Anda di halaman 1dari 8

14

BAHAGIAN B
[40 markah]
Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan.

Rajah 8 menunjukkan hasil pematerian yang dilakukan ke atas komponen perintang.

Rajah 8
Berdasarkan Rajah 8,
(a)

Huraikan langkah untuk proses pematerian itu.


[9 markah]

(b)

Nyatakan satu langkah keselamatan yang perlu dipatuhi semasa


melakukan pematerian itu.
[1 markah]

KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

15
Ruang Jawapan
(a)

Langkah proses pematerian


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

(b)

Satu langkah keselamatan semasa melakukan pematerian


.....................................................................................................................................

KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

16
2

Rajah 9 menunjukkan dokumen perniagaan yang digunakan dalam satu urusniaga.


Perniagaan AZ
Jalan Kebun Teh
80080 Johor Bahru
Kedai Runcit Ali
Lot 1234, Jalan Segamat 4,
Taman Segamat Jaya
73000 Segamat
Kuantiti
20 dozen
15 kotak

7 April 2014

Butiran
Sos Cili Ummi
Air Mineral
Jumlah kasar
Tolak 10% diskaun niaga
Jumlah Bersih

Syarat Ang. Dibayar


5% 7 hari
1% 30 hari

Harga
Seunit
2.50
10.00

Jumlah
600.00
150.00
750.00
75.00
675.00
K & K di K

Zulkhairil Naim

............................................
Penguru Jualan
Rajah 9

Berdasarkan Rajah 9
a. Apakah dokumen itu?

[1 markah]

b. Nyatakan tujuan dokumen itu dikeluarkan.

[1 markah]

c. Hitung jumlah yang perlu dibayar jika Kedai Runcit Ali membuat pembayaran
pada
i.

12 April 2014

ii. 6 Mei 2014


[8 markah]

KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

17
Ruang Jawapan

a.

Dokumen itu ialah ...........................................................................................................

b.

Tujuan dokumen itu dikeluarkan ialah ............................................................................


..........................................................................................................................................

c.

Bayaran pada;
i.

12 April 2014

ii.

6 Mei 2014

KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

18
3

Rajah 10 menunjukkan satu lakaran bagi produk yang akan digunakan dalam
bilik mandi.
Tempat letak berus
gigi

Tempat letak botol syampu

Tempat letak sabun mandi


Rajah 10
Berdasarkan Rajah 9,
(a)

Nyatakan lima masalah yang mungkin timbul pada produk itu daripada
aspek reka bentuk.
[5 markah]

(b)

Cadangkan penyelesaian bagi setiap masalah seperti yang dinyatakan di (a)


[5 markah]

KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

19
Ruang Jawapan

(a)

Lima masalah yang mungkin timbul pada produk daripada aspek reka bentuk.
(i)

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

(ii)

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

(iii)

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

(iv)

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

(v)

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

(b)

Cadangkan penyelesaian bagi setiap masalah


(i)

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

(ii)

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

(iii)

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

(iv)

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

(v)

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

20
4

Rajah 11(a) dan Rajah 11(b) menunjukkan kaedah mencabut paku dari bahan kerja
dengan menggunakan tukul kuku kambing.

Rajah 11(a)

Rajah 11(b)

Berdasarkan Rajah 11(a) dan Rajah 11(b),


(a) (i) Pilih dan tentukan kaedah yang betul dalam mencabut paku dari bahan kerja
itu.
[1 markah]
(ii) Berikan alasan pemilihan jawapan anda di (a) (i) dengan membuat
perbandingan antara kedua-dua kaedah.
[7 markah]
(b) Nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diamalkan sewaktu
melakukan kerja itu di bengkel sekolah.
[2 markah]

Ruang Jawapan

(a)

(i)

Pilih dan tentukan kaedah yang betul dalam mencabut paku.


..........................................................................................................................

KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

21
(ii)

Berikan alasan pemilihan jawapan di (a) (i) dengan membuat perbandingan


antara kedua-dua kaedah.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

(b)

Dua langkah keselamatan yang perlu diamalkan sewaktu melakukan kerja itu.
(i)

..........................................................................................................................

(ii)

..........................................................................................................................

KERTAS SOALAN TAMAT

KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN