Anda di halaman 1dari 4

Bincangkan faktor-faktor yang mendorong perkembangan perdagangan di

Belanda antara abad ke 16 hingga abad ke 18.

Menjelang abad ke 16 hingga ke 18, kegiatan perdagangan berkembang


dengan pesat di Belanda. Selain perdagangan dalam negara, perdagangan dengan
negara-negara Eropah turut berkembang. Belanda juga terlibat dalam kegiatan
perdagangan maritim dengan negara-negara yang terletak di rantau Timur.
Terdapat beberapa faktor yang mendorong perkembangan perdagangan di Belanda.
Kekurangan sumber alam menyebabkan Belanda tidak dapat ____________
______________________________. Perkembangan ini menyebabkan Belanda
terpaksa mengimport __________________________ dari negara lain, sekaligus
menyebabkan aktiviti perdagangan dapat berkembang dengan pesat.
Faktor seterusnya yang mendorong perkembangan perdagangan di Belanda
ialah ___________________________. Kekurangan sumber alam menyebabkan
muncul industri yang menghasilkan produk daripada ________________________.
Industri

tersebut

memberi

_______________________.

tumpuan
Produk

kepada
yang

penghasilan

dihasilkan

oleh

produk

daripada

industri

tersebut

kemudiannya akan dieksport semula ke negara-negara lain. Perkembangan ini


merancakkan lagi aktiviti perdagangan di Belanda pada abad ke 16 dan abad ke 17.
Perkembangan perdagangan di Belanda turut didorong oleh faktor kedudukan
negara tersebut yang strategik. Dari segi geografi, Belanda terletak di tengahtengah _______________________ yang menghubungkan bahagian timur laut dan
barat daya Eropah. Kedudukan strategik menyebabkan Belanda dapat memainkan
peranan sebagai ___________________________________ di benua Eropah.
Institusi perbankan ditubuhkan di Belanda pada abad ke 17. Institusi ini
menyediakan _______________________________________________________.
Institusi ini juga memainkan peranan dalam menyelaraskan pinjaman dan
memperkenalkan

_________________________________.

Pada

tahun

1609,

_________________ yang merupakan sebuah institusi pertukaran mata wang telah


ditubuhkan di Amsterdam. Sebuah bank lagi telah ditubuhkan pada tahun 1614
SEJARAH PENGGAL 1
1

untuk

memberi

______________________________________________________.
Faktor
perdagangan

lain

yang

ialah

mendorong

pengenalan

perkembangan

insurans

Belanda

maritim.

Insurans

dalam

kegiatan

maritim

telah

diperkenalkan di Belanda sejak pertengahan abad ke 16 lagi. Insurans ini


diperkenalkan

bagi

___________________________________________________. Insurans ini juga


menanggung

risiko

yang

dihadapi

oleh

_____________________

________________________________. Pengenalan insurans maritim merupakan


faktor yang merancakkan perkembangan perdagangan di Belanda.
Perkembangan

perdagangan

juga

didorong

oleh

_______________________. Sehingga abad ke 17, setiap daerah di Belanda


memiliki

mata wang masing-masing. Walau

bagaimanapun, wilayah

seperti

_____________________________ telah mempunyai mata wang yang standard.


Selain itu, mata wang kebangsaan yang mempunyai nilai yang berbeza turut
digunakan

dalam

urusniaga.

Begitu

________________________________________.

juga
Penggunaan

mata
mata

wang
wang

menyebabkan kegiatan perdagangan dapat dijalankan dengan sistematik dan


teratur.
Kesimpulannya, terdapat beberapa faktor yang mendorong perkembangan
kegiatan perdagangan di Belanda pada abad ke 16 hingga abad ke 18. Selain
kedudukan

strategik,

perkembangan

perdagangan

juga

didorong

oleh

pembangunan dalam ekonomi termasuk kemudahan perbankan, pengenalan


insurans maritim, penggunaan mata wang dan kemunculan syarikat dagang.

SEJARAH PENGGAL 1
2

Bincangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada pertumbuhan industri


di Amerika Syarikat.

Selepas tahun 1812, iaitu selepas Peperangan Amerika dengan Britain,


rakyat Amerika Syarikat berusaha gigih agar dapat berdikari dari segi ekonomi
daripada Britain. Pada abad ke 18 hingga abad ke 19, ekonomi Amerika Syarikat
beralih

kepada

_________________________

seperti

industri

kereta

api,

pemprosesan makanan, besi keluli dan perlombongan.


Beberapa faktor telah menyumbang kepada pertumbuhan industri di Amerika
Syarikat.

Amerika

Syarikat

merupakan

sebuah

negara

yang

__________________________ seperti kayu balak, arang batu dan minyak yang


membawa kepada __________________________________. Keadaan ini telah
menambahkan pengeluaran hasil pertanian, meningkatkan penggunaan teknologi
dan mengurangkan _____________________ ____________________. Lebihan
daripada pengeluaran pertanian dapat digunakan untuk membeli barangan siap dan
seterusnya merangsang pertumbuhan industri di Amerika Syarikat.
Amerika Syarikat turut menjadi tumpuan imigran dari __________________
__________________. Kemasukan buruh dari luar negara adalah hasil galakkan
daripada ____________________________ yang diwartakan pada tahun 1864.
Penduduk dari desa pula keluar menetap di Bandar. Penawaran buruh yang banyak
telah mendorong perkembangan pesat bandar-bandar seperti _________________
______________________.
Ciptaan teknologi baharu juga menyumbang kepada perkembangan industri
di Amerika Syarikat. __________________________________________________
merupakan pencipta yang hebat. Mereka telah mencipta _____________________
________________________ yang seterusnya memudahkan sistem komunikasi
dan meningkatkan hasil pengeluaran perkilangan di Amerika Syarikat.
Selain itu, teknik pemasaran yang berkesan turut membantu perkembangan
industri di Amerika Syarikat. Teknik baharu pemasaran membantu penjualan
SEJARAH PENGGAL 1
3

barangan siap dan memajukan bidang perniagaan di Amerika Syarikat. Antara


teknik yang diperkenalkan adalah penghantaran melalui pos, _________________
_____________________________________________________.
Kerajaan
perindustrian.

juga
Kerajaan

memainkan
telah

peranan

mewujudkan

penting
beberapa

dalam

pertumbuhan

______________

bagi

menggalakkan dan melindungi perdagangan, ______________________________,


dan

___________________________________.

Di

samping

itu,

kerajaan

mengambil inisiatif lain seperti membentuk polisi imigrasi yang longgar dan
membenarkan pengguna ______________________________________________.
Kesimpulannya, ekonomi Amerika Syarikat telah mengalami transformasi
yang besar. Sistem kapitalisme benar-benar membantu ekonomi Amerika Syarikat
berkembang dan seterusnya menjadikannya negara industri yang maju.

SEJARAH PENGGAL 1
4

Anda mungkin juga menyukai