Anda di halaman 1dari 12

Kemahiran Generik : TMK

Dalam
P&P
Nur Musernah Binti Musini

Sivik Kewarganegaraan
Kitar Semula

Menu
Definisi
Punc
a
Kesan
Cara
Mengatasi
Nota
Tambahan

Definisi

Punca
Klik untuk menontonC
:\Users\win-7\Videos\M
Y VIDEO\5PPK0'9.wmv
video Punca

Klik butang untuk menonton video

Kesan
Bil

Nama

No Kad Pengenalan

01.

Kartini Japar

911212125678

02.

Ruhaina Mohd Salim

901223126789

03.

Daniel Johnny

910924128890

Cara Mengatasi
90
80
70
60
5 PKEE
5 PKA
5 PD

50
40
30
20
10
0

Chemistry

Add Math

Physic

Mathematics

Nota Tambahan
Keluarga

BOL A

K15

Selamat Hari Guru

Tekniken Memory