Anda di halaman 1dari 4

PELAN TAKTIKAL 2015

BIDANG KURIKULUM ( SENI VISUAL )

Bil
1

Program
Perkembangan staf

Objektif
Meningkatkan kemahiran
pedagogi semua guru
Pendidikan Seni Visual

Tanggungjawab
1.
2.
3

3.

Galeri Ilmu

Meningkatkan ilmu dan


mengetahui kaedah yang
berkaitan dalam PSV

Bulan Pendidikan Seni


Menanam minat murid
Visual
menyertai
pelbagai
aktiviti dalam bulan PSV

1.
2.

1.
2.

Guru Besar
Guru Penolong
Kanan
Ketua Panitia

Ketua Panitia

Tempoh

Kos Sumber

ETR

TOV

Mac, Ogos.

Peruntukan
LDP

60% mencapai
keseluruhan

100%
PSV

85% murid

80% murid

Peratus murid menguasai


lulus meningkat

80%

90%

Penglibatan murid dalam


program

Januari
Oktober

Guru Pendidikan
Seni Visual

Ketua Panitia
AJK dan Guru
PSV

Ogos

- RM100
Panitia
Pendidikan
Seni Visual

RM500
Panitia PSV

Indikator Perncapaian
guru Kemahiran pedagogi guru

PELAN OPERASI
BIDANG KURIKULUM
1

Nama Projek

Perkembangan Staf

Objektif

Meningkatkan kualiti pengajaran dan tahap kemahiran pedagogi guru Pendidikan Seni Visual (PSV)

Tempoh

Februari - Oktober 2015

Kumpulan sasaran

Semua guru mata pelajaran Pendidikan Seni Visual

Guru Terlibat

1. Ketua Panitia
2. Semua guru mata pelajaran Pendidikan Seni Visual

Proses Kerja

1. Taklimat program
1.1 Ucapan Ketua Panitia
1.2 Penerangan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Seni Visual
1.3 Perlantikan AJK
2. Penetapan tarikh
3. Perlaksanaan aktiviti
3.1 Kursus dalaman dijalankan mengikut tarikh yang ditetapkan

Kekangan

Masa yang diperuntukkan untuk mengajar PSV di tahun 6 tidak digunakan sepenuhnya kerana menggantikannya dengan mengajar mata pelajaran
peperiksaan sahaja

Pemantauan

Dilakukan oleh Guru Besar / GPK 1 / Ketua Panitia

Penilaian

1. Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran di kelas


2. Penyertaan guru mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dalam aktiviti

10

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI
BIDANG KURIKULUM
1

Nama Projek

Galeri Ilmu

Objektif

Meningkatkan ilmu dan mengetahui kaedah yang berkaitan dalam Seni Visual

Tempoh

Januari - Oktober 2015

Kumpulan sasaran

Semua guru dan murid

Guru Terlibat

1. Ketua Panitia
2. Semua guru mata pelajaran Pendidikan Seni Visual

Proses Kerja

1. Taklimat program
1.1 Ucapan Ketua Panitia
1.2 Penerangan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Seni Visual
1.3 Perlantikan AJK
2. Penetapan tarikh
3. Perlaksanaan aktiviti
3.1 Dijalankan mengikut tarikh yang ditetapkan

Kekangan

Perlukan komitmen dari semua guru dan pasti memerlukan kos yang tinggi untukmenjayakannya

Pemantauan

Dilakukan oleh Guru Besar / GPK 1 / Ketua Panitia

Penilaian

1. Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran di kelas


2. Penyertaan guru mata pelajaran dan murid

10

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI

BIDANG KURIKULUM
1

Nama Projek

Bulan Pendidikan Seni Visual

Objektif

Menanam minat murid menyertai pelbagai aktiviti dalam bulan Pendidikan Seni Visual (PSV)

Tempoh

Ogos 2015

Kumpulan sasaran

Semua guru mata pelajaran Pendidikan Seni Visual

Guru Terlibat

1. Ketua Panitia
2. Semua guru mata pelajaran Pendidikan Seni Visual

Proses Kerja

1. Taklimat program
1.1 Ucapan Ketua Panitia
1.2 Penerangan tentang bulan Pendidikan Seni Visual
1.3 Perlantikan AJK
2. Penetapan tarikh
3. Perlaksanaan aktiviti
3.1 Dijalankan mengikut tarikh yang ditetapkan

Kekangan

Pemantauan

Dilakukan oleh Guru Besar / GPK 1 / Ketua Panitia

Penilaian

1. Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran di kelas


2. Penyertaan guru dan murid dalam setiap aktiviti

10

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

1. Kurang penglibatan murid


2. Peruntukan masa yang terhad dengan aktiviti sekolah