Anda di halaman 1dari 1

BORANG API

REKOD SEKOLAH

Analisis Pencapaian Individu


Kemahiran Membaca ProTiM 2015
Tandakan [ ] pada petak yang berkenaan
TAHUN 4

Ujian PraProTiM
Ujian PascaProTiM

PERHATIAN:
Rekod Analisis Pencapaian Individu ini hendaklah disimpan oleh guru sebagai panduan tanda
aras penguasaan kemahiran 2M murid.
NAMA MURID:

TARIKH:

TAHUN:
PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBACA
BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KEMAHIRAN

KUASAI

a. Menyebut huruf kecil.


b. Menyebut huruf besar.
Membaca suku kata.
Membaca perkataan dengan suku kata terbuka KV.
Membaca suku kata tertutup KVK.
Membaca perkataan dengan suku kata tertutup.

Membaca perkataan yang mengandungi suku


kata tertutup (ng).
Membaca
perkataan
yang
mengandungi
diftong.
Membaca perkataan yang mengandungi vokal
berganding
Membaca perkataan yang mengandungi digraf
dan konsonan bergabung.
Membaca perkataan berimbuhan dengan betul.
Membaca ayat dengan sebutan yang betul dan
jelas.
Membaca petikan dengan sebutan yang betul
dan menjawab soalan pemahaman secara lisan.
1

TIDAK
KUASAI