Anda di halaman 1dari 2

Lampiran PCB (3 salinan))n)

..nama sekolah.....
....alamat sekolah.

Telefon: 05-

Faksimile: 05E-mel:

logo
sekolah

Laman Sesawang:

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami :
Tarikh :

2015
1436

Pendaftar Institusi Pendidikan dan Guru


Jabatan Pendidikan Negeri Perak
Jalan Tun Abdul Razak
30640 Ipoh
(up. Ketua Unit Perhubungan dan Pendaftaran)
Melalui:
Pegawai Pendidikan Daerah Manjung
Pejabat Pendidikan Daerah Manjung
Lorong Selamat
32000 Sitiawan
(up. Unit Penilaian dan Peperiksaan)
Tuan,
PERMOHONAN CUTI BERGILIR UPSR 2015 MULAI ................................ HINGGA ................................
Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Pihak sekolah bertanggungjawab untuk menyediakan bilik peperiksaan yang kondusif untuk calon-calon UPSR 2015 yang
akan bermula tidak lama lagi.
3.
Walau bagaimanapun, dalam usaha mematuhi peraturan Lembaga Peperiksaan Malaysia berhubung dengan pengurusan
peperiksaan dan keselesaan calon, sekolah ini menghadapi masalah:
3.1
3.2
4.

kekurangan bilik darjah


bilik darjah digunakan sebagai dewan peperiksaan

(
(

)
)

Sehubungan dengan itu, sekolah ini memohon cuti bergilir bagi kelas berikut:

Bil.

Tarikh Cuti Bergilir Dipohon

Kelas Terlibat

Peringatan:
a. Kelas Terlibat yang dicadangkan bercuti tidak melibatkan prasekolah.
b. Setiap Kelas Terlibat hanya dibenarkan bercuti untuk 1 hari.
c. Tarikh Cuti Bergilir Dipohon hanya pada tarikh peperiksaan .
Kerjasama tuan dalam hal ini amat dihargai dan didahului ucapan terima kasih.
Sekian.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
(Cap Guru Besar)

Permohonan tuan untuk mendapatkan cuti bergilir sebagaimana dalam jadual di atas
Terima kasih,

DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN.

Pendaftar
Institusi Pendidikan dan Guru
Jabatan Pendidikan Negeri Perak

Tarikh :