Zuhur
Bersurai

12.00 mlm

Masa
5.30 pg
7.00 pg
7.45 pg
8.30 pg

Tidur

TENTATIF PROGRAM
Hari Pertama:
Hari Kedua: 26/10
25/10
Bangun / Siap diri
/ Solat Subuh /
Kuliah Subuh
Perhimpunan /
Senaman Pagi
Sarapan Pagi
Slot 3: Ceramah

Hari Ketiga: 27/10


Bangun / Siap diri
/ Solat Subuh /
Kuliah Subuh
Perhimpunan /
Senaman Pagi
Sarapan Pagi
Slot 7

Tarikh : 25 -27 Okt 2013


Tempat : Kempleks Rakan
Muda, Taiping

Akhlak Remaja
Islam oleh
Jabatan Agama
Islam Perak
Minum Pagi
Slot 4: LDK 1
(TAARUF / KENAL
DIRI /KISAH
SILAMKU)

10.30 pg
11.00 pg

12.00 tgh
Makan
Tengahari / Siap
diri / Solat Zuhur

2.00 ptg
2.30 ptg

4.30 ptg
5.15 ptg
5.30 ptg
6.30 ptg

9.30 mlm
11.30 ptg
12.00 mlm

Minum Pagi
Majlis Penutup

Makan Tengahari /
Siap diri / Solat
Zuhur

1.00 tgh

3.00 ptg

:Muhasabah Diri
oleh Ustaz Izrafri

Bersurai
Slot 5:LDK 2
(INILAH
KEMAHUAN KU)
-Pendaftaran
-Taklimat
Penyelaras
Program
-Taklimat Kem
Komandan
-Pemeriksaan Beg
dan Fizikal
Minum petang /
Solat Asar
Slot 1
TAHARAH /
BERSUCI
Siap diri / Makan
Malam / Solat
Maghrib / Kuliah
Maghrib / Solat
Isya
Slot 2: Ice
Breaking
Minum Malam
Tidur

Minum petang /
Solat Asar
Riadah

Siap diri / Makan


Malam / Solat
Maghrib / Kuliah
Maghrib / Solat
Isya
Slot 6:LDK 3
(INILAH
PERUBAHAN KU)
Minum Malam
Tidur